Serye sg taktikal nga opensiba sg BHB sa guihulngan naghatag hustisya sa mga biktima!

JB Regalado
Leonardo Panaligan Command, NPA-Central Negros
August 1, 2014

Ang LPC-BHB sa Central Negros lubos nagapanginbulahan sa yunit sg NPA nga naglunsar sg asun-asod nga taktikal nga opensiba sa Guihulngan, Negros Oriental para hatagan sg hustisya ang mga biktima. Ini nga mga aksyon militar sg BHB nagpaslaw sa deklarasyon sg 3rd Infantry Division Philippine Army (3IDPA) nga "Conflict-Manageable and Development Ready" sa Negros Oriental. Nagtamparos man ini sa Marching for Peace nga ginlunsar sg militar sa 5th District sa Negros Occidental.

MAYO 23, 2014. Ang pagsilot-kamatayon kay CAFGU Lanie Bustamante nga isa ka masupog nga CAFGU-Intel sg Villegas 12th IBPA detachment sa Guihulngan. Si Lanie Bustamante ginsilotan dira sa Crossing Mambog, Barangay Planas, Guihulngan City.

Si Lanie direkta nga naggiya sa mga operasyon militar kag regular nga nagareport sa McKinley 11th IBPA Headquarters. Sa panahon sa pag-implementar sa pagsilot kay Bustamante upod niya si "certain Inoy", isa man ka Active CAFGU sa nasambit nga detachment. Apang muklat ang NPA nga maghilway kay Inoy bisan pa isa siya ka CAFGU bangud wala man ini sg nakomiter nga mga kaso sa pumuluyo kag wala man ini siya sg Standing Order sa NPA.

HUNYO 12, 2014. Alas 8:00 sg gab-i, ginharas sg yunit sg NPA ang Barangay Sandayao 12th IBPA detachment. Nagresulta ini sg kamatayon sg 2 ka militar kag pagkasamad sg iban pa. Hungod nga gintago sg militar ang ila kaswalidad sa pumuluyo. Ginpabarakan sg NPA ang ini nga detachment bilang sabat sa madugay na nga gina-antus sg pumuluyo sa mga kahalitan nga ila nakomiter pareho sg pagpamahug, pagpangkastigo sa sibilyan, pagpalupok, nagdala sg kagamo kag perwisyo sa mga inosenteng sibilyan. Madugay naman nga nagademanda ang pumuluyo sa pagpahalin sini sa ila lugar kay malapit ini nga napahamtang sa mga puluy-an sg mga residente kag bulnerable ini sa pagpang-atake sg ila pangontra nga malamita ang mga sibilyan.

HUNYO 18, 2014. Mga alas 3:52 sg hapon gintigayon pagpatuman sg silot-kamatayon kay Jose Baquilta sg yunit sg NPA sa mando sg Rebolusyonaryong Korte sg Pumuluyo. Ginpatuman ang pagsilot sa iya nakomiter nga kasaypanan sa pumuluyo nga amo ang iya pagpangulo sa pagpatay sa mag-asawa nga Escoba sa Sityo Punong, Baragnay Trinidad, Guihulngan City, Negros Oriental sadtong 1987. Isa man siya sa mga katapuan sg *Kadre* nga grupo sg mga PANATIKO nga nag-upod sa pagsunog sa masobra 40 ka panimalay sa Sityo Kalubasa, Barangay Tacpao sadtong 1988 upod sa pasistang militar kag mga paramilitar nga mga CAFGU. Imbulbado man ini siya sa pagmasaker sa isa ka pamilya sa Barangay Trinidad paagi sa paglabo-labo kag pagtadtad sa kalawasan sg biktima kag pagkatapos ila pa ini ginpanglaswahan. Makasiligni kag wala kaluoy ang ila ginpanghimo sa mga biktima sa sini nga baryo kag kasikbit sini nga mga lugar nga ginakangil-aran sg mga pumuluyo.

HUNYO 23, 2014. Mga ala 1:15 sg hapon, ginsilotan-kamatayon si Aljin Mogello sa Sityo Butong, Barangay Kagawasan. Ginsilotan siya sg NPA sa mando sg Rebolusyonaryong Korte sg Pumuluyo bangud isa ini siya sa mga nagtiro kg nagpatay kay City Councilor Cyrus Fat sadtong Pebrero 13, 2014. Katapu man ini siya sg mga sindikato sa patigayon sg illegal nga panahor sa sini man nga lugar sa pagpanguna ni PNP Fermin Jacobe sg PNP Guihulngan. Si Mogello isa ka ex-CAA kag masupog nga intel asset sg PNP kag AFP. Upod niya si Gary Villaester nga asset man sg kapulisan sa tion sg pagsilot kay Aljin Mogello apang ginhilway lang ini sg NPA bangud wala man ini sg mabug-at nga sayop nga nakomiter sa Rebong Kahublagan.

Wala na sg iban pa nga saligan ang pumuluyo sa Guihulngan kag Central Negros kundi sa NPA gid lamang. Kinahanglanon ang aton hugot pa nga paghiliusa nga mapaluntad ang tunay nga hustisya sa mga biktima.


Ginapanawagan man sa mga Bag-ong Hangaway sg Banwa nga ilunsar ang lapnagon nga taktikal nga opensiba. Arestohon ang mga utok sg kriminalidad nga nagaluntad sa sakop sg Larangan kag ipaatubang kag pasabton sa Rebolusyonaryong Korte sg Pumuluyo. Silotan ang mga lider sg mga sindikato kaangay nila PNP Fermin Jacobe, PNP Meljin Bulandres kag mga druglords pareho ni Jovanni Lim kag isa pa ka Local Executive sa Guihulngan City, Negros Oriental.