Pagsuko ng 53 pekeng BHB, malaking korapsyon ng mga upisyal ng 4th ID

Alan Juanito
NPA North Central Mindanao Regional Operations Command
July 13, 2014

Habang natataranta kung papaano maipagtatanggol ni Benigno Aquino III  ang kanyang multi-bilyong korapsyon, nagmamaniobra at nagpapatupad naman ng kanilang lokal na bersyon ng Pork Barrel Scam ang matataas na upisyal ng 4th Infantry Division ng Philippine Army. Ginawa nilang palabigasan ang 53 pekeng BHB na sumurender matapos ang pinakahuling seremonya ng panunumpa nito noong Hulyo 9, 2014 sa Kaamulan Folk Arts Theatre, Malaybalay City, Bukidnon.

Ang seremonyang ito ang ika-apat sa serye ng pagpapasurender ngayong taon sa pamumuno ni Maj. Gen. Ricardo Visaya, commanding officer ng 4th ID. Inilunsad ito kasabay ng malakihang operasyong pangkombat sa kanayunan. Isinalarawan nito ang makitid at mababaw na konsepto sa pagkamit ng kapayapaan ng rehimeng US-Aquino sa pamamagitan ng Oplan Bayanihan nito na pagbalewala sa anumang kinakailangang panlipunang pagbabago at puno ng korapsyon.Ang totoo, ang naturang 53 sumuko na diumano'y mga myembro ng BHB ay mga karaniwang magsasaka at Lumad mula sa Cabanglasan, Bukidnon at Loreto, Agusan del Sur. Dahil sa kahirapan ay naengganyo sila sa pangako ni Emboy Kasalgayao, ang kriminal at drug pusher na ahente ng militar, na bibigyan ang bawat isa sa kanila ng P50,000 kung susuko.

Mula noong Hunyo 9, ipinailalim na ang ilan sa kanila sa halos isang buwang seminar ng 403rd Brigade sa Camp Osito Bahian, Malaybalay City upang gawing impiltrador at mangwasak ng mga rebolusyonaryong organisasyong masa sa kanilang komunidad. Pinahabol na lang ang iba at ipinarada agad sa midya at publiko bilang mga rebel returnees dala ang samutsaring armas, na halos lahat ay mababang klase at kahit isa ay walang nagmula sa arsenal ng BHB. Ang mga armas na ito ang babayaran ng gubyerno at pagpeperahan ng mga upisyal-militar sa kanilang Balik-baril Program.

Pandarambong lamang ang ultimong layunin nito, bukod pa syempre sa kanilang plano na linlangin ang publiko sa pamamagitan ng kanilang nilulubid na tagumpay na umano'y humihina na ang rebolusyonaryong kilusan. Malaking bahagi sa totoong bayad sa mga armas ang ibubulsa lamang ng mga katulad ni Major General Visaya, habang bibigyan lang nila ng P2,000-P17,000 ang bawat isa, kasama ng bigas at binhi. Sa badyet na P50,000 bawat isa, gagastos ang gubyerno ng P2.6 milyon sa naturang aktibidad. Hindi pa kasama rito ang humigit-kumulang P10 milyon nitong nagdaang tatlong serye para sa mahigit 200 pang pekeng surenderi.

Ang paggamit ng malaking badyet ng AFP upang engganyuhin ang mga Pulang mandirigma at ang rebolusyonaryong mamamayan ay hindi makapipigil sa pagsulong ng rebolusyon na pinatunayan na ng dumaraming inilulunsad na matatagumpay na taktikal na opensiba ng BHB sa rehiyon tulad ng pagparusa kay Mayor Okinlay, mga harasment sa Misamis Oriental at iba pa. Ang pagwawaldas sa publikong buwis sa pamamagitan ng malakihang burukratikong korapsyon tulad ng nakasanayan ng Pork Barrel King na si Aquino at ng kanyang mga upisyal sa 4th ID ay higit na makakagatong sa galit ng bayan at makapagpapataba pa sa lupa para sa mga rebolusyonaryong pag-aalsa. Tanging ang hakbang-hakbang na pagtatayo ng rebolusyonaryong gubyernong bayan mula sa kanayunan patungong kalunsuran ang daan tungo sa tunay na kapayapaan. Pundasyon nito ang pakikibaka para sa demokratikong interes ng mamamayan para sa tunay na reporma sa lupa at pambansang industriyalisasyon.