Gipanghimaraut sa NDF-FSMR ang pagpamomba sa GenSan

Ka Efren Aksasato
NDFP - FarSouth Mindanao Region
September 21, 2014

Hugot nga gipanghimaraut sa National Democratic Front – FarSouth Mindanao Region (NDF-FSMR) ang pagpabusikad og bomba sa Rizal Freedom Park sa Gen. Santos City niadtong Setyembre 16, 2014.

Amo sab ginapadangat ang among simpatiya alang sa mga sibilyang nabiktima sa maong bangis nga panghitabo.

Ang pagpabusikad sa bomba nga gihimo sa usa ka pangpublikong lugar atul sa oras sa kagabhion nga daghang tawo ang naglingaw-lingaw usa ka tin-aw nga teroristang binuhatan nga nagtumong nga momugna og kadaot sa mga inosenteng sibilyan.

Dunay managlakahing mga posibilidad nga lagmit nagapaluyo sa naasoy nga pagpamomba.  Mamahimo kining gibuhat sa mga tawo o mga ekstremistang pundok nga dunay kasuko sa estado, o kaha usa kini ka pakana sa estado mismo.

Tungod sa kadunot, kakorap ug kawalay-katarungan sa semikolonyal-semipyudal nga sistemang giharian sa mga dagkung burgesya kumprador ug agalong yutaan, nagkadaghan ug nagkalapad ang mga pagsukol gikan sa lain-laing han-ay sa katawhan sa sulod sa nasud. Samtang ang pagkalunod-patay ug pagkamasunod-sunorong papet niini sa imperyalismong US nakapalambigit sa nasud sa mga gubat pagpanulong sa US, ug naangin sab kini sa ginapasiatab sa US nga “global war on terror” batok sa mga nasud ug mga entidad nga nagtinguha’g kagawasan. Ang pagpamomba mahimo sab nga usa ka hugawng dula sa mga pwersa sa intelidyens ug mga psy-ops experts sa Armed Forces of the Philippines (AFP).  Ang nahitabo sa Gen. Santos City ingonman ang uban pang mga pagpamomba sa lain-laing mga lugar sa Mindanao nagapahinumdum kanato sa Oplan Greenbase sa kanhing rehimeng US-Arroyo niadtong 2003. Gihulagway sa maong oplan nga gipagula sa Department of National Defense ilalom ni Arroyo ang pagmugna og mga teroristang aksyon nga ipasangil sa kalihukang Moro.  Sa susamang pamaagi, gamiton sa gubyerno ang kasuko sa katawhan ug kayagaw sa katilingban aron himoong hinungdan para iduso ang emergency powers sa pangulo o kaha ideklara ang martial law.

Ang kasakit sa bangis nga naagoman sa mga biktima dili sayon nga mapapas samtang padayon silang nahikawan sa hustisya.  Angayan lamang nga paninglan ang Philippine National Police (PNP), ang AFP ug ang gubyerno sa ilang kainutil sa responsibilidad nga protektahan ang katawhan.

Pinaagi lamang sa hiniusang pagbarug ug paglihok sa katawhan aron lumpagon ang dunot, mapasagaron ug malupigong estado matagamtaman ang tinuod nga hustisya ug katarungan sa nasud ug mawagtang ang hulgang terorismo gumikan sa pagpatigbabaw sa imperyalismong US ug lokal nga mga nagharing pundok sa katingban.