Ang paturagas nga panganyon ug pamomba mipugos pagbakwit sa katawhan sa kabukiran sa Bayugan City

Ka Maria Malaya
NDFP-Northeast Mindanao Region
Hunyo 19, 2014

Ang grabeng kapakyasan sa reaksyonaryong rehimeng US-Aquino nga mahukmanong mapildi ang rebolusyonaryong kalihokan sulod sa unang tungang bahin sa iyang termino mitukmod niini sa desperadong dugang pagpakusog pa sa mga bangis nga operasyon militar sa Caraga.

Sukad niadtong bulan sa Enero ning tuiga nagdugang og 3 ka batalyon sa daang 5 ka batalyon ang AFP sa Caraga ug gilunsad dayon niini ang halos walay hunong nga mga operasyong militar sa tibuok Caraga. Busa, midaghan ang mga kalapasan sa tawhanong katungod sa mga tropa sa reaksyonaryong rehimeng US-Aquino.


Bayanihong misukol ang BHB uban sa halapad nga katawhan sa Rehiyong Northeastern Mindanao nga misangpot sa daghang mga insidente sa panagsangka tali sa mga pwersa sa reaksyonaryong AFP-PNP-CAFGU ug sa rebolusyonaryong Bagong Hukbong Bayan.  Gikan sa Enero hangtud karon mokabat na sa 50 ang insidente militar kung diin, 44 niini inisyatiba sa BHB, samtang 6 niini ang inisyatiba sa AFP-PNP-CAFGU.  Sa 44 ka taktikal nga opensiba sa BHB sa rehiyong NEMR, 41 niini ang operasyong atritibo (harassment), usa ang anihilatibo (pangpuo) ug 2 ang pag-sanksyon sa mga malapasong plantasyon.

Resulta sa maong mga panagsangka mokabat sa 77 ang total nga kaswalti sa mga armadong pwersa sa reaksyonaryong rehimen kun diin 39 niini ang namatay samtang 38 ang samdon.  Sa pikas nga bahin mikabat sa 14 ang total kaswalti sa mga Pulang manggugubat, 7 niini ang bayanihong nakalas samtang 7 usab ang naangol.  Dunay mga sibilyan usab nga gipusil sa AFP sa pasangil nga membro sa BHB.

Ang pinakabag-o nga mga insidente mao ang pipila ka panagsangka sa kabukiran sa Bayugan City.  Niadtong Hunyo 15 sa kaadlawon misulod ang usa ka kompanya sa 26th IB sa bukiron nga bahin sa Brgy. Ararat, Bayugan City.  Sa 6:45 am sa Hunyo 16, gibirahan kini sa tim sa BHB kun diin 2 ka sundalo sa 26th IB ang kaswalti.  Pagkasunod adlaw, Hunyo 17,  sa udto,  ang duha ka huey helicopter sa air force  nagdugang og tropa, apan igo lang nakabiya ang helicopter gibirahan na usab sa tim sa BHB ang tropa sa AFP didto sa Purok 4, San Juan, Bayugan City (silingan kini sa Brgy. Ararat) kun diin usa ang nahagba nga sundalo.   Kapin usa ka oras human sa insidente, miabot ang 2 ka huey helicopter aron mag-rescue apan wala kini makatugdong dihang gibanatan sa mga sniper sa BHB.

Sa kaadlawon sa Hunyo 18,  nagdeploy ang AFP og dugang tropa sa Sityo New Lanao, Brgy. Magkayangkang ug nagmontar og 2 ka  105mm nga kanyon.  Apan sa bandang alas 11:00 sa buntag gibirahan na usab sa tim sa BHB ang usa ka kolum sa AFP didto sa Sityo Dalikanan, Mt. Carmel, silingan lang kini sa Brgy. Ararat.

Mipabuto sa ilang 2 ka 105mm nga kanyon ang tropa sa AFP puntirya sa Brgy. Ararat sa 12:30 sa udto aron abogon ang mga BHB sa erya.  Wala makontento,  gikan sa alas 2:30 hangtud sa alas 3:00 sa hapon duha ka OV-10 Bronco bomber plane ang mihulog og 9 ka bomba ug mipaarak sa 50-kalibre nga machinegun sa Brgy. Ararat ug silinganan nga erya.  Sa pasiunang pakisusi, dunay pipila ka balay nga natapsingan ug nadul-an sa bomba ug bala sa 50 kalibre nga machinegun.   Usa kini ka desperadong lakang aron abogon ang mga tim sa BHB nga maisogong misukol ug mipahamtang sa mga kaswalti sa mga nag-operasyon tropa sa AFP.  Dili tinuod nga kampo sa NPA ang target sa ilang panganyon ug pangbomba.

Kining tinalawan nga panganyon ug pamomba grabeng mihasi sa mga lumulopyo sa Bryg. Ararat ug silinganan nga barangay nga nagpugos kanila pagbakwit.  Dugay na ang BHB  nag-organisa sa maong kabaryohan, apan wala mamakwit ang katawhan.  Dili ang presensya sa BHB maoy hinungdan sa pamakwit sa masa kun di ang grabeng  kalisang sa bomba, kanyon ug machinegun.

Kining mga bangis nga operasyong militar sa AFP dinhi sa Caraga, ginalunsad sa AFP dili lang sa kabukiran sa Bayugan City.  Dungan-dungan nilang ginalunsad kini sa daghan bahin sa upat ka probinsya sa Caraga kun diin gawas sa paggamit sa mga psywar pinaagi sa RSOT o COPD ug kombat nga operasyon, migamit usab kini sa ilang mga kanyon ug pangbomba nga mga helicopter ug eroplano batok mismo sa katawhan.  Kining mga panghuraw nga kahimanang iggugubat hinabang sa ilang amo nga imperyalistang US, apil ang mga drones nga pang surbeylans sa kahanginan.

Nag-awhag kami sa katawhan nga maghiusa ug kusganong i-protesta kining mga bangis nga mga operasyon ug kampanya militar sa reaksyonaryong rehimeng US-Aquino ilabi na kining paturagas nga pangyanyon ug pamomba sa AFP ug pagpamusil sa mga sibilyan sama sa nahitabo sa Tagkiling, Butuan City diin namatay ang usa ka mag-uuma niadtong Abril 27 karon nga tuig. 

Nag-awhag usab kami sa mga makikatawhan ug nagpakabanang mga sektor sa relihiyoso, hatungang hut-ong , mga lokal nga opisyales sa pagsuporta sa mga bakwit ug tanang biktima sa paglapas sa tawhanog katungod.

Nag-awhag usab kami sa tanang nagpakabanang sektor, apil ang mga NGO, relihiyosong sektor, hatungang hut-ong ug mass media sa pagtukod og usa ka independenteng pundok nga mo-imbistiga ning pinakabag-ong pagbakwit ug mga kalapasan sa tawhanong katungod nga nahitabo sa kabukiran sa Bayugan City.