Ang paghandum sa balaud militar nagkahulogan sa pagsubli sa atong baruganan sa pakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya

Jorge "Ka Oris" Madlos
NDFP-Mindanao
21 Setyembre 2014

Ang pagdumdum sa ika-42 nga kasumaran sa pagdeklara ni Marcos sa Balaud Militar usa ka tukmang higayon aron subling palig-onon ang atong baruganan sa pakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya tungod kay human sa upat ka dekada padayong nahiagom ug naglunang ang katawhang Pilipino sa kawad-on, pandaugdaug ug pagpahimulos.

Atong handumon ug pasidunggan usab ang tanang mga martir, apil kadtong mga biktima nga mipanaw na ug uban nga buhi nga nahimong saksi sa dulom kaayo nga yugto sa kasaysayan sa atong nasud.

Sa ulahing bahin sa Dekada 60 ug sayong bahin sa Dekada 70 paspas nga mikaylap ug mikusog ang rebolusyonaryong kalihokan alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya sa tibuok nasud batok sa nagapadayong  pagpahimulos ug pandaugdaug sa katawhan sa imperyalista ug lokal nga nagharing hut-ong.  Kadungan usab niini ang pag-alsa sa katawhang Moro sa Mindanao.

Aron puohon ang pag-alsa sa katawhan samtang naa pa kini sa sayong yugto, gideklara ang bangis nga Balaud Militar nga misangpot sa kaylap nga kalapasan sa tawhanong katungod sama sa “pagpangsalbeyds”, tortyur, rape, dinaghang papangdakop, pagdetinir ug uban pang dagway sa terorismo sa estado.

Wala nay nakapugong sa mas grabeng pagpahimulos sa mga dagkung agalong yutaan, dagkung burgesyang kumprador ug imperyalista sa mga mag-uuma ug mamumuo, ug pagpangawkaw sa atong kinaiyanhong bahandi ug pagkagun-ob sa atong kinaiyahan.

Apan, dakung pakyas ang Balaud Militar sa pagpuo sa pag-alsa sa katawhan, gani sulod sa 14 ka tuig nga nagtunhay ang Diktaduryang Marcos mikusog ang pagsukol sa katawhan hangtud nga misangpot kini sa pagpalagpot kang Diktador Marcos pinaagi sa pag-alsa sa katawhan sa EDSA.

Ang misunod nga mga reaksyonaryong rehimen gikan kang Cory Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo ug hangtod karon kang Benigno Aquino III, walay dakung kalainan ug sa esensya pareho lang gihapon kini nga papet ug reaksyonaryo sama sa rehimen ni Marcos.  Padayong nga naglunsad kini sa mga kontra-rebolusyonaryong pagpanumpo aron pugngan ang padayong pag-abante sa rebolusyon sa katawhan ug panalipdan ang interes sa mga nagharing hut-ong ug sa ilang amo nga imperyalistang US.

Kamatuoran niini, ang kasamtangang rehimeng US-Aquino III nagahimo og mga balaud o dekreto nga nagpabor sa mga dagkung agalong yutaan, dagkung burgesyang kumprador ug imperyalista sama pananglit sa EO 79  nga pabor sa mga multinasyonal nga mga kumpanya sa mina, ang pagimposar sa ekstensyon sa mini nga reporma sa yuta nga, partikular sa Mindanao, nagapabor sa mga dagkung agalong yutaan ug multinasyonal nga mga plantasyon nga grabeng nakadaut sa kinaiyahan, midislokar sa mga mag-uuma ug Lumad ug mipahimulos sa kahago sa mga mamumuo.

Kung sa panahon ni Diktador Marcos nabulahan ang pamilyang Marcos ug mga suod niini, sa kasamtangang rehimeng US-Aquino III, pinaagi sa “daang matuwid” ug DAP, nabulahan usab ang pamilyang Cojuangco-Aquino ug mga kabarilan, kaklase ug mga membro sa kabinete niini ilabi na ang Budget komisyoner nga si Butch Abad.

