Si Aquino ang dapat sisihin sa kakulangan ng silid-aralan, mababang sahod, at pangkalahatang krisis sa edukasyon

Information Bureau
Communist Party of the Philippines
June 04, 2014

Translation: Aquino to blame for classroom shortage, low salaries and overall crisis in education

Binatikos ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang rehimeng Aquino sa patuloy nitong pagkabigong harapin ang malalang krisis sa sistemang pang-edukasyon ng Pilipinas na pinatampok ng laganap na kakulangan ng mga silid-aralan sa mga pampublikong paaralan at ng malalang pagsisiksikan dahil sa paggigiit nito na bawasan ang bahagi ng edukasyon sa pambansang badyet at pagbibigay-prayoridad sa mga proyektong nakatuon sa interes ng kanyang mga kroni at mga oligarko.

Tinuligsa rin ng PKP ang rehimeng Aquino sa pagbibingi-bingihan sa kahilingan ng mga guro sa mga pampublikong paaralan para sa pagtataas ng kanilang buwanang sahod sa gitna ng tumataas na presyo ng mga bilihin at papalalang kalagayang ekonomiko."Kinatangian ang kabubukas pa lamang na pasukan para sa 2014-15 ng laganap na pagsisiksikan, paghahati sa mga silid-aralan, paggamit ng mga tolda at iba pang gawa-gawang istruktura, pagpapaikli ng oras sa pag-aaral sa eskwelahan at pagpapahaba ng oras sa pagtatrabaho ng mga guro para mapagsilbihan ang mga estudyante sa kindergarten, elementarya at hayskul," pagdidiin ng PKP.

Tinatayang mayroong kabuuang kakulangan na 66,000 silid-aralan at 33,000 guro.

"Ang malalang kalagayan ng sistema sa pampublikong paaralan ay resulta ng hindi paglalaan rehimeng Aquino ng sapat na rekurso para sa konstruksyon ng bagong mga gusaling-paaralan at ng pagkumpuni at pagpapalawak ng lumang pasilidad na pang-edukasyon," anang PKP."Ang kalagayan sa mga lugar na tinamaan ng superbagyong Yolanda noong Nobyembre 2013 ay mas malala dahil di pa rin kinukumpuni ang mga paaralang sinalanta ng malawakas na hangin at baha."

"Nakatutok ang rehimeng Aquino sa pagpopondo ng ilang proyektong gusaling-paaralan sa ilalim ng programang Public-Private Partnership na nagkaloob ng mga kontrata sa mga oligarkiyang gaya ni Henry Sy para magtayo ng mga paaralan para sa tubo", anang PKP. Idiniin ng PKP na sa ilalim ng PPP, uupahan ng gubyerno ang mga gusaling-paaralan sa mga kontraktor na may pinagkasunduang tubo."

"Ipinagyayabang ni Aquino ang ilan o gusaling-paaralan sa ilalim ng PPP sa imbing pagtatangkang pagtakpan ang lumalalang kalagayan ng pampublikong sistema ng edukasyon," dagdag ng PKP.

"Nagpamalas ng lubos na pagkutya ang rehimeng Aquino sa mga guro sa pampublikong paaralan nang ibasura nito ang kahilingan para sa pagtaas ng sahod at pinaghintay na lamang ang mga guro sa sunod na taon," anang PKP. Mayorya ng mga guro sa pampublikong paaralan ay kumikita lamang ng P18,549 kada buwan, malayong mas mababa sa pamantayan ng pamumuhay. Tinatayang kailangan ng isang anim-kataong pamilya ng P31,620 isang buwan para panggastos sa pagkain, transportasyon at iba pang batayang pangangailangan.

"Sa hindi paglalaan ng sapat na rekurso sa pampublikong sistema ng edukasyon, ibayong pinalalaki ng rehimeng Aquino ang pasanin sa araw-araw na dinaranas ng malawak na masa ng mga manggagawa at magsasaka," anang PKP.

Nanawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino na iprotesta ang hindi pagtugon ng rehimeng Aquino sa kanilang kahilingan para sa libreng edukasyon hanggang antas kolehiyo. Bilang mga magulang at mag-aaral, dapat silang tumindig upang iprotesta ang malalang kawalan ng rekursong inilalaan sa edukasyon, maging sa iba pang serbisyo publiko.