Pagpapalaya sa 2 POW sa Bukidnon, ipagpapaliban, deklarasyon ng SOMO/SOPO hihintayin

Cesar Renerio
NDFP North Central Mindanao Chapter
September 22, 2014


Translation: Pagbuhi sa 2 ka POW sa Bukidnon isibog, deklarasyon sa SOMO/SOPO paabuton

Matapos ang 10 araw na alok ng National Democratic Front of the Philippines-North Central Mindanao Region para sa ligtas na pagpapalaya sa dalawang prisoners of war ng Bagong Hukbong Bayan sa Bukidnon, ikinalulungkot naming ipaabot sa mga pamilya at kaibigan nina Pfc. Marnel Cinches at Pfc. Jerrel Yorong na ipagpapaliban nang di pa matiyak na panahