5-day local ceasefire ends today; NDFP-Mindanao thanks all for the safe release of the Alegria POWs

Jorge Madlos (Ka Oris)
NDFP-Mindanao
1 August 2014

The 5-day ceasefire declared by the NDFP-NEMR, which began 12NN of July 27, covering six (6) towns of Agusan del Norte and three (3) of Surigao del Norte, ends today, August 01, at noontime.  The said ceasefire has been called for to provide the safe and orderly release of the four PNP prisoners of war (POW) who have been under the custody of the NPA as a result of the successful raid on the Alegria police headquarters on July 10, 2014.

The NDFP-Mindanao expresses its sincerest gratitude to the members of the Third Party facilitators, headed by the Rev. Bishop Rhee Timbang, Fr. Ramada and other religious groups, who have been hard at work, magnanimous and patient to bridge and forge a workable agreement between the NDFP-Mindanao and the GPH with regard to the terms of the ceasefire and the actual release.Thanks is likewise extended to the representatives of the Government of the Philippines (GPH), through the good office of the DILG Secretary Mar Roxas, including the AFP and the PNP for reciprocating and abiding by the 5-day local ceasefire, calling off all offensive and civil-military operations within the areas concerned.

The NDFP-Mindanao greatly appreciates the effort of the GPH, which, on the day of the release was represented by former DAR Secretary Hernani Braganza who represented the office of DILG Secretary Mar Roxas, RPOC Chairman and Butuan City Mayor Jun Amante, Agusan del Norte Governor Angel Amante, Surigao del Norte, League of Philippine Board Members President Myrna Romarate, Bacuag Mayor Shiela Mae Cebedo, Kitcharao Mayor Aristotle Montante and city councilors from Surigao City.  Their presence has given much reassurance not only to the four POWs but to their families as well of their concern towards the safety and welfare of their men in the field.

After the NPA Custodial Force turned the 4 POWs over to the Third Party Facilitators, they were subsequently presented to the GPH officials led by DILG Sec. Mar Roxas, DND Sec. Voltaire Gazmin, OPAPP Sec. Teresita Deles, and PNP Chief  Alan Purisima, who were waiting for the arrival of the four in Kitcharao town, Surigao del Norte.

We give our Red salute to the NPA custodial force and units who masterfully handled the rigors of holding prisoners of war by following protocol and international laws of war.  Congratulations to the Red commanders and fighters who best expressed our call for the resumption of the peace talks between the NDFP and the GPH. The four prisoners of war were all from the PNP, namely PO3 Vic Calubag Concon, PO1 Rey O’niel Morales, PO1 Joen B. Zabala and PO1 Edito Roquino.

During their 19-day detention, the four POWs were treated humanely and with utmost respect. The NDFP decided not to proceed with the preliminary investigation and a possible trial before the People’s Revolutionary Court, and to have them released as a gesture of goodwill for the resumption of the peace talks.  Their early release was also in answer to the request of their families and loved ones as endorsed by the Third Party Facilitators.

We pay homage and give our highest honour to comrades Richard “Ka Mark” Balbada and Ka Jomar Kalipis who heroically offered up their lives during the NPA operations in Alegria. We congratulate the Custodial Force for their revolutionary professionalism who, in spite of the death of two of our comrades, still consciously adhered to the respect of the basic rights of the POW and treated them in accordance with the CAR-HR-IHL and the International Laws of War with regard to the treatment of captives.

With the end of the 5-day ceasefire, we ask all concerned BHB units to stay on alert and maintain our battle-ready and offensive posture against the onslaught of a new wave of brutal military operations in order to defend the masses as well as all our revolutionary gains in the aspects of base building and agrarian reform in the countryside.

_______________


5 ka adlaw nga lokal nga ceasefire matapos karong adlawa; NDFP-Mindanao nagpasalamat sa tanan sa luwas nga pagbuhi sa mga Alegria POW


Jorge Madlos (Ka Oris)
NDFP-Mindanao
1 August 2014

Ang 5 ka adlaw nga ceasefire nga gideklara sa NDFP-NEMR, nga nagsugod sa udto sa Hulyo 27, nga naglangkob sa unom ka lungsod sa Surigao del Norte ug tulo ka lungsod Agusan del Norte, natapos sa udto karong adlawa sa Agusto 1, 2014.  Ang maong ceasefire gipatuman aron motunhay ang kahimtang sa luwas ug hapsay nga pagbuhi sa mga POW nga ubos sa kustodiya sa BHB custodial force resulta sa malamposong raid sa istasyonan sa pulis sa Alegria niadtong Hulyo 10, 2014.

