Dungan-dungan nga gisulong sa BHB sa NEMR ang tulo ka private army

Maria Malaya
NDFP Northeast Mindanao Chapter
July 16, 2014

Niadtong July 15, sulod lang sa usa ka adlaw, tulo (3) ka pundok sa private army ang dungan-dungang gisulong sa BHB sa NEMR aron bungkagon kini ug dili na makapadayon sa ilang mga bangis ug kontra katawhang binuhatan. Ang una mao ang armadong pundok sa lumad nga si Calpet Egua nga nakabase sa Sta. Irene, Prosperidad , Agusan del Sur; ikaduha mao ang pundok sa lumad nga giarmasan gihapon ni Calpet, sa Sityo Inagawan, La Purisima, Prosperidad, Agusan del Sur; ug ikatulo ang tulisan ug bandidong pundok sa Brgy. Bitan-agan, San Francisco, Agusan del Sur.

Ang private army ni Calpet natukod pinaagi sa tabang sa mga opisyales sa army, PNP ug LGU aron makontrol ni Calpet ang minahan nga erya sa Manhulayan ug makakwarta silang tanan. Dihang nahimong gamhanan na nga warlord si Calpet, gipang-ilog na niini ang mga erya sa ubang lumad, apil ang sa ubang mga negosyante sa mina. Busa paspas nga nakaipon kini ug dugang gipadaku ang iyang private army nga mokapin na sa 60 nga pwersa ang armadong pundok aron mas palapdon ug palig-onon pa ang kontrol niini sa mga erya sa minahan ug logging sa boundary sa Agusan del Sur ug Surigao del Sur. Daghang salaud na ang nahimo sa iyang private army sama sa pagmasaker, pagpangsalbeyds, pagpanglugos, pag-ambus-patay bisan mismo sa iyang mga kadugo nga lumad. Gawas nga nakakwarta ang mga “handler” sa militar, nagamit usab kini sa militar sa mga kontra-rebolusyonaryong kalihokan. Ang pag-ataki kaniya usa ka pagpaningil sa hustisya.

Subay sa parsyal nga report, bandang alas 5:50 sa buntag giataki sa usa ka platun sa BHB ang compound ni Calpet nga nagsilbing kuta usab sa iyang private army. Sa pasiunang report pakyas ang maong pag-ataki sa BHB nga misangpot sa pagkamatay sa 10 ka Pulang manggugubat ug pagkasamad sa pipila. Sa pikas bahin, upat ang patay sa private army ni Calpet, apil ang igsoon niini nga armado ug susama kaniya kabangis. Dunay usa ka sibilyan nga driver usab ang napagan ug namatay.

Nadugangan pa og usa ang nakalas sa BHB dihang miataki ang pwersa militar sa blocking force sa BHB didto sa Brgy. Hamugaway, Bayugan City. Giataki usab sa militar ang blocking force sa BHB sa San Salvador, Prosperidad Agusan del Sur apan walay kaswalti sa pwersa sa BHB. Sumala sa AFP, usa (1) ang patay ug usa (1) ang samdon sa tropa sa militar atol niini nga insidente.

Sa pikas bahin, sa susamang oras sa sayong kabuntagon gihapon sa Hulyo 15, gi-raid usab sa laing yunit sa BHB ang laing pundok sa lumad nga private army nga nakabase sa Sityo Inagawan, La Purisima, Prosperidad, Agusan del Sur, nga gi-armasan gihapon ni Calpet. Kapin kung kulang dunay 20 ka armas kini nga pundok. Milampos ang maong raid ug nakumpiska sa BHB ang pito (7) ka M16 ug usa (1) ka M14 nga pusil ug 2 ka handgun. Nanagan ang ubang armado, apan usa niini ang namusil nga misangpot sa kamatayon sa usa ka Pulang manggugubat. Pipila ka membro niini nga armadong pundok ang dunay kriminal nga tulubagon batok sa katawhan.

Sa susama gihapon nga higayon, giataki sa laing platun sa BHB ang laing private army sa mga bandido nga nakabase sa Brgy. Bitan-agan, San Francisco, Agusan del Sur. Subay sa pasiunang report napatay ang lider sa mga bandido nga ginganla’g Renato Villaverde ug nakumpiska ang usa (1) ka carbin, usa (1) ka .45 handgun ug usa (1) ka 9mm KG, apan nasamdan usab ang usa ka Pulang manggugubat. Midagan ang ubang mga membro sa bandidong pundok. Kini nga pundok responsible sa pagpayuhot og mga iligal nga droga, pagpanulis, gun-for-hire ug uban pang krimen. Kini nga grupo ang responsible usab sa pipila ka tulis sa highway ug kasikbit nga kalungsuran.

