Matatagumpay na taktikal na opensiba ng BHB, pinasinungalingan ang ambisyosong 'zero-insurgency' target ng AFP sa Albay

Florante Orobia
Santos Binamera Command - NPA-Albay
Hulyo 1, 2014

Dalawang kalibre 45 pistola ang nasamsam ng BHB-Albay sa dalawang magkasunod na dagliang ambus laban sa mga elemento ng 9ID-PA ngayong buwan ng Hunyo. Napatay din sa mga nasabing taktikal na opensiba ang apat na sundalo.

Noong Hunyo 16, alas-11 ng umaga, inambus ng isang tim ng BHB ang 4 na sundalo ng 9ID CMO Coy sa Sityo Banasian East, Brgy. San Ramon, Daraga. Napatay dito sina Sgt. Servando Bautista at Pfc. Daniel Solinap Jr at nasamsam ang isang kalibre 45 pistola.

Ang mga elemento ng 9ID CMO Coy na inambus ng BHB ay kasabay sa nagsasagawa ng civil-military operations sa anyo ng PDTO o Peace and Dev't Team Operations sa ilang baranggay  sa bayan ng Daraga, Camalig at Jovellar mula pa noong Enero 2014. Sa PDTO, aktibong naniniktik, nagrerekluta ng mga impormer, nangteteror ng mga residenteng sibilyan at nagsasagawa ng operasyong saywar ang AFP taliwas sa ipinangangalandakan nila na diumano, naghahatid ang PDTO ng "kaunlaran at kapayapaan". Ang mga aktibidad ng PDTO ay tusong nanlilinlang sa mga Albayano. Sadyang ipinakete ang civil-military operations na ito at ginamit pa ang mapanlinlang na terminong "bayanihan operations" at "development caravans" upang magpanggap na pro-mamamayan at itago ang layuning kontra-insurhensiya.

Sa huling taktikal na opensiba ng isang tim ng BHB nitong Hunyo 28, alas-4 ng hapon, muling nakasamsam ng isang kalibre 45 pistola na Norinco CN M1911A1 Serial# BA 24719-09-246 at nakapatay ng 2 pang elemento ng 9ID Recon Coy. Ang mga sundalong nasawi ay sina Pfc Jaynard Guinoo at Pfc Louie Jardio. Ang mga ito ay papasok sa kanilang kampo sa Brgy. Oma-oma, Ligao City. Isinagawa ang naturang ambus sa Brgy. Busac, Ligao City.

Malinaw na lehitimong military target ng taktikal na opensiba ng BHB ang mga napatay na sundalo ng 9ID-PA. Sila ay armado at nagsasagawa ng aktibong paniniktik at operasyong militar.

Ang matatagumpay na ambus ng BHB-Albay ay nagpapasinungaling sa arogante at imposibleng target ng AFP na pupulbusin diumano nito ang BHB sa lalawigan ng Albay sa taong 2016. Sa pambansang antas, ito rin ang ambisyosong target ng Oplan Bayanihan ng Rehimeng US-Noynoy Aquino. Para isalba ang kanilang kahihiyan, kaliwa't kanan ang pagdadahilan ng 9ID tulad ng pagpapalabas na hindi kontra-insurhensiya ang CMO o PDTO, nasa bakasyon at non-combatant ang mga napatay na sundalo. Tuloy katawa-tawa at nagmukhang-tanga ang AFP dahil malinaw na nagpapasinungaling sa kanilang mga alegasyon ang pagkasamsam ng kanilang baril.

Tulad ng marami nang programa sa kontra-insurhensiya, tiyak na mabibigo ang Oplan Bayanihan at 'zero-insurgency' target ng AFP sa lalawigan ng Albay. Hanggang pinagsasamantalahan at inaapi ang mamamayang Pilipino, patuloy silang lalaban hanggang makamit ang tunay na kalayaan, demokrasya at kapayapaan.

Mabuhay ang Mamamayang Pilipino!