Ang NDFP-Mindanao nagpadangat sa sinsero niining pagpasalamat sa mga membro sa Third Party Facilitators nga gipangulohan ni Rev. Bishop Rhee Timbang, Fr. Ramada ug ubang relihiyosong pundok, kinsa mapailubong naningkamot sa pagdugtong ug pagkab-ot sa praktikal nga kasabutan tali sa NDFP-Mindanao ug sa GPH kalambigit sa termino sa ceasefire ug aktwal nga release.

Nagpasalamat usab kami sa mga representante sa Goyerno sa Pilipinas (GPH), pinaagi sa opisina sa DILG Sec Mar Roxas, apil ang AFP ug PNP sa ilang pagsanong ug pagpatuman sa 5 ka adlaw nga ceasefire, nga nagpahunong sa mga opensiba ug civil-military nga mga operasyon sulod sa gihinganlan nga erya.

Ang NDFP-Mindanao midayeg sa paningkamot sa GPH, kun diin sa adlaw sa pagbuhi nga girepresentahan ni kanhi DAR Secretary Hernani Braganza nga nagrepresenta sa opisina ni DILG Sec Mar Roxas, RPOC Chairman ug Butuan City  Mayor Jun Amante, Agusan del Norte Governor Angel Amante-Matba, Surigao del Norte, League of Philippine Board Members President Myrna Romarate, Bacuag Mayor Sheila Mae Cebedo, Kitcharao Mayor Aristotle Montante ug mga konsehal sa Surigao City. Ang ilang presensya naghatag sa pagsalig dili lang sa upat ka POW kun di apil na ang mga pamilya sa POW ug sa ilang pagpakabana sa kaluwasan ug kaayohan sa ilang mga pulis.

Human natunol sa BHB custodial force ang 4 ka POW ngadto sa Third Party Facilitators, gipresentar ang upat ngadto sa mga opisyales sa GPH nga gipangulohan nila DILG Sec Mar Roxas, DND Sec Voltaire Gazmin, OPAPP Sec Teresita Deles, ug PNP Chief Alan Purisima, nga naghulat sa pag-abot sa upat ka POW didto sa sentro sa Kitcharao, Surigao del Norte.

Gihatag nato ang Pulang pagsaludo sa BHB custodial force ug ubang mga yunit nga taliwala sa mga kalisdanan maayong pag-atiman sa mga POW subay sa protocol ug international nga balaud sa gubat.  Congratulations sa mga Pulang kumander ug manggugubat sa kamaayo nilang pagpasibaw sa awhag sa pagbalik sa panghinabi sa kalinaw tali sa NDFP ug GPH.  Ang upat ka POW pulos mga PNP nga sila si  POW PO3 Vic Calubag Concon, PO1 Rey O’niel Morales, PO1 Joen B. Zabala and PO1 Edito Roquino.

Sulod sa ilang 19 ka adlaw nga pagkadetenido, ang upat ka POW makitawhanong gitratar ug gihatagan sa taas nga respeto. Ang NDFP nagdesisyon nga dili na himoon ang pasiunang imbistigasyon ug ang possibleng pagtaral kanila sa Rebolusyonaryong Hukumang Bayan, ug buhian na lang sila isip pagpakita sa maayong intensyon sa pagpadayon sa panghinabi sa kalinaw.  Ang ilang sayong pagbuhi usa usab ka pagsanong sa hangyo sa mga pamilya ug minahal sa POW nga gipaluyohan sa third Party Facilitators.

Atong gihandom ug gihatagan sa pinakataas nga pasidungog sila si Richard “Ka Mark” Balbada ug Ka Jomar Kalipis kinsa mabayanihong mihalad sa ilang kinabuhi atol sa operasyon sa Alegria. Congratulations sa BHB custodial force sa ilang Rebolusyonaryong propesyonalismo kinsa, bisan pa sa kamatayon sa duha ka kauban, padayong matngon nga misubay sa pagrespeto sa batakang katungod sa POW ug mitratar kanila subay sa CAR-HR-IHL ug sa international nga balaud sa gubat kalambigit sa pag-atiman sa dinakpan.

Sa pagkatapos sa 5 ka adlaw nga ceasefire, gimandoan ang tanang hingtungdang mga yunit sa BHB sa pagpabiling alerto ug pagmintina sa kaandam nga makigsangka ug masukolong diwa batok sa bag-ong hugna sa bangis nga ataki militar sa kaaway, ug depensahan ang katawhan ug mga rebolusyonayonaryong kadaugan diha sa pagtukod sa base ug repormang agraryo sa kabukiran.