Pagbuhi sa 2 ka POW sa Bukidnon isibog, deklarasyon sa SOMO/SOPO paabuton

Cesar Renerio
NDFP-NCMR
September 22, 2014

Human ang 10 ka adlaw nga tanyag sa National Democratic Front of the Philippines – North Central Mindanao Region alang sa luwas nga pagrelease sa duha ka prisoners of war sa New People’s Army sa Bukidnon, gikasubo namong ipahibalo sa pamilya ug kahigalaan nilang Pfc. Marnel Cinches ug Pfc. Jerrel Yorong nga masibog ngadto sa walay tinong panahon ang gikatakdang pagbuhi kanila.  Isip dugang pagpakita sa among sinseridad sa kaakuhan sa gitanyag og kalinaw, paabuton namo nga madeklara ang napulo ka adlaw nga Suspension of Offensive Military and Police Operations (SOMO-SOPO) nga padayong ginalihok sa Third Party Facilitators ug mga  mahigugmaon sa kalinaw nga mga upisyal sa GPH. 

Aron masegurong luwas ang duha, kinahanglan og igong panahon ang custodial unit sa pagbalhin kanila ngadto sa lugar nga relatibong layo sa ginalunsad nga rescue operations sa AFP.  Sa ingon,  dili usab mahiktan ang ubang mga units sa New People’s Army sa pag-atubang sa mga tropa sa AFP. 

Subay sa una na namong gipamahayag, subli namong pangayuon nga mapailalum sa SOMO/SOPO ang 2 ka syudad ug 7 ka lungsod sa Bukidnon ug Misamis Oriental.  Subli usab namong pasalamatan ang mga upisyal sa lokal nga gobyerno sa duha ka probinsya ug crisis committee sa ilang langkub sa  padayong pagpaningkamot nga makatabang sa pagpangayo nga mapailalum sa SOMO/SOPO ang mga gitakdang lugar sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya.  Dalayegon ang ilang  kaikag nga mahimong kabahin niining kahigayunan alang sa kalinaw.  

Sa hingtungdang mga pamilya, sa Third Party facilitators, mga mahigugmaon sa kalinaw nga upisyal sa GPH ug sa publiko sa kinatibuk-an, gipasalig namo ang makitawhanong pagtratar sa duha ka POW ug  gigarantiyahan namo ang ilang mga katungod subay sa CARHRIHL ug sa mga internasyonal nga balaud sa gubat.  Kung dunay sayo nga deklarasyon sa SOMO/SOPO, mapahigayonusab ang sayo nga pag-release kanila.  Himuon lang ang pagpailalum kanila sa pormal nga imbestigasyon ug posibleng pagtaral ubos sa rebolusyonaryong sistema sa hustisya kung klarong walanay kahigayunan bisan gamay nga madeklarar sa GPH ang SOMO/SOPO.