NPA punishes the 73rd IB in Davao del Sur

Ka Efren Aksasato
Spokesperson, NDF-FSMR

July 20, 2014

The National Democratic Front – FarSouth Mindanao Region (NDF-FSMR) congratulates the Red fighters and commanders of the New People’s Army - Guerilla Front 75 for the tactical offensive launched  against the troops of 73rd IB, Philippine Army in July 16, 2014 in Sitio Kitolali, Brgy. Kelalag, Malita, Davao del Sur.

A command detonated bomb mounted by a NPA sapper team blasted off a KM450 military vehicle of the 73rd IB at noontime on the said date, killing three and seriously wounding two fascist soldiers of the AFP. One of the fatalities was identified as Lt. Gary Magburan.

The 73rd IB troopers led by Lt. Magburan were on their way to Brgy. Demolok for a pursuit operation against the NPA guerilla fighters who arrested Henry Dasal, 50 years old, an intelligence agent of the AFP residing in Brgy. Pinalpalan, Malita.  Dasal’s arrest happened the day before the attack.

Their recklessness and underestimation of the people’s war and the NPA’s capacity made the 73rd IB clueless and vulnerable to NPA attacks that set up detonated explosives against mobile military forces often passing along the roads leading to interior barangays.

The said attack is NPA’s punitive action against the notorious 73rd IB for implementing the brutal, deceptive and anti-people Oplan Bayanihan of the US-Noynoy Aquino regime.  The 73rd IB is an offender of multiple crimes committed against the people that include indiscriminate killings, harassments, destructions of properties, deceptions, and the like.

The 73rd IB also protects the plundering big local and foreign companies such as the San Miguel Energy Corporation (SMEC) that is building a coal-fired power plant in Malita, the Glencore-Xstrata that operates the Tampakan gold-copper project, the Looc Mining Corporation operating in Malapatan and the Itucho-Dole agribusiness in Malungon, Sarangani Province.

----------------

Bisaya

73rd IB gisilotan sa NPA sa Davao del Sur

Ka Efren Aksasato
Spokesperson, NDF-FSMR
Hulyo 20, 2014

Mainitong gitimbaya sa National Democratic Front - FarSouth Mindanao Region (NDF-FSMR) ang mga Pulang manggugubat ug kumander sa Bagong Hukbong Bayan - Larangang Gerilya 75 sa ilang gilunsad nga malampusong taktikal nga opensiba batok sa mga tropa sa 73rd IB niadtong Hulyo 16, 2014 didto sa Sityo Kitolali, Brgy. Kelalag sa lungsod sa Malita, Davao del Sur.

Maayong pagkaigo sa KM450 nga gisakyan sa mga tropa sa 73rd IB dihang gipabuthan kini sa BHB og command detonated explosive nga miresulta sa pagkamatay sa tulo ug grabeng pagkasamad sa lain pang duha ka mga pwersa sa pasistang AFP.  Usa sa mga nakabsan sa kinabuhi nailhan nga si Lt. Gary Magburan.

Ang maong tropa sa 73rd IB nga gipamunuan ni Lt. Magburan padulong unta sa Brgy. Demolok aron gukdon ang mga pwersang gerilya sa BHB nga miaresto kay Henry Dasal, 50 anyos usa ka lunod-patay nga espiya sa AFP ug molupyo sa Brgy. Pinalpalan.  Nahitabo ang pag-aresto kay Dasal usa ka adlaw ayha ang atake.

Tungod sa pagkasirok ug pag-understimate sa 73rd IB sa BHB nga naglihok sa maong lugar, wala nila damha ang atake nga gigamitan og command detonated explosive batok sa nagalihok nga mga pasistang tropa nga kasagarang moagi sa mga kadalanan padulong sa mga interyor nga baryo.

Ang maong atake usa ka aksyong pagsilot sa NPA batok sa notoryos nga 73rd IB nga tigpatuman sa bangis, malinglahon ug kontra-katawhan nga Oplan Bayanihan sa rehimeng US-Noynoy Aquino.  Ingonman, ang 73rd IB sad-an sa daghang mga krimen batok sa katawhan sama sa paturagas nga pagpamatay, pagpangharas ug pagpanghadlok, pagpangdaut og mga pananom, hayop ug uban pang mga kabtangan sa masa, pagpangilad ug uban pa.

Ang 73rd IB tigpanalipod sa tigpangawkaw nga mga dagkung lokal ug langyawng kompanya sama sa San Miguel Energy Corporation (SMEC) nga dunay ginatukod nga coal-fired power plant sa lungsod sa Malita, Glencore-Xstrata naga-opereyt sa Tampakan gold-copper project, Looc Mining nga nag-opereyt sa Malapatan ug ang agribisnes nga Itucho-Dole sa Malungon, Sarangani Province.