Taktikal nga opensiba sa Himamaylan City, nagdugang sa kusog sg NPA

Juanito Magbanua II
Apolinario “Boy” Gatmaitan Command - NPA-Negros
Hulyo 21, 2014

Ginapanginbulahan sg Apolinario “Boy” Gatmaitan Command sg New People’s Army – Isla sg Negros, ang mga Kumander kag katapuan sg NPA nga nagpatigayon sg madinalag-on nga taktikal nga opensiba sa tropa sg 47th IB P.A. sa Sityo Madaha, Brgy. Buenavista, Himamaylan City sadtong Hulyo 17, 2014.

Base sa inisyal nga report nga subject sa official report sg nag-ambus nga tropa sg NPA, 2 ka katapu sg 47th IB P.A. ang killed in action (KIA) kag 1 ang wounded in action (WIA) kag nakumpiska sg NPA ang 2 ka M16 Armalite Rifle kag bandolier. 


Sa pahayag ni Reyes, Commanding Officer sg 47th IB, iya gin-ako nga bisan ara sa “Peace and Development” activities ang naambusan nga Army, indi manegar nga combatant ini gihapon, bagay nga sila makabig nga mga lehitimong military target.

Suno sa paathag / elaborasyon ni Hector De Leon sa Article XVI  Sec. 5 (General Provisions) sg 1986 Philippine Constitution, “ang trabaho sg mga soldado amo ang pag-away kag indi ang pagpadalagan sg gobyerno”. Kag bisan ang isa ka Commanding Officer sg Marines nagkomentaryo man sa pagpapel sg AFP sa dapat serbisyo nga ginadul-ong sg lain-lain nga ahensya sg gobyerno.

Ang matuod, idalum sg US-inspired  O’Plan Bayanihan, ang “peace and development” nga mga aktibidad  sg AFP, pamaagi lamang nila agud kuno ”danihon ang huna-huna kg balatyagon” sg pumuluyo paagi sa mga proyekto kag programa nga nagapasulod sa mga interes sg mga multinational corporations  katulad sg komersyal nga reporestasyon, mina, plantasyon sg pinya, saging, oil palm kg rubber  tree. Kawad-on sa pangabuhian ang tugahon sini.

Komersyal nga reporestasyon kag  mining ang interes sg dalagkung komprador burgesya – agalon mayduta kag dumuluong monopolyo kapitalista katulad sg Mosser  Foundation,  PhilMet Corporation kag Essensa Mining Corp sa Barangay Buenavista, Himamaylan City.

Diri sa Sityo Madaha ginkastigo sg nagaoperasyon nga militar halin sa Negros Oriental ang isa ka mangunguma nga nagpaharab sg iya karabaw  sa bakante sadtong Pebrero 2014. Gindakop siya alas 8:00 sg aga kag ginbuy-an siya alas 4:00 na sg hapon. Suno sa biktima, siya ang gintayaan sg armalite sa atubang kag machine gun sa likod kag sg ulihi, jungle knife naman ang  gintaya sa iya liog. Bangud sini nga hitabo, indi makakaon kag makatulog ang biktima.

Magluwas sa direkta nga paglapas sg Army sa tawhanong kinamatarung sg pumuluyo sa lugar sg nagliligad nga binulan, labi pa gid ini nga magdugang sa pagpondo nila sa barangay lamang mapaseguro ang pagpatuman sg proyekto sg ila amo nga mga dumuluong monopolyong kapitalista, komprador burgesya kg agalon mayduta.

Ang handum sg pumuluyo nga kalinong kg kauswagan mangin ilusyon lamang samtang nagapabilin ang soldado sg reaksyonaryong gobyerno sa lugar nga nagakahulugan sg katalagman nga madulaan sg duta nga pangabuhian  ang masang mangunguma.

Muklat ang masang mangunguma nga paagi lamang sa pagbaskog sg armadong paghimakas nga ginapangunahan sg NPA, pagpatuman sg agraryong rebolusyon, matuod nga repormang agraryo kag pungsodnon nga industriyalisasyon kag pagbakod sg baseng masa, maangkon nila ang matuod nga kalinong kag kauswagan.