Sa iyang pagka-itoy, patraydor nga nakigkunsabo kini sa imperyalistang US pinaagi sa kasabutang EDCA nga nagtugot sa pagbase sa mga langyawng tropa, ug pagsulod sa nukleyar nga barko ug eroplanong iggugubat, bisan kung hugot kining gidili sa 1987 Konstitusyong burgis.

Pinaagi sa dili deklaradong balaud militar gipakusog niini ang bangis nga pagpangataki sa katawhan ug sa rebolusyonaryong kalihokan.  Ang ISO (internal Security Operation) Oplan Bayanihan (OPB) nga gilunsad niini nagtumong nga puohon sulod sa iyang unom ka tuig nga termino ang rebolusyonaryong kalihokan. Apan kapin na lang usa ka tuig ang termino ni Aquino, mas mikusog na hinoon ang rebolusyonaryong kalihokan, ilabi na sa Mindanao.  Gani, midugang ang AFP og 7 ka batalyon sa NPA erya sa Mindanao gikan sa Luzon ug Visayas ug gikan sa Moro erya ning unang bahin sa tuig, ug mokabat na sa kapin 45% ang pwersa sa AFP sa Mindanao.

Gipasobsob niini ang sustinidong bangis nga pagpangataki nga miani sa daghang ug kaylap nga kalapasan sa tawhanong katungod.  Nahimong kaylap ang pagmilitarisa sa mga komunidad sa kabukiran, apil mga komunidad ug eskwelahan sa kasyudaran.  Komon na nga ginahimo sa mga berdugong militar ang pagpatay sa mga ordinaryong mag-uuma, aktibista ug masang lider, apil pagtortyur, rape, pagdaut sa kabtangan sa katawhan, pagpanganyon ug aerial bombing , pag-okupar sa mga komunidad sa bukid o syudad, apil mga eskwelahan sa kabukiran;  paglunsad sa mga saywar nga operasyon sama sa RSOT, COPD, PDT; ug, dislokasyon. Busa napugos pagbakwit ang mga komunidad sa mag-uuma ug Lumad, pagmapitol sa mga mamumuo; pagpangkaso sa mga inosenteng mag-uuma, mga lider ug aktibista sa mga organisasyong ligal aron bungkagon ang dayag nga kalihokang masa; pagtukod ug pag-armas sa mga private army ug daghan pang uban.

Kining tanan nagpakita nga way batakang kalainan, gani mas grabe pa ang kasamtangang rehimen kung itandi sa rehimen ni diktador Marcos.  Pagdeklara sa balaud militar, mikabat lang sa upat ka dibisyon ang AFP, karon mikabat na kini sa 10 ka dibisyon ug mas grabeng militarisado ang Mindanao karon kung itandi sa panahon sa balaud militar ni Marcos.  Dugang pa niini, mas daghan pang taga-mass media ang gipatay karon kun itandi sa panahon ni Diktador Marcos.

Busa, kung gipalagpot man sa pag-alsa sa EDSA si diktador Marcos angayan lang gyud nga palagputon usab si Benigno Aquino III karon NA, aron dili na dugang maglaygay ang pag-antus sa katawhang Pilipino.

Sa paghandum nato sa kasumaran sa Balaud Militar 42 na katuig ang milabay, sa makausa pa atong isinggit ang pagpangita og hustisya sa tanang mga biktima, dili lang diha sa bayad sa indeminipikasyon kun dili labaw sa tanan pinaagi sa pagbungkag sa kasamtangang reaksyonaryong rehimen aron mahatagan sa katumanan ang gimithi ug gipangandoy nga katilingbanong hustisya sa mga biktima sa Balaud Militar.

Busa, himoon natong makahuloganon kini nga adlaw, Setyembre 21, pinaagi sa pagsubli sa atong baruganan sa pagpadayon sa atong pakigbisog alang sa nasudnong kalingkawasan ug demokrasya.