Tangkang pagkubkob ng militar, binigo ng BHB

Ka Samuel Guerrero
Celso Minguez Command - BHB-Sorsogon
Hunyo 24, 2014

PINUPURI ng Celso Minguez Command ng Bagong Hukbong Bayan ang mga Pulang mandirigma na mahusay na dumepensa laban sa tangkang pagkubkob ng 31st IB sa Barangay Fabrica, Barcelona, Sorsogon nitong Hunyo 21.

Sa maagap at mabilis nilang pag-aksyon ay nabigo nila ang plano ng reaksyunaryong militar at nakaiwas sa pinsala ang yunit ng BHB at natiyak ang kaligtasan ng mga sibilyan sa lugar. Naunahan nila ang papalapit na tropa ng kaaway na nagtamo ng di kukulangin sa tatlong kaswalti sa pagsabog ng command-detonated na eksplosibo.

Susi sa matagumpay na pagdepensa ng mga gerilya ang pagiging alerto nila sa lahat ng oras, ang mahusay nilang gawaing kontra-paniktik at ang mahigpit na suporta ng taumbaryo. Sa pamamagitan din ng mga ito ay agad gagawa ang yunit ng BHB ng karampatang aksyon laban sa intelligence network ng kaaway na nasa likod ng naturang tangkang pagkubkob.