Inihaing pambansang badyet para sa 2015 nagsisilbi sa interes ng pangkating Aquino

Patnubay de Guia,
NDF-Southern Tagalog
Agosto 10, 2014
                                   
Sa gitna ng malaking kontrobersya sa korupsyon ng rehimeng BS Aquino, pinagtibay ng sunud-sunuran at inutil na kongreso ang inihain ni Budget Secretary Florencio “Butch” Abad na P2.606 trilyong pambansang badyet para sa taong 2015, mas malaki nang mahigit 15% (P341 bilyon) kumpara sa badyet noong 2014.

Sa kabuuang halagang badyet ng 2015, 67% (P1.739 trilyon) lamang ang nakadetalye sa General Appropriations Act of 2015 (batas sa badyet) na dumaan sa pagsusuri ng Kongreso.  Mahigit P800 bilyon ang itinuturing na lumpsum na hindi na dadaan pa sa Kongreso.  Kabilang sa halagang ito ang: P372.863 bilyon na pambayad interes sa utang ng gubyerno, P378 bilyon para sa Presidential Special Purpose Fund, P123 bilyon para sa Unprogrammed Expenditures, at P389 bilyon para sa Internal Revenue Allotment. 
Sa madaling salita, malaking halaga ng badyet sa 2015 ang mapapasailalim sa solong kapritso at diskresyon ni Aquino.   Katunayan, habang ipinagmamagaling na wala nang pork barrel, ipinasok sa badyet ni Aquino sa 2015 ang P21 bilyong pinondohan sa ilalim ng PDAF noong 2014. Kabilang sa mga pondong PDAF sa badyet ni Aquino ang P7.26 bilyon sa DPWH, P4.1 bilyon sa DSWD, 1.03 bilyon sa TESDA, at P20.9 bilyon para sa Grassroots Participatory Budgeting (GPB).

Malinaw ang pagmamaniobra ng rehimeng BS Aquino upang magamit ang kabang-yaman ng bayan para sa pansariling interes.  Ang pondo at mga proyektong ito ay gagamitin ng pangkating Aquino sa pulitikang padrino upang pasunurin ang Kongreso sa mga kapritso ng rehimen tulad ng DAP. Naninindigan ang National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) na dapat mariing tutulan at biguin ang hakbangin ng rehimeng BS Aquino na muling pagpasasaan at lustayin ang kabang-yaman ng bayan sa pansarili nitong interes at upang patatagin pa ang pangungunyapit sa poder.  Salubungin ng protestang bayan ang anumang pagtatangka at mga hakbangin ng rehimen na muling maisahan ang taumbayan sa pamamagitan ng mga maniobrang chacha upang mapalawig ang panunungkulan at tuluyang gawing inutil ang kongreso at Korte Suprema – katangian ng isang diktador.  Tanging sa sama-samang pagkilos ng sambayanan mapapanagot si Aquino at lahat ng sangkot na kawatan. ###