Ilantad ang kamay ng rehimeng Aquino sa karahasan, inhustisya at kawalan ng kapayapaan sa bansa

Patnubay de Guia,
NDF-Southern Tagalog

Hulyo 3, 2014

Mariing kinukundena ng National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) ang hakbangin ng reaksyunaryong gubyerno na iluklok si Aquino bilang imahe na tagapamandila ng kapayapaan upang makamit ang nominasyon sa Nobel Peace Prize. Isang malaking kabalintunaan na asamin ng pangkating Aquino ang titulo habang nilalapastangan ng rehimeng Aquino ang demokrasya at karapatang pantao sa Pilipinas.

Pilit mang magtago ang rehimeng Aquino sa maskara ng demokrasya, hindi nito maikukubli ang pasistang mukha. Pilit mang maghugas-kamay ng rehimeng Aquino, hindi nito mahuhugasan ang dugo ng mamamayang biniktima ng karahasan ng estado.

Sa loob ng mahigit tatlong taong paghahari, mayroong naitalang 192 kaso ng pampulitikang pamamaslang, 21 kaso ng sapilitang pagkawala, 94 kaso ng tortyur at 3 insidente ng panggagahasa. Mayroon ding naitalang 202 biktima ng frustrated extrajudicial killings, 908 biktima ng iligal na pag-aresto, 257 insidente ng illegal search and seizure at 379 kaso ng physical assault and injury. Hindi pa kasama rito ang 14,445 kaso ng demolisyon at 12,670 kaso ng pagsira ng mga ari-arian. Tampok ang 39,688 na kaso ng pwersahang pagpapalikas, 65,103 kaso ng pagbabanta sa buhay, harasment at intimidasyon, 9,506 kaso ng indiscriminate firing at marami pang ibang kaso ng pagyurak sa karapatang pantao. Karamihan sa mga biktima ay mga magsasaka at katutubo na ipinaglalaban ang kanilang lupang sinasaka, mga manggagawa na humihiling ng mataas na sahod at benepisyo, mga ordinaryong mamamayan na naggigiit ng serbisyong panlipunan, at mismong mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao at katarungan.

Mismong ang reaksyunaryong gubyerno (GPH) ang tumapos sa usapang pangkapayapaan sa NDFP. Walang sinserong intensyon ang GPH na maglatag ng kundisyon para sa kapayapaan. Itinakwil ng GPH ang pambansang industriyalisasyon at reporma sa lupa bilang “mga konseptong kargado ng ideolohiya” at walang pakundangang nilabag ang Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL) at Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees (JASIG). Tinutugis at sinasampahan ng gawa-gawang kaso ang mga konsultant ng NDFP tulad nina Benito at Wilma Tiamzon, Alan Jazmines, Eduardo Serrano at marami pang iba. Tahasang inaatake ng reaksyunaryong gubyerno ang kanyang mga kritiko. Mayroong 489 detenidong pulitikal sa kasalukuyan at 213 dito ay hinuli at ipiniit sa panunungkulan ni Aquino.

Patuloy na nilalabag ng reaksyunaryong gubyerno ang mga Protocol I at II ng Geneva Conventions ng UN. Sa ilalim ng Oplan Bayanihan, binalot ng takot at lagim ang maraming komunidad sa kanayunan. Tampok sa kaso ng paglabag sa karapatang pantao ang isinagawang pagdakip kay Andrea Rosal, isang hor de combat at anak ng yumaong tagapagsalita ng Partido Komunista ng Pilipinas na si Ka Roger Rosal. Walong buwang buntis si Andrea at maselan ang kanyang kundisyon nang sya arestuhin. Subalit hindi sya binigyan ng reaksyunaryong gubyerno ng karampatang atensyong medikal. At sa halip ay idiniin pa sa mga gawa-gawang kasong hindi nya ginawa. Buhat sa mahirap na kundisyon sa piitan, namatay ang sanggol ni Andrea dalawang araw matapos nya itong ipanganak.

Sa kabila ng sigaw ng mamamayan para sa katarungan, ginagantimpalaan ng reaksyunaryong gubyerno ang mga ahente nitong berdugo. Itinaas ni Aquino ang ranggo ng mga militar na sangkot sa tortyur, pampulitikang pamamaslang at paglabag sa karapatang pantao. Ilan dito sina Philippine Army Colonel Medardo Geslani na sangkot sa Maguindano masaker na pumatay sa 58 tao kabilang ang 32 mamamahayag; Gen. Eduardo Año na sangkot sa pagkawala ni Jonas Burgos; Gen. Aurelio Baladad; Gen. Jorge Segovia na sangkot sa paghuli at pagtortyur sa 43 manggagawang pangkalusugan na iligal na inaresto sa Morong, Rizal; at Gen. Ricardo Visaya na kumander sa Hacienda Luisita Masaker noong 2004 na ikinasawi ng 13 magsasaka.

Nag-uumapaw ang dugo sa kamay ni Aquino. Dapat ilantad at biguin ang pakanang damitang santo at pagmukhaing banal ang masahol na pasista at berdugong rehimen ni Aquino sa pamamagitan ng katawa-tawang nominasyon para sa Nobel Peace Price. Hangga’t hindi nalulutas ang ugat ng krisis ng malakolonyal at malapyudal na Pilipinas, magpapatuloy ang pagnanais ng mamamayan para sa isang rebolusyonaryong pagbabago. ###