26th IB killed two civilians, not NPAs, in San Luis, Agusan del Sur

KA OMAR IBARRA
NPA Western Agusan Sur- Agusan Norte (NPA-WANAS)
Sub-regional Command, North Central Mindanao Region
August 18, 2014


The New People’s Army confirms that a squad of Red fighters was raided by troops of the 26th IB-CAFGU in Km. 35, Brgy. Mahagsay, San Luis, Agusan del Sur in August 15, 2014, around 12:00 NN. We, however, condemn the fascist troops’ indiscriminate firing which resulted in the deaths of two civilians.

The NPA squad was temporarily stationed in a hut at the time while helping some peasants harvest their corn. The area is isolated and is more than two kilometers away from the sitio center. NPA medics were also giving medical check-ups to some residents in the area.

When the raid started, the Red fighters just finished their lunch together with seven civilians, three of whom were children. Among the civilians were a mother, who availed of a medical check-up, and her newborn baby. Even so, the ruthless soldiers unhesitatingly strafed at the hut. The Red fighters swiftly took all the civilians to a safe place except for two, namely, Iya Manlapindig, more than 40 years old, married, who immediately died of a gunshot wound on her chest; and Oto Prisyoso, 19 years old, single, who was scraped by a bullet on his calf but was subsequently killed by the enemy soldiers.

The AFP confiscated nine firearms consisting of four AK47 rifles, an M203 grenade launcher, three M16 rifles and a shotgun. Even the milk for the children was taken by the soldiers, together with other supplies. The NPA unit, however, did not suffer any casualties, being able to withdraw while protecting the civilians.

In order to cover up the AFP’s culpability in the deaths of the two peasants, the mercenary soldiers declared that the two were NPA fighters. Citizens of the locality however will confirm that the two really were civilians. They were merely helped by the NPA in harvesting their crop and were among those who received medical services. They and millions of poor are continually deprived of needed social services by the Aquino government. And now, the two were added to the mounting list of the bloodthirsty military’s victims. This proves that the “Palparan” culture still prevails in the Aquino regime’s armed forces.

The NPA extends its heartfelt condolences to the families, friends and neighbors of Manlapindig and Prisyoso who were killed in this unforeseen incident. We will try our best to extend some help for the decent burial of the victims.

While we condemn the bloodthirsty enemy armed forces, we also acknowledge our share of burden in these deaths. We will thoroughly investigate this incident to prevent such from happening in the future and to better protect civilians. The families of the deceased can count on the NPA to continue the struggle against the bloodthirsty enemy armed forces now drenched in the blood of innocent civilians. Only through intensifying armed resistance can the people serve revolutionary justice to all victims of state terrorism.


====================

Bisaya Version

Duha ka Sibilyan, dili NPA, ang napatay sa 26th IB sa San Luis, Agusan del Sur


Gikumpirma sa New People’s Army ang pagreyd sa 26th IB-CAFGU sa usa ka iskwad sa Pulang manggugubat didto sa Km. 35, Brgy. Mahagsay, San Luis, Agusan del Sur niadtong Agosto 15, 2014, mga alas 12:00 sa udto. Apan gipanghimaraot namo ang paturagas nga pagpamusil sa pasistang kasundalohan, hinungdan sa kamatayon sa duha ka sibilyan.

Temporaryong nakaistasyon ang NPA sa usa ka payag niadtong panahona aron motabang sa mga mag-uuma sa pagpananggi og mais. Hilit ang maong dapit ug kapin duha ka kilometro ang gilay-on gikan sa sentro sa sityo. Dinhi sab gipahigayon sa mga medik sa NPA ang pagpangcheck-up sa pipila ka mga residente.

Panahon sa pagreyd, igo lang nakahuman og paniudto ang mga Pulang manggugubat kauban ang pito ka sibilyan, diin tulo niini mga bata. Lakip sa mga sibilyan ang nagpacheck-up nga bag-ong panganak nga inahan ug ang iyang puya. Bisan pa man, walay pagpanuko nga gipaarakan sa mga bangis nga kasundalohan ang maong payag. Paspas nga napahiklin sa mga Pulang manggubat ang tanang sibilyan sa luwas nga dapit gawas sa duha, silang Iya Manlapinding, kapin 40 anyos, minyo nga diha-dihang namatay sa pagkaigo niini sa dughan; ug si Oto Prisyoso, 19 anyos, ulitawo nga natapsingan lang og bala sa iyang paa apan gitiwasan sa mga kaaway.

Nakumpiska sa AFP gikan sa mga kauban ang siyam ka armas nga gilangkoban sa upat ka AK47 rifle, usa ka M203 rifle, tulo ka M16 rifle ug usa ka shotgun. Bisan ang gatas alang sa mga bata gikuha pa sa mga sundalo, lakip sa uban pang mga suplay. Hinuon, wala nakaangkon og kaswalidad ang nareyd nga yunit sa NPA nga malampusong nakaatras aron mapanalipdan ang mga sibilyan.

Aron matabunan ang tulubagon sa AFP sa pagkamatay sa duha ka mag-uuma, gipagawas sa binayrang kasundalohan nga mga NPA kuno ang mga namatay. Apan dili malimdan ang mga lumulupyo sa lokalidad nga makapamatuod sa pagkasibilyan sa duha. Gitabangan lang sila sa NPA sa ilang pagpanguma ug lakip sila sa mga naserbisyohan sa hisgutanang panglawas. Sila ug ang minilyong mga kabus ang padayong gihikawan sa gubyernong Aquino sa gikinahanglang katilingbanong serbisyo. Ug karon, nahisulod na ang duha sa nagtipun-og nga listahan sa mga biktima sa berdugong militar. Pagpamatuod kini nga nagapadayon pa gihapon ang kultura ni “Palparan” ilalom sa armadong kusog sa rehimeng Aquino.

Gipaabot sa NPA ang among kinasingkasing nga pahasubo sa mga pamilya, higala ug kasilinganan nilang Manlapinding ug Prisyoso gumikan niining wala damhang panghitabo. Maningkamot kaming makatunol sa among hinabang para sa disenteng pagpahiluna sa mga biktima.

Samtang gikundena namo ang bangis nga kasundalohan, gidawat usab namo ang among kabahinan sa maong kamatayon. Lalom namong tukion kini nga insidente aron kalikayan kini sa umaabot ug mas mapanalipdan pa ang mga sibilyan. Ug makalaom ang hingtundang pamilya nga padayong makigbisog ang NPA aron mapaningil ang bangis nga kasundalohan nga karon naligo sa dugo sa mga inosenteng sibilyan. Pinaagi lang sa pagpakusog pa sa armadong pagsukol nga maangkon sa katawhan ang rebolusyonaryong hustisya alang sa tanang biktima sa kabangis sa estado.