Apat ang napatay, marami ang nasugatan sa 82nd IB sa mga labanan sa Igbaras at Tubungan, Iloilo

Ariston Remus
NPA Southern Panay (Napoleon Tumagtang Command)
September 22, 2014

Sa loob ng dalawang araw, ipinatupad ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa ilalim ng Napoleon Tumagtang Command ang tatlong magkasunod na banat laban sa nag-ooperasyong pwersa ng 82nd IB-PA.

Noong Setyembre 17, sa Sityo Butuan, Igcabugao, Igbaras, Iloilo pinasabugan ng command-detonated explosive (CDX) ang nanghahalihaw na mga pwersa ng 82nd IB sa harbor area ng BHB. Tatlo ang napatay at may iba pang nasugatan.Kinabukasan ng Setyembre 18, hinaras din ng BHB ang detatsment ng Bravo Coy sa Barangay Lanag, Tubungan, Iloilo. At pagsapit ng hapon ng araw na iyon, tinambangan ng BHB ang nag-ooperasyong tropa ng militar sa Barangay Buloc, Tubungan. Isa ang napatay at nasugatan si PFC Ronald Apeladas ng 82nd IB.

Walang anumang kaswalti sa bahagi ng mga yunit ng BHB sa mga labanang ito.

Ang mga taktikal na kontra-opensibang ito laban sa 82nd IB ang sagot ng BHB sa nagpapatuloy na kampanyang militar ng AFP. Noon pa man ay ginagawa na ito ng BHB para paunlarin ang kakahayan nito sa gitna ng mga operasyong militar ng AFP para hindi sila ligtas sa panghahalihaw sa kabundukan sa paghasik ng lagim laban sa mamamayan dahil anumang oras ay mapuputukan din sila.

Ang kasalukuyang pagpapaigting ng mga operasyong militar ng 3rd ID ay patunay lamang na pangunahing sumasalig ito sa lakas-militar para sindakin, hawanan ng oposisyon at reklamo ng mamamayan sa paghahari ni Aquino. Indikasyon din ito ng tendensyang diktador ni Aquino na nais magpalawig sa paghahari para makontrol ang poder at kayamanan tulad sa pork barrel kagaya ni diktador Marcos sa isang martial law.

Sa halip na tulungan ang mabilis na rehabilitasyon sa kabuhayan ng mamamayan na sinalanta ng mga kalamidad sa Panay at ibang lugar, prayoridad pa ng gubyerno ang pagtangkilik at pagmodernisa sa kanyang AFP at gamitin laban sa mamamayan.

Imbes tulungan ang tunay na pagpapaunlad sa kabuhayan ng mamamayan, nagpapatuloy ngayon si Aquino sa paglako ng Pilipinas doon sa Europe para magkamal ng tubo sa mga dayuhang kapitalista at lokal na malalaking kapitalista na “kapamilya, kaklase, kaibigan, at kabarilan” ni Aquino. Samantala habang nalulunod sa baha ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon sa bagyong Mario, nagsasaya si Aquino sa Europe kasama ang malalaking kapitalista.

Dahil pinapalala lamang ng gubyernong Aquino ang krisis, sasalubungin niya ang paglaban ng mamamayan at malamang na mangyari rin kay PNoy ang nangyari kay diktador Marcos.