Paigtingin ang pakikibaka laban sa katiwalian, ibagsak ang korap na rehimeng US-BS Aquino

Patnubay De Guia
NDFP Southern Tagalog Chapter
July 11, 2014

Wala nang kawala pa ang rehimeng US-BS Aquino sa isyu ng malaganap na katiwalian at korapsyon sa reaksyunaryong gubyerno. Nadadawit na rin ang mismong mga myembro ng gabinete nito at mga kaalyadong kongresista at senador. Gayunman, mabilis nitong pinagtatakpan ang umaalingasaw na katiwalian ng administrasyon. Nitong huli, habang ipinagtatanggol ang mga alipures ni Aquino na dawit sa _pork barrel scam_, minadali ng rehimen na makasuhan sina Jinggoy Estrada, Bong Revilla at Juan Ponce Enrile para maibaling sa mga mambabatas na kontra-Aquino ang tumitinding galit ng sambayanan.Sadyang hindi mamamatay ang usapin tungkol sa katiwalian at korapasyon. Anuman ang gawing gimik ng mga propagandista ni Aquino, hindi nila kakayaning pahupain ang galit at disgusto ng mamamayan. Ang usapin sa korapsyon at katiwalian ay direktang nakaugnay sa nagugutom at naghihirap na kalagayan ng mamamayan. Hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian, hindi matatahimik ang sambayanan.

Dapat tandaan na ang _pork barrel scam_ ay isa lamang sa maiskandalong isyu ng katiwalian at korapsyon. Naririyan pa ang napakaraming usapin tulad ng Malampaya _fund scam_ na tinatayang higit pa sa P10 bilyon ang winaldas ng mga mambabatas at ang Disbursement Acceleration Program (DAP) na ginagamit ni Aquino upang suhulan ang mga mambabatas at kabigin pabor sa kanyang mga isinusulong na patakaran. Sa mga susunod na panahon, tiyak na samu't sari pang usapin ang lilitaw hinggil sa katiwalian sapagkat ito ay likas nang katangian ng kasalukuyang malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunang umiiral sa Pilipinas. Nasa kaibuturan nito ang burukratikong korapsyon.

Naturalesa na ng burukrata-kapitalismong naghahari sa bansa ang pag-iral ng katiwalian. Ginagawang negosyo ng mga burukrata-kapitalistang mula sa uring panginoong maylupa at malalaking burgesya kumprador ang pusisyon sa reaksyunaryong gubyerno. Ginagamit nila ang pondo ng bayang nagmula sa bulsa ng higit na nakararaming maralita sa panunuhol, panggigipit at pagbili ng impluwensya. Ito ang mismong prinsipyo sa likod ng engrandeng palabas ng korap at inutil na rehimeng Aquino. Ginagamit niya ang kanyang _pork barrel_ at DAP upang linisin ang iba't ibang sangay ng reaksyunaryong gubyerno ng mga karibal at kalaban tulad ng ginawang pagpapatalsik kay Renato Corona, isang _midnight appointee_ ni Gloria Arroyo, upang iluklok si Maria Lourdes Sereno bilang Punong Mahistrado na maka-Aquino. Ito rin ang nasa likod ng pagmamadaling kasuhan ang tatlong senador habang pinagtatakpan at ipinagtatanggol ang mga nadadawit sa anomalya na maka-Aquino tulad ni Butch Abad. Kinokonsolida ng pangkating Aquino ang kapangyarihan sa reaksyunaryong pulitika bilang paghahanda sa nalalapit na pambansang halalan sa 2016 upang mapanitili ang paghahari ng paksyong maka-Aquino sa estado poder.

Dapat nang patalsikin ang lugmok-sa-katiwaliang rehimeng Aquino na patuloy na nagpapahirap sa mamamayan. Nananawagan ang National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) sa lahat ng demokratikong pwersa na lumahok at paigtingin ang mga pakikibakang masa hindi lang para sa pagpapanagot sa mga sangkot sa _pork barrel scam_ at isyu ng korapsyon kundi para pabagsakin ang korap na rehimeng US-BS Aquino bago pa man matapos ang termino nito sa 2016. Hindi na masikmura pa ng mamamayan ang paghahari ng pangkating Aquino sa nalalabing dalawang taon nito sa reaksyunaryong gubyerno.

Nananawagan din ang NDF-ST na isulong ang pambansa-demokratikong adhikain ng mamamayan upang ibagsak ang burukrata-kapitalismo at ang malakolonyal at malapyudal na sistemang panlipunang naghahari sa bansa. Tanging sa pagtatagumpay ng pambansa-demokratikong pakikibaka ng mamamayan mawawakasan ang panlipunang batayan ng katiwalian at korapsyon, at maitatayo ang isang lipunang tunay na maglilikod sa interes ng sambayanan at isang gubyernong tunay na may pananagutan sa kanyang mamamayan.