Engkwentro sa tunga sg NPA kg army sa Brgy. Santol, wala sg kamatuoran

Juanito Magbanua II
Apolinario “Boy” Gatmaitan Command
Hulyo 21, 2014

Ginaathag sg Apolinario “Boy” Gatmaitan Command nga wala sg natabo nga engkwentro sa tunga sg New People’s Army (NPA) kag Phil. Army sadtong Hulyo 14, 2014 sa Sityo Naboac, Barangay Santol, Binalbagan. Isa ka daku nga kabutigan ang ginapanindugan sg Phil. Army  nga isa ini ka lehitimo nga engkwentro bisan pa nga ginaako sg Brgy. Captain sg Santol nga iya mga  tawo ang naengkwentro sg Army, para lamang salbaron ang ila kahuy-anan nga naangkon sa amo nga hitabo.

Sa pagpang-usisa,  matuod may engkwentro nga natabo pero ini sa tunga sg nagaoperasyon nga Phil. Army kag pila ka grupo sg Greenan nga Panatiko. Kag ang napatay nga si Jerry Dorillo nga nagapuyo sa Sityo Kapahuan, Brgy. Santol, Binalbagan isa ka katapu sg amo nga grupo sg panatiko nga ginapaarmasan mismo ni Brgy. Capt. Aguatis sg Brgy. Santol. Kag sibilyan ang mga ginpangdakop sg Army matapos ang kuno engkwentro.


Ini nga grupo sg mga panatiko mga bayaran nga grupo nga responsable sa pila ka pagpamatay sg mga mangunguma sa lugar sa simple nga mga konplikto sg mga utang o dulunan sa duta. Indi ini lipod sa ihibalo sg Barangay Captain, local government unit,  Philippine National Police (PNP) Binalbagan kag Phil. Army.

Ini nga grupo may konplikto sa grupo sg mga panatiko sa sakop sg Sityo Binadlan, Hermet kag Dinapit, Brgy. Bi-ao nga ginapamunuan nanday Tikboy Bonggaita kag sg Pamilya Fernandez.

Apesar sg mga kalakasan nga ginatuga sining  mga grupo sg panatiko sa lugar nga nagatuga sg kakugmat kag kahadlok sa pumuluyo, padayon sila ginapaarmasan kg ginamentinar sg lgu, Army kag PNP bangud mapuslanon sila sa kontra-rebolusyonaryong kahublagan nga kampanya sg reaksyonaryong gobyerno nga ila ginagamit sa paniktik kg kombat operasyon.

Sa bulan sg Abril 2014, nagbinutig ang Phil. Army nga kuno naengkwentro nila ang tropa sang NPA sa Sityo Cabadbaran, Brgy. Santol agud hinabunan ang kalakasan sg isa ka katapu sg CAFGU nga nagaduty sa Cansalongon Detachment sa Isabela nga nagpaarak sg lupok sa tawo nga nagalawig / nagpaharab sg iya karabaw sa kahilamunan.

Ang mga pagpasibangud sg Army katulad sini, kabahin lamang sg ila linubid nga kabutigan agud papatihon ang pumuluyo sa ila superyoridad kag maayo nga intelligence nga trabaho. Ila ginahubog ang pumuluyo sa ilusyon nga sila ang nagatib-ong sg kalinong kag kauswagan.

Apang sa amo nga mga hitabo, ginahublasan lamang nila ang ila kaugalingon sa ila pagkapasista nga nagabalewala sa husto nga kondukta sg inaway kag nagahublas man sa ila pagkatigreng papel nga nagaresulta sa indi na nila pagkilala sin-o ang ila kaaway kag alyado, samtang nagabaskog ang rebolusyonaryong kusog sg pumuluyo kag NPA.

Madugay na nga ginademanda sg pumuluyo sa reaksyonaryong gobyerno ang pagbungkag sa mga armadong panatiko kg pagsilot sa ila mga ring lider nga may bug-at nga mga kaso batuk sa pumuluyo.