Kining dungandungan nga pag-ataki sa BHB sa tulo ka private army sa Agusan del Sur kabahin sa hugot nga baruganan sa BHB nga bungkagon ang mga bangis nga private army aron panalipdan ang interes sa halapad nga katawhan. Nasayod na kita nga ginadasig sa gobyerno nga magtunhay kining mga private army kay makatabang kini sa ilang interes ug magamit sa kontra-rebolusyonaryong kalihokan. Kining pinakabag-ong paningkamot sa BHB sa pagbungkag sa mga private armies gibuhisan sa kinabuhi sa katorse (14) ka Pulang manggugubat, apil usa ka sibilyan nga driver. Apan dili kini makapahuyang sa baruganan sa BHB nga bungkagon ang mga private armies nga nahimong hulga sa interes sa halapad nga katawhan.

Ang nag-unang tahas sa Bagong Hukbong Bayan mao ang pagbungkag sa tanang armadong instrumento sa reaksyonaryong estado nga maoy gigamit pagpanalipod sa hakog nga interes sa mga agalong yutaan, dagkung burgesyang komprador ug imperyalistang US. Ang mga private armies kabahin sa mga armadong instrumento nga nagasilbi sa interes sa mga nagharing hut-ong.

Ang awhag sa mga opisyales sa PNP ug militar nga undangon ang armadong panagsangka usa ka malinglahong awhag alang sa kalinaw tungod kay wala silay sinsero nga lakang pagbungkag sa mga private armies nga hulga sa kalinaw. Labaw sa tanan samtang ang mismong AFP-PNP-CAFGU magtunhay isip intrumento sa mga nagharing hut-ong sa pagpangdaugdaug ug pagpahimulos sa halapad nga katawhan angayan gyud nga bungkagon kini ug pulihan sa tinuod nga hukbo sa katawhan aron hingpit nga makalingkawas ang katawhan.

Salamat sa inyong tanyag nga ipanaog ang among mga samdon aron tambalan, apan nasayod na man kita nga nagkahulogan kini sa pagsurender kay seguradong di na ninyo buhian sila. Amo na lang paningkamutan nga matambalan sila kutob sa kakayahan sa among pundok medikal kaysa dawaton ang inyong hanyag nga nagkahulogan sa pagsurender.

Ihangyo namo sa mga hintungdang ahensya sa gobyerno nga ang pag-embalsamar paabton sa minimum usa ka semana aron makahigayon pa kami sa pagkontak sa mga pamilya sa mga Pulang manggugubat nga bayanihong nakalas. Andam kami mobayad ngadto sa punerarya sa mga galastohan. Mapasalamaton kami kung inyong hatagan sa konsiderasyon kining among hangyo.

Alang sa pamilya sa driver sa sakyanan nga naangin ug namatay sa maong insidente, mangayo kami’g pasaylo ug maningkamot kami nga makahatag og pinansyal nga hinabang.

Ngadto sa mga tag-iya sa sakyanan nga giabangan sa maong operasyon sa BHB, mangayo kami og despensa sa kahasol nga gidulot niini. Mangita kami og pamaagi nga mabayaran ang unsa mang pinansyal nga tulobagon namo.

Alang sa kinatibuk-ang publiko mangayo kami’g konsiderasyon sa unsa mang kahasol nga gidulot sa maong operasyon sa BHB. Anaa kita karon taliwala sa usa ka gubat sibil kun diin ang Hukbo sa katawhan – ang BHB, nagalunsad sa mga taktikal nga opensiba aron bungkagon ang armadong instrumento sa pagpahimulos ug pangdaugdaug, ug hinay-hinay nga pakusgon ang kaugalingon aron makabaton sa dugang katakus nga mohingpit sa pagbungkag sa armadong kusog sa nagharing hut-ong. Naningkamot ug maningkamot kami nga walay sibilyan nga mapagan ug mamenosan ang bisan unsa mang kahasol nga idulot sa mga lehitimong operasyon sa BHB.

Sa mga martir sa panagsangka, dungganon ug bayanihon ang ilang kamatayon tungod kay gibuhis ang ilang kinabuhi aron makalingkawas ang halapad nga katawhan gikan sa pagpahimulos ug pandaugdaug. Sa mga kaparyentihan, kahigalaan ug mga kaubanang Pulang manggugubat miduyog, ang tibuok katawhan sa inyong pagsubo. Ang kolektibo natong pagbangutan atong himoong rebolusyonaryong kaisog aron ipadayon nato ang kawsa nga gisugdan ug gibilin kanato sa mga Rebolusyonaryong Martir.

*MABUHAY ANG MGA REBOLUSYONARYONG MARTIR!
KATILINGBANONG HUSTISYA ALANG SA HALAPAD NGA KATAWHAN!
I-ASDANG ANG GUBAT SA KATAWHAN!*