Usa ka rebolusyonaryong pagtimbaya sa tanang miduyog sa pagpahiluna kang Ka Cyrus!

Ka Maria Malaya
NDFP-NEMR
July 20, 2014

“Ang tanang tawo mamatay gayud, apan magkalahi ang kamahinungdanon sa kamatayon. Bisan kun ang kamatayon modangat sa tanang tawo, mahimo nga mas gaan kay sa balahibo o mas bug-at pa kaysa Bukid Diwata. Ang mamatay alang sa mga pasista ug madaugdaugon mas gaan pa kay sa balahibo. Ang  mamatay alang sa katawhan, ang iyang kamatayon mas bug-at pa kaysa sa Bukid Diwata.”

Dungganon ug bayanihon ang kamatayon sa atong mga Rebolusyonaryong martir tungod kay walay pagduhaduha nga gihalad nila ang ilang kinabuhi aron sumpuon ang mga madaug-daugon, mapahimuslanon ug bangis nga mga hut-ong ug pundok sa atong katilingban ug malingkawas ang halapad nga katawhan gikan sa ilang pasistang paghari.Niadtong July 15, tulo ka pundok sa private army ang dungan nga gisulong sa BHB sa NEMR aron bungkagon kini ug dili na makapadayon sa ilang mga bangis ug kontra katawhang binuhatan.  Ang una, mao ang armadong pundok sa lumad nga si Kalpet Igwa nga nakabase sa Sta Irene, Prosperidad , Agusan del Sur nga nagpasiugda sa pagpangilog og erya sa ubang Lumad ug mga negosyante sa mina, ug nakahimo sa salaud nga pagmasaker, pagpangsalbeyds, pagpanglugos, pag-ambus-patay bisan sa iyang mga kadugo nga Lumad. Ikaduha mao ang pundok ni Romeo Banosan nga giarmasan gihapon ni Kalpet, sa Sityo Inagawan, La Purisima, Prosperidad, Agusan del Sur, ug ikatulo, ang tulisan ug bandidong pundok ni Renato Villaverde alyas “Loloy” sa Brgy. Bitan-agan, San Francisco, Agusan del Sur.  Gigamit usab sila sa pasistang militar sa mga kontra-rebolusyonaryong kalihokan.  Ang pag-ataki kanila pagpaningil sa hustisya!

Bandang alas 5:50 sa buntag giataki sa Bagong Hukbong Bayan ang maong mga private army.  Apan sa dili pa matinong kahimtang, pakyas ang maong pag-ataki sa BHB sa compound ni Kalpet nga misangpot sa pagbuhis sa kinabuhi sa 10 ka Pulang manggugubat ug pagkasamad sa pipila.  Sa pag-atras, sa dalan pa lang, nakabsan sa kinabuhi ang lain pang duha nga samdon. Usa ka sibilyan nga drayber ang napagan ug namatay.  Si Ka Brix namatay dihang gisulong sa kaaway ang NPA blocking force sa Brgy. Hamugaway, Bayugan City. Upat usab ang patay sa bangis nga armadong pundok ni Kalpet, apil ang iyang misukol nga igsoon.

Sa laing bahin, lampos ang pag-ataki sa BHB batok sa pundok ni Romeo Banosan sa Sityo Inagawan, La Purisima, Prosperidad  ug nakakumpiska og 8 ka tag-as nga kalibreng armas ug 2 ka pistola; nakalas usab si Ka Aljun.

Milampos usab ang pag-ataki batok sa bandido ug tulisang pundok kun diin namatay ang lider nga si  Renato Villaverde “alyas Loloy”  ug nakumpiska ang 1 ka carbine, 1 KG ug 1 ka .45 pistola.

Kining pinakabag-ong paningkamot sa BHB sa pagbungkag sa mga private army gibuhisan sa kinabuhi sa 14 ka Pulang manggugubat. Pinakataas nga pagsaludo ang gihatag sa tibuok rebolusyonaryong pwersa ug masa ngadto nilang Kaubang Cyrus, Ka Jomar, Ka Jestoni, Ka John Paul, Ka Junie, Kaubang Loy, Ka Renz, Ka Loloy, Ka Yenan, Ka Yohan, Ka Jay, Ka Johnny, Ka Brix, ug Ka Aljun.

Apan kun naghunahuna ang mga pwersa sa nagharing hut-ong nga makapahuyang kini sa mga rebolusyonaryo, nasayop sila!  Dili kini bisan kanus-a man makapahuyang sa baruganan sa BHB, ilabina ang pagpadayon sa tinguha nga bungkagon ang mga private army nga nahimong hulga sa interes sa halapad nga katawhan. Ang nag-unang tahas sa Bagong Hukbong Bayan mao ang pagdugmok sa mga armadong instrumento sa reaksyonaryong estado nga nanalipod sa hakog nga interes sa mga agalong yutaan, dagkung burgesyang kumprador ug imperyalistang US. Ang mga private army kabahin sa maong bangis nga instrumento sa estado sa mga nagharing hut-ong. 

Taliwala sa usa ka gubat sibil, ang Hukbo sa katawhan – ang BHB – nagapadayon ug magpadayon sa paglunsad sa mga taktikal nga opensiba aron bungkagon ang mga armadong instrumento sa pagpahimulos ug pandaugdaug, ug hinay-hinay nga pakusgon ang kaugalingon aron makabaton sa dugang katakus nga mohingpit sa pagbungkag sa armadong kusog sa nagharing hut-ong. Lig-ong hinagiban ug inspirasyon ang kamabayanihon sa atong mga Rebolusyonaryong martir – ang  bantayog nga dili kanus-a man matarog! 

Sa mga pamilya, kahigalaan ug mga kaubanang Pulang manggugubat miduyog ang tibuok katawhan sa inyong pagsubo.  Apan, kinahanglan nga ang kolektibo natong pagbangutan atong himoong rebolusyonaryong kaisog aron ipadayon nato ang kawsa nga gisugdan ug gibilin kanato nila ni Kaubang Cyrus, Ka Jomar, Ka Jestoni, Ka John Paul, Ka Junie, Kaubang Loy, Ka Renz, La Loloy, Ka Yenan, Ka Yohan, Ka Jay, Ka Johnny, Ka Brix, Ka Aljon ug uban pang mga Rebolusyonaryong martir.

Mabuhi ang mga Rebolusyonaryong Martir,  mga bantayog nga dili matarog!