Dili madayon ang pagbuhi sa POW tungod sa pagdumili sa local “crisis” committee

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP - Mindanao
Hulyo 22, 2014

Gikasubo namong ipahibalo ngadto sa mga pamilya sa 4 ka POW, Third Party Facilitators ug sa tibuok publiko nga natapos na ang gitakda nga oras, udto sa Hulyo 22, nga gipaabot sa NDFP-Mindanao nga magdeklara og ceasefire ang gobyerno alang sa luwas nga pagbuhi sa POW.  Nagkahulogan kini nga dili na madayon ang pagbuhi sa 4 ka POW.

Ang “crisis” committee naglangkob sa mga opisyales sa sibilyan nga kagamhanan, militar ug pulis.  Nagsugyot sila nga usa ka adlaw ra ang ceasefire o kaha ibilin na lang daw sa usa ka lugar ang mga POW ug biyaan sa BHB custodial force, ug pahibaloon lang daw ang Third Party Facilitator pinaagi sa cellphone kung asa ibutang aron didto sundoon kini sa mga hingtungdan. Usa kini ka iresponsable nga sugyot, dili maki-tawhanon ug walay pagpakabana sa mga POW ug ilang pamilya.

Ang normal nga procedure sa pagdumala sa POW mao ang paghimo’g pormal nga imbistigasyon kanila aron pagdetermina kung duna bay ilang seryosong kriminal nga tulobagon sa katawhan ug sa rebolusyonaryong kalihokan.  Kung si kinsa man kanila ang dunay tulobagong kriminal, mahimong itaral kini sa Hukumang Bayan subay sa proseso sa rebolusyonaryong hustisya.  Himoon kini sa lugar nga relatibong luwas aron dili maapektohan ang maong proseso busa sa kahimtang nga nagapadayon ang kusog nga operasyon militar dili kini mahimo.  Apan aron makatabang gyud pagmugna sa paborableng kahimtang alang sa pagpahibalik sa panghinabi alang sa kalinaw ug alang sa tawhanong konsiderasyon sa POW ug sa ilang pamilya gitangtang na lang ang normal nga proseso ug nadesisyonan nga buhian sila kung luwas ang kahimtang. 

Tulo ka adlaw ang gipangayo aron luwas nga dalhon ang POW sa lugar nga himoan sa pagbuhi, ug lugwayan sa 5 ka adlaw gikan sa aktwal nga pagbuhi aron dili mameligro ang BHB custodial force sa pagsibog paingon sa luwas nga lugar.  Dili kini bug-at nga butang nga masayon himoon sa gobyerno ug militar kung tinuod nga nagpakabana sila sa kinabuhi sa upat ka pulis.

Sa pikas bahin nag-awhag usab ang NDFP-Mindanao nga langkobon sa ceasefire ang tanang kalungsuran sa mainland Surigao del Norte, apil Surigao City ug tulo ka kalungsuran sa Agusan del Norte nga mao ang Kitcharao, Jabonga ug Santiago.  Kun nganong lapad ang langkobon?  Buot natong likayan nga diha-diha mapunting dayon sa militar ang itakdang lugar sa pagbuhi sa POW aron dili mameligro ang seguridad sa tanang malambigit sa pagbuhi.  Dili usab kini bug-at nga hangyo, ilabi na kay kapin usa ka semana man lang ang gidugayon sa pagsuspindi sa operasyon sa militar.  Human sa maong gitakda nga panahon pwede na silang magapakatagbaw sa ilang bangis nga mga operasyon.

Alang sa kasayuran sa publiko, tungod ning pagdumili sa gobyerno ug militar nga magdeklara og ceasefire, 8 na ka panagsangka tali sa militar ug BHB ang nahitabo kun diin ubay-ubay na ang kaswalti sa militar apan wala pay kaswalti sa NPA.  Nahitabo ang maong mga panagsangka sa mga lungsod sa Kitcharao, Jabonga, Claver, Alegria, ug Surigao City.  Kini nga mga lugar langkob sa gihangyo sa NDF nga ceasefire.

Mogawas nga ang kapakyas sa pagbuhi sa upat ka POW tulobagon sa local “crisis” committee tungod kay nagdumili kini sa pagrekomenda ngadto sa Malakanyang nga magdeklara ug ceasefire.  Masabtan nato kini tungod kay ang local “crisis” committee dominado sa mga utok pulbora nga mga opsiyal sa pulis ug militar, nga gipangulohan sa usa ka gobernador nga ignorante sa mahimong sangputan sa ilang iresponsableng desisyon.  Tungod sa aroganteng posisyon sa local “crisis” committee wala na nila igsapayan ang kasegurohan ug kagawasan sa ilang mga pulis ug wala na nila ikonsidera ang mga pamilya sa upat ka POW.

Isip pagkonsidera sa panghinabi sa kalinaw ug sa tawhanong konsiderasyon sa mga POW ug ilang pamilya, paabuton namo hangtud karong hapon ang desisyon sa Malakanyang kung ilang i-aproba o tul-iron ang hiwi nga rekomendasyon sa local “crisis” committee.

Ug isip dugang paghatag konsiderasyon among isugyot nga kunhoran ang langkobon sa ceasefire nga mao ang mga lungsod sa Claver, Gigaquit, Bacuag, Placer, Tubod ug Alegria, ug tulo ka lungsod sa Agusan del Norte nga mao ang Kitcharao, Jabonga ug Santiago.  Dugang gisugyot nga magsugod ang ceasefire sa 00:00 oras sa tungang gabii sa Hulyo 23 ug matapos sa 11:59 sa tungang gabii sa Hulyo 29.

Kung mapakyas pa gyud ang gobyerno, gikasubo namo nga dili na idayon ang pagbuhi ug i-implementar na ang normal nga proseso sa pagdumala sa POW.  Bisan pa man kung dili madayon ang pagbuhi sa mga POW, among ipasalig sa mga pamilya nga padayon namong respetohan ang mga katungod sa ilang mga mahal ug moagi sila sa hustong proseso sa rebolusyonaryong hustisya.   Kalambigit niini, among hangyoon ang si bisan kinsa nga magpadangat sa ilang mga reklamo batok sa bisan kinsa sa upat ka POW aron magamit sa pasiunang imbistigasyon.