NPA seizes 17 firearms in raid against Del Monte plantation in Quezon, Bukidnon

Alan Juanito
NPA North Central Mindanao Regional Operations Command (Julito Tiro Command)
July 16, 2014

The New People’s Army under the South-Central Bukidnon (NPA-SCB) Sub-Regional Command successfully raided the compound of Del Monte Phils. Pineapple Plantation in Sitio Kiantig, Brgy. San Jose, Quezon, Bukidnon, July 15, 2014, around 10:30 AM. The NPA unit seized 17 firearms in the tactical offensive.

The NPA confiscated from the security guards of Del Monte’s satellite plant 10 high power rifles, including six M16 rifles, three carbines and a Garand rifle. They also seized six shotguns, one pistol, five VHF Radios and some live ammunition. Meanwhile, the Red fighters also destroyed their chemical warehouse, security bunker and plant machineries including a tractor, four motorcycles and others.

Riding a forward truck and a ten-wheeler, an NPA company raided Del Monte compound despite its proximity to the battalion headquarters of the 23rd IB in Maramag, the police station in Quezon town and the command post of the 1st Special Forces in Salawagan, Quezon. The reactionary armed forces and police failed to respond to the quick, secret and surprise NPA operation.

During the attack, a few of the company guards resisted, resulting in a few minutes of firefight during which two guards, Rey Balon and Reynald Pangkat, were killed. On the other hand, the NPA suffered no casualties and safely withdrew after the raid. Nevertheless, we offer our condolences to the relatives and friends of those killed in the incident. We reiterate that punishing such companies and seizing their firearms are the NPA’s only aim. We do not intend to hurt their security guards as long as they offer no resistance.

Del Monte is being punished for its massive criminal culpability. Firstly, its outgrower, Poling Lorenzo, who aggressively seeks to expand the plantation, is a landgrabber. Using his armed guards, he harassed the legitimate claimants of the land he targets for expansion. Even nuns, students and supporters of the peasant claimants had a taste of strafing from Lorenzo’s rabid guards.

Secondly, its violations of labor regulations. Almost all of its workers are not regular owing to the labor cooperative scheme under the Kiantig Services Multi-purpose Cooperative (KISMUCO) under Poling Lorenzo’s control. With Lorenzo’s control on the workers cooperative, wages remain low and workers are subjected to oppressive quota and piece-rate systems before being paid; they receive no benefits, suffer from countless deductions, and their SSS and Philhealth funds are not regularly remitted. In 2011, the company also fired workers on protest without even addressing their complaints.

And thirdly, ever since the Del Monte plantation started to operate in the area, San Jose and its adjacent barrios have experienced more frequent flooding which have inundated several houses. Chemicals from the company also poison Luwan-luwan Spring, which serves as the town’s freshwater source.

Once more, we warn multinational companies like Del Monte, Dole and Sumifru to cease their aggressive and destructive expansion. They should stop landrabbing and pay those already dispossessed of their land. They should also respect the rights of the workers who have given them their billions worth of superprofit. The revolutionary movement will continue to launch punitive actions such as this for as long as the concerned companies do not heed these demands.

=============

Bisaya

17 ka Armas Nasakmit sa Reyd sa NPA sa Del Monte Plantation sa Quezon, Bukidnon


Alan Juanito
NPA North Central Mindanao Regional Operations Command (Julito Tiro Command)
July 16, 2014

Malampusong gireyd sa New People’s Army ubos sa South-Central Bukidnon (NPA-SCB) Sub-Regional Command ang compound sa Del Monte Phils. Pineapple Plantation didto sa Sitio Kiantig, Brgy. San Jose, Quezon, Bukidnon niadtong Hulyo 15, 2014, mga bandang alas 10:30 sa buntag. Nasakmit sa maong taktikal nga opensiba ang 17 ka lain-laing klase sa armas.

