Pinal na report hinggil sa pag-atake ng BHB sa Alegria ONO Station

Maria Malaya
NDFP Northeast Mindanao Chapter
July 12, 2014

Narito ang report mula sa kumand ng Front 16 ng NEMR hinggil sa matagumpay na pag-atake ng BHB sa Alegria PNP station bandang alas-3 ng hapon ng Hulyo 10, 2014.

Matapos ang humigit-kumulang 5 minuto na palitan ng putok, nakontrol na ang istasyon ng pulis. Ngunit isang Pulang mandirigma ang tinamaan at namatay kaagad, samantalang nasugatan at sumurender si PO2 Romeo Beniga Dagsa at PO2 Reuben Casimero Salino. Nakumpiska ng BHB ang apat na M16, isang M14, limang  shotgun at anim na hand gun. Ngunit nasiraan ang BHB ng isang M16 at isang AK47 na baril.Ang blocking force ng BHB sa direksyon ng Surigao del Norte ay humarang sa apat na pulis na sakay ng kanilang patrol car, na napilitang isuko ang kanilang tatlong M16 at apat na hand gun. Dinala ng BHB ang apat na pulis bilang mga POW (Prisoner of War). Ang mga ito ay sina: PO3 Vic Calubag Concon, PO1 Rey O'niel Morales, PO1 Joen B. Zabala at PO1 Edito F. Roquino.

Umabot lahat-lahat sa 24 ng iba't ibang kalibreng baril ang nakumpiska ng BHB: Limang _high-powered_ na mahahabang baril, limang _shotgun_ at sampung _hand gun_.

Nang umatras na ang tropa ng BHB na dala-dala ang kasamang namartir, nasira ang kanilang sasakyan sa pagitan ng Kitcharao at Alegria. Dahil dito, napilitan silang bumaba ngunit pinagbabaril sila ng mga pulis na humalo sa mga estudyante na nasa paligid. Nahirapan silang basta na lamang gumanti ng putok dahil baka may madamay na mga sibilyan kaya namatayan uli sila ng isang kasama. Napilitan silang (BHB) umatras, kaya di maiwasang iwan ang bangkay ng dalawang kasama at ang sirang M16 at AK47 at marami-raming back pack.

Ang mga Municipal PNP Station ay kabilang sa pangkalahatang armadong instrumento ng panunupil ng estado, kaya lehitimo itong target ng BHB, ang hukbo ng bayan. Bukod pa rito, ang pulisya ng Alegria ay hindi inosente sa usapin ng iligal na druga, pangingikil, pandarahas at iba pang nakagawiang gawain ng bayarang berdugo ng reaksyunaryong estado. Para maiwasan ang di kinakailangang kaswalti sa tauhan ng PNP, nananawagan kami sa kanila (PNP) na sumurender kaagad sakaling may umatakeng mas superyor na pwersa ng BHB.

Sa kasalukuyan, nasa mabuting kalagayan ang pangangatawan ng apat na POW, liban lang sa kahirapan sa gerilyang pamumuhay. Ngunit di dapat mag-alala ang kanilang mga kamag-anak dahil maayos ang pagtrato namin (BHB) sa kanila alinsunod sa mga panuntunan at patakaran ng BHB at alinsunod na rin sa internasyunal na batas ng digma at makataong pagtrato sa mga POW. Kung ipahihintulot ng pagkakataon, magsusumite ng report ang custodial force ng BHB hinggil sa kalagayan ng apat na POW.

Dadaan sa proseso ang imbestigasyon ng apat na POW para malaman kung may kinalaman ba sila sa mga krimen laban sa mamamayan at rebolusyonaryong kilusan, at maaaring pakawalan ang walang kasalaman tulad ng maaaring litisin sa hukumang bayan ng rebolusyonaryong kilusan ang maysala. Para mapabilis ang proseso ng imbestigasyon, dapat ihinto ng AFP-PNP-CAFGU ang kanilang mga opensibong operasyon.

Nananawagan kami (BHB) sa mga kamag-anak ng mga POW at mga upisyal ng gobyerno at mga may malasakit na grupo na manawagan sa gubyero na itigil ang mga opensibong operasyon ng kaaway sa buong Surigao del Norte at mga karatig na bayan ng Agusan del Norte para mapabilis ang proseso ng imbestigasyon at pagpapalaya sa mga dapat pakawalan.