Itulak ang pakikibaka upang labanan ang DAP at itakwil ang rehimeng Aquino

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 15, 2014

Translation: Press hard in struggle to oppose DAP and denounce the Aquino regime


Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino sa pagbasura sa talumpati ni Benigno Aquino III noong Hulyo 14 na nagtatanggol sa kanyang sistemang pork barrel na gumagamit ng pondong publiko sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program (DAP).

"Sa pagtatanggol sa DAP, ipinakita ni Aquino ang isang nagngingitngit na asenderong lango sa kapangyarihan na nagpupuyos na matapos kwestyunin ng Korte Suprema ang kanyang mga kapangyarihan bilang Hari ng Pork Barrel," anang PKP.Noong nakaraang linggo, idineklara ng Korte Suprema na ang pag-iipon at realokasyon ng pondo sa ilalim ng DAP ay di konstitusyunal. Ang desisyon ng Korte Suprema ay nag-iwan ng ligal na palusot upang makapagmaniobra ang MalacaƱang laban sa kriminal na paglilitis at prosesong impeachment.

"Ang talumpati kahapon ni Aquino na iniere sa telebisyon ay walang iba kundi pag-uulit lamang ng kanyang lipas na pagtatanggol sa DAP bilang umano'y pakana upang itulak ang pagsulong ng ekonomya sa pamamagitan ng realokasyon ng pondo mula sa sinasabing natipid para sa mga prayoridad na proyekto," pagdidiin ng PKP.

"Itinatakwil ng sambayanang Pilipino ang ipinagyayabang ni Aquino na nakatulong ang DAP sa ekonomya, dahil lubos na batid nilang ang kanilang kalagayang sosyo-ekonomiko ay patuloy na lumalala sa nakaraang tatlong taon." anang PKP.

"Sinasabi ni Aquino na iba ang DAP sa batbat-ng-kikbak na pakanang PDAF sa imbing pagtatangkang tabingan ang katotohanang ang DAP, tulad ng PDAF, ay pork barrel din saan ginagamit ng presidente ang pondong publiko upang mapanatili ang pampulitikang padrino sa paraang panunuhol sa mga myembro ng kongreso at iba pang upisyal ng gubyerno sa pamamagitan ng paglaaan ng pondo para sa kanilang kapakinabangan," pagdidiin ng PKP.

"Ginawa ni Aquino ang tigas-ulong pagtatanggol sa DAP sa harap ng lumalakas na panawagan para sa ganap na pagtutuos at pag-awdit ng P140 bilyon ng publikong pondo," pagdiiin ng PKP.

"Bumaling na si Aquino sa paninira sa Korte Suprema at paglalarawan ditong kontra-mamamayan at kontra-kaunlaran dahil sa desisyon nito laban sa DAP na nagpahaging pa ng bantang impeachment laban sa mga mahistrado," anang PKP, na tumukoy sa pahayag ni Aquino na nananawagan ng "interbensyon" sa kanyang mga kaalyado sa kongreso.

"Ang pagmamatigas ni Aquino sa DAP ay nagpapakita kung paano niya pinangangambahang mawala ang pribelehiyong ilihis ang pondong publiko at maglaan ng bilyun-bilyong piso nang walang paunang basbas ng kongreso," anang PKP.

"Nagpapakita ang banta ni Aquino laban sa Korte Suprema kung paano niya gagawin ang lahat upang ipagtanggol ang kanyang pribelehiyo at kapangyarihan," dagdag ng PKP. "Subalit ang kanyang poder ay nahaharap sa seryosong hamon sa gitna ng mga pagkalantad ng malawakang korapsyon at sa patuloy na pagkadismaya ng mamamayan sa mga palsong pangako ni Aquino."

"Pinatatampok ng matigas at lubos na pagtatatanggol ni Aquino sa DAP ang pangangailanang itulak pa ng samabayanang Pilipino ang laban sa DAP, sa buong sistemang pork barrel at sa korap na sistemang burukrata kapitalista sa ilalim ng kasalukuyang rehimen," anang PKP. "Patuloy na lumalakas ang sigaw ng pagpapatalsik kay Aquino sa poder sa buong bansa at sa ibayong-dagat."