Nakumpiska gikan sa mga gwardya sa maong Satellite Plant sa Del Monte ang 10 ka high-power rifle nga naglangkob sa unom ka M-16, tulo ka carbine ug usa ka garand. Nasakmit usab ang unom ka shotgun, usa ka pistola, lima ka VHF Radio ug mga buhing bala. Samtang, gidaot sa mga Pulang manggugubat ang warehouse sa mga kemikals, ang security bunker ug mga makinaryas sa planta nga naglangkob sa usa ka traktor, upat ka motor ug uban pa.

Sakay sa forward ug ten wheelers truck, gireyd sa usa ka kompanya sa NPA ang compound sa Del Monte bisan pa og kasikbit lang niini ang battalion headquarters sa 23rd IB sa Maramag, police station sa Quezon ug Command post sa 1st Special Forces sa Salawagan, Quezon. Wala dayon nakaresponde ang mga reaksyunaryong kasundalohan ug kapulisan tungod sa paspas, sekreto ug surpresa nga operasyon sa NPA.

Sa dagan sa pag-atake, misukol ang pipila ka mga gwardya sa kumpanya hinungdan sa pila ka gutlo nga sinukliay og bala nga gikamatay sa duha ka gwardya nga silang Rey Baylon ug Reynald Pangkat. Sa pikas bahin, walay kaswalidad sa NPA nga organisadong naka-withdraw human sa pagreyd. Bisan pa man, ipadangat namo ang among pahasubo sa mga parente ug kahigalaan sa mga nakalas. Subli, ipatin-aw namo nga ang pagsilot lang sa kumpanya nga sama niini ug pagsakmit sa mga armas ang katuyuan sa NPA. Walay unsa mang intenyon ang kalihukan sa pagpasakit sa mga gwardya hangtod dili sila magpakita og pagsukol.

Dako ang tulubagon sa Del Monte Plantation, busa kini gisilotan. Una, mangingilog og yuta ang outgrower niini nga si Poling Lorenzo nga agresibong nagapalapad sa plantasyon. Gamit ang mga armadong gwardya, ginaharas niya ang mga lehitimong klemante sa yutang buot niyang ekspanan. Ultimo mga madre, mga estudyante ug mga tigsuporta sa mga klemanteng mag-uuma nakaapil og kamang-palayo human sila gipaarakan sa mga bangis nga gwardya ni Lorenzo.

Ikaduha, ang mga kasupakan sa mga lagda sa pamuo. Dili mga regular ang halos tanang mamumuo dinhi tungod sa eskemang “kooperatiba sa pamuo” ubos sa Kiantig Services Multi-purpose Cooperative (KISMUCO) nga kontrolado ni Poling Lorenzo. Sa pagdumala sa koop ni Lorenzo sa mga mamumuo, gipabiling ubos ang sweldo ug gipatuman ang madaugdaugon nga sistema sa kota ug pakyaw ayha masweldohan; walay igong benepisyo, daghang kaltas ug walay klarong remittance sa SSS, Philhealth ug uban pa. Gipalagpot sab sa kumpanya ang mga nagprotestang mga mamumuo niadtong 2011 nga walay unsa mang pagtubag sa ilang mga yangungo.

Ug Ikatulo, sukad nga nag-operate ang Del Monte Plantation sa maong erya, nagsige na og baha sa San Jose ug mga kasikbit nga baryo nga mibanlas sa daghang kabalayan. Ginahiloan sab sa mga kemikals sa kumpanya ang Luwan-luwan Spring nga tinubdan sa mainom nga tubig sa lungsod.

Sa makausa pa, gipahimangnuan namo ang mga multinasyunal nga kumpanya sama sa Del Monte, Dole ug Sumifru sa pag-undang na sa ilang agresibo ug makadaot nga ekspansyon. Dapat hunungon na nila ang pagpangilog sa yuta ug manubag ngadto sa mga nailogan na. Angay usab nilang atimanon ang mga katungod sa mga mamumuo nga maoy nagadala sa binilyon nila nga ginansya. Magpadayon ang mga aksyong punitibo sa rebolusyonaryong kalihukan hangtod magpabilin ang pagbalewala sa hingtungdang mga kumpanya.