Apat ang patay, madamo ang pilason sa 82ndIB sa mga inaway sa Igbaras kag Tubungan, Iloilo

Ka Ariston Remus
Napoleon Tumagtang Command, NPA - Southern Front – Panay
Septyembre 22, 2014

Sa sulod sang duha ka adlaw, ginpatupa sang mga yunit sang NPA sa idalom sang Napoleon Tumagtang Command ang tatlo ka alagisod nga banat kontra sa naga-operasyon nga pwersa sang 82nd IB/PA.

Sang Septyembre 17, sa Sityo Butuan, Igcabugao, Igbaras, Iloilo, ginpalukpan sang command-detonated nga eksplosibo ang nagapangsogsog nga pwersa sang 82nd IB sa harbor area sang NPA. Tatlo ang patay  kag may iban pa ang nagkalasamaran.

Sang kaagahon sang Septyembre 18, ginharas man sang NPA ang ditatsment sang Bravo Coy sa Brgy. Lanag, Tubungan, Iloilo. Kag pagkahapon sang amo nga adlaw, gin-ambus sang NPA ang naga-operasyon nga pwersa militar sa Brgy. Buloc, Tubungan. Isa ang napatay kag samaron si PFC Ronald Apeladas sang 82nd IB.

Wala sang anuman nga kaswalidad sa mga yunit sang NPA sa amo nga mga inaway.

Ining taktikal nga kontra-opensiba batuk sa 82nd IB sabat sang NPA sa nagapadayon nga kampanya militar sang AFP. Halin pa man sang nagligad, ginahimo na ini sang NPA sa ginadebelopar nga kapasidad nga sa tunga sang mga operasyon militar sang AFP indi sila hilway nga magtudag sa kabukiran sa pagsabwag sang kakugmat sa pumuluyo kay ano man oras, malukpan gid sila.

Ang subong nga pagpasingki sang operasyon militar sang 3rdID pamatuod lang sang pangunahon pagsalig sa kusog-militar agud kugmaton, hawanan sang oposisyon kag reklamo sang pumuluyo ang paghari ni Aquino. Indikasyon man ini sang diktador nga tendensya ni Aquino nga gusto magpalawig sa paghari agud maghugakum sang poder kag manggad pareho sa pork barrel angay kay diktador Marcos sa isa ka martial law.

Imbes buligan ang madasig nga rehabilitasyon sa kabuhian sang pumuluyo nga gin-guba sang mga kalamidad sa Panay kag iban nga lugar, prioridad pa sang gubyerno ang pagsagud kag pagmodernisa sang iya AFP kag gamiton kontra sa pumuluyo.

Imbes buligan ang tunay nga pagpauswag sa kabuhian sang pumuluyo, padayon subong si Aquino sa pagbaligya sang Pilipinas didto sa Europa para ganansyahan sang dumuluong nga mga kapitalista kag lokal nga dalagku nga kapitalista nga “kapamilya, kaklase, kaibigan, at kabarilan” ni Aquino. Samtang nagakalalumos sa baha ang Metro Manila kag iban nga bahin sang Luzon sa bagyong Mario, didto si Aquino nagakinalipay sa Europa upod sa mga dalagku nga kapitalista.

Bangud ginapalala lang sang gubyernong Aquino ang krisis, sumalangon ni Aquino ang pagbato sang pumuluyo kag mahimo matabo sa kay PNoy, ang natabo kay diktador Marcos.