Duha ka Detachment sa 1st Special Forces Battalion-CAA sa Bukidnon, Giharass sa NPA

Ariel “Ka Inda” Magbanuag
NPA-SCB Sub-regional Command
Hulyo 11, 2014

Wala pay semana human nabutyag ang kainutil sa 8th IB sa pagpanalipod sa gisilotang Mayor sa Impasug-ong, Bukidnon, duha na usab ka hugna sa harassment ang  nahiaguman sa 1st Special Forces Battalion ug CAA gikan sa mga yunit sa New People’s Army ubos sa South-Central Bukidnon (NPA-SCB) Sub-regional Command.

Niadtong Hulyo 7, 2014, mga bandang alang 11:45 sa gabii, gipabusikaran og command-detonated nga eksplosibo sa usa ka tim sa Pulang manggugubat ang detatsment sa reaksyunaryong kasundalohan didto sa Sitio Malilong, Brgy. Zamboangita, Malaybalay City, Bukidnon. Sa kakusog sa impact sa eksplosibo, dugay kaayo nakabalos ug naglisod pa og pamusil ang mga nabuthan nga sundalo. Luwas nga naka-atras ang mga kauban human sa maong harassment. Apan tungod sa kangitngit sa lugar, wala nasuta pila gayud ang kaswalidad sa AFP.

Pila ka minuto lang ang milabay human ang unang harassment, niadtong Hulyo 8, 2014, mga bandang alas 12:00 sa tungang gabii, giharass sa laing tim sa NPA ang detatsment sa 1st SF Battalion ug CAA didto sa Sitio Binungkasan, Brgy. Canangaan, Cabanglasan, Bukidnon. Usa ka elemento sa pasistang tropa ang nasamdan. Sa pikas bahin, paspas ug organisado nga nakawithdraw ang mga kauban nga walay unsamang kaswalidad.

Taliwala sa kaylap ug sunson nga mga gerilyang aksyon sa NPA, pagpasurender sa mga sibilyan ang giatiman sa mga reaksyonaryong kasundaluhan aron ipakita nga nagaani kuno sila og mga kadaugan sa Oplan Bayanihan diha sa malampusong pagdugmok sa rebolusyonaryong base, ug aron ihimulag ug puohon ang NPA.

Tulo ka hugna na ang dinaghang pagpasurender sa Cabanglasan ug San Fernando, Bukidnon karong tuiga.  Ang pinakaulahing batch mao ang pagpapanumpa sa 54 ka mga sibilyan didto sa 403rd Brigade, sa Malaybalay City niadtong Hulyo 9, 2014 dala ang pipila ka mga armas.  Grabe ang pagpasigarbo sa kasundalohan sa pagpalit sa rebolusyon pinaagi sa balik-baril program.  Sama sa naandan, gihimo kining gatasan sa mga kawatang upisyal.  Sa pagkatinuod, gamay ra nga bahin sa tinuod nga bayad sa mga gisurender nga armas ang mopadulong sa mga hingtungdang surrenderee ug ang mas dakung bahin niini gikawat lang sa mga upisyal sa militar.

Apan gibutyag na usab niini nga panghitabo ang tin-aw nga kapakyas sa AFP sa pagkabig sa kasingkasing ug hunahuna sa mga kabus sa kabukiran.  Kung wala pay suportang masa, makaduol kaha ang mga tim sa NPA sa mga target nga detatsment nga dili mamatikdan? Ang kamatuoran, ang padayong pag-ilaid sa mga mag-uuma sa samot nga kalisud, mao ang nagahaling sa rebolusyonaryong kaisog sa katawhan sa pagpakusog sa armadong pakigbisog nga nagatubag sa ilang pangandoy alang sa matikad nga yuta ug sa paglingkawas gikan sa pagpahimulos ug pagpangdaugdaug.

Busa, bisan sa kabangis sa dinagkung kampanya ug operasyong militar sa AFP, nagpabiling taas ang moral sa mga Pulang kumander ug manggugubat.  Padayon nilang ginahuptan ang opensibong postura, ug ang ilang kadasig ug determinasyon nga suklan ang kaaway nagsumikad sa lalom ug lapad nga pagsuporta sa katawhan.