ANG BAYAN, Setyembre 21, 2014

Labanan ang emergency powers at ang pagtutulak ni Aquino para sa pinalawig na termino


20140921pi Tinututulan ng sambayanang Pilipino ang panukala ni Benigno Aquino III para sa pinalawig na termino. Nilalabanan din nila ang planong gawaran si Aquino ng espesyal na kapangyarihan para pumasok sa mga kontrata upang palakihin ang lokal na suplay ng kuryente. Pagbuhay ito sa mga kontratang IPP (independent power producers) ni Ramos na tumungo sa pagtaas ng bayad sa kuryente.

Sa pagpanukala ng ikalawang termino, bilib na bilib sa sarili (BS) si Aquino at balot sa pantasya ng pagiging perpekto…