ANG BAYAN, 7 July 2014

Panagutin si Aquino at kanyang mga kasabwat


20140707pi
Download PDF here.
Tumiklop ang Korte Suprema sa dumadaluyong na paglaban ng mamamayang Pilipino sa Disbursement Acceleration Program (DAP) nang ideklara nito na labag sa konstitusyon ng Pilipinas ang paggamit ng DAP.
Bagama’t ang desisyon ay binutasan upang malusutan ni Benigno Aquino III ang kriminal na pananagutan, di nito naiwasan na mapatingkad kung papaanong ang pondong publiko ay ginagamit ng naghaharing rehimen alinsunod sa kapritso at pabor sa interes nito sa pulitika.
Ang gayong desisyon ay… More