Hinggil sa Pagparusa Kina Jimboy Tadeo at Ruel "Nongnong" Brogada

Kasamang Baldomero Archangel
Tomas Pilapil Command, NPA-Partido Area, Camarines Sur
Hunyo 11, 2014

Ipinatupad ng Tomas Pilapil Command-BHB Partido Area ang magkahiwalay na pagparusa kina Jimboy Tadeo at Ruel "Nongnong" Brogada na parehong residente ng Brgy. Payatan, Goa, Camarines Sur, nitong Hunyo 10 at 11 2014. Ang dalawang nabanggit ay may parehong kasong kontra-rebolusyon at nadisisyunan ng Hukumang Bayan ng parusang kamatayan.

Si Ruel "Nongnong" Brogada ay aktibong sibilyan asset ng 42nd IBPA, giya sa operasyong militar noong 2011 nang ipasailalim ang Brgy. Payatan sa "Peace and Development Team" operation na nagresulta sa pagkakadakip ng ilang sibilyan at tortyur ng mga ito. Hiwalay pa rito ang ilang kaso ng pagpapalayas sa mga magsasaka sa inaangkin nitong lupa. Si Jimboy Tadeo ay aktibong CAFGU na narekrut noong 2011 nang magtayo ng detachment ang Charlie Coy, 22nd IBPA sa Brgy. Lupi, Tinambac, Camarines Sur. Masugid itong nagmamanman sa mga pinaghihinalaang sumusuporta sa rebolusyon at nitong Hunyo 1-3, ay gumiya sa operasyon ng militar sa hangganang bayan ng Goa-Tinambac na nagresulta sa panghahalughog sa ilang bahay at pagkakabugbog sa apat na sibilyan.

Ang pagpapatupad na ito ng TPC-BHB sa mga disisyon ng Hukumang Bayan ay isang proseso ng sistema ng hustisya sa ilalim ng Demokratikong Pamahalaang Bayan. Kaya nananawagan ang TPC-BHB sa lahat ng mamamayan na huwag magpapagamit sa anumang kontra-rebolusyong aktibidad na inilulunsad ng Phil. Army, PNP, at Cafgu. Binibigyang babala din ang sinumang mga nasa Brgy. Council na lihim o lantarang nagrerekrut ng Army o Cafgu sa kanilang ugar. Ilantad at labanan ang kontra-mamamayan, kontra-kapayapaan, at kontra-kaunlarang PDT at Oplan Bayanihan ng rehimeng US-Aquino!