Lalong nahihiwalay sa mamamayan si Aquino sa pagtatanggol sa DAP--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Hulyo 14, 2014

Translation: Defense of DAP further isolating Aquino from people--CPP"

"Lalong inihihiwalay ni Aquino ang sarili sa sambayanang Pilipino dahil sa mapagmatigas, mapagmmalaki at palsipikadong pagtatanggol sa pondong pork barrel ng presidente sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program (DAP)," ayon sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).

Noong nakaraang linggo, idneklara ng Korte Suprema na di konstitusyunal ang pag-iipon at realokasyon ng pondo sa ilalim ng DAP. Gayunpaman, ang desisyon ng Korte Suprema, ay nag-iwan ng ligal na palusot upang makapagmaniobra ang MalacaƱang laban sa kriminal na paglilitis at prosesong impeachment."Pero nakatulong ang desisyon ng Korte Suprema na tumatag ang opinyong publiko kontra sa paggamit ng pondong publiko ayon sa sariling pagpapasya ni Aquino sa ilalim ng DAP at nagpalakas ng kahilingan para sa ganap na pagtutuos at pag-awdit ng halos P140 bilyong pondong publiko na ipinamudmod ni Aquino sa ilalim ng programa," pagdidiin ng PKP.

"Habang napakaliit ng tsansang umusad ang prosesong impeachment sa Mababang Kapulungan ng Kongreso ng Pilipinas--dahil nga nagtagumpay si Aquino sa paggamit ng pondong pork barrel upang bilhin ang katapatan ng mga lokal na upisyal at myembro ng kongreso--ang mga inisyatiba ng mga progresibong kinatawan upang i-impeach si Aquino ay nagkaroon ng angkla at suporta sa labas ng kongreso laluna sa hanay ng masang anakpawis at panggitnang uri at sektor na disgustado na sa tuly-tuloy na korapsyon sa ilalim ng rehimeng Aquino."

Ayon sa PKP, hindi maitago kahit ng pinakabagong mga sarbey ng maka-Aquinong Social Weather Stations ang katotohanang tuloy-tuloy na lumalala ang pagkadismaya kay Aquino matapos natukoy na 66% na lamang ang nasisiyahan sa kanyang trabaho sa unang kwartong sarbey nito para sa 2014. Ang sarbey ng SWS ay inilabas kasunod ng naunang sarbey ng Ibon Foundation, isang independyenteng sentro sa pananaliksik, na nagpapakita lamang nang 36% ng mamamayan ang nasisiyahan kay Aquino noong Abril 2014.

"Hindi matanggap ni Aquino ang desisyon ng Korte Suprema at sa halip ay humaharap na matikas na tagapagtanggol ng DAP at ng pribelehiyo ng paglalaan ng pondo na aniya ay 'may mabuting intensyon'," anang PKP. "Ipinagtanggol niya ang kanyang kalihim ng badyet at iba pang upisyal na responsable sa DAP na inaakusahang sangkot sa iskandalong kikbak na pork barrel sa kabila ng lumalakas na sigaw para sila'y tanggalin."

"Nililikha ni Aquino ang ilusyon ng 'pakinabang sa ekonomya' ng DAP kahit di siya makapagpakita ng anumang kongkrtong pruweba," anang PKP. "Sa iba't ibang paraa'y inilantad ng mga ekonomista ang ilusyon ng ipinamamarali ni Aquino na pakinabang ng DAP, dahil hindi naman ito nakakatulong sa pagpapalakas ng pamumuhunan o nagpapataas ng produktibidad."

"Hindi nakinabanag ang sambayanang Pilipino sa paggamit mismo ni Aquino sa P140 bilyong DAP," anang PKP habang idinidiin kung paano patuloy na binabawasan ni Aquino ang panlipunang paggastos at itinutulak ang patuloy na komersyalisasyon at pribatisasyon ng mga pampublikong eskwelahan at ospital. "Hindi rin nakatulong ang DAP ni Aquino para mapaalwan ang suliranin sa kawalang trabaho, mababang sahod, kawalang lupa, pagpaimbulog ng presyo ng mga bilihin at pagtaas ng halaga ng pamumuhay at iba pang tampok na suliranin ng mamamayan."

"Sa pagdepensa sa DAP, ipinagtatanggol ni Aquino ang sistemang pork barrel ng pamumudmod ng pondo ayon sa kanyang kapasyahan at husga," anang PKP. "Nang maupo sa poder, ginagamit ni Aquino ang gayong pribelehiyo para gamitin ang pampulitikang impluwensya sa moda ng asenderong pulitika."

Ginamit niya ang pampublikong pondo para panatilihin ang sistemang padrino sa pamamagitan ng pamumudmod ng ispesyal na pondo para sa mga programa at proyekto na inisponsor ng kanyang mga kapartido at tagasunod sa pulitika kapalit ng kanilang katapatan at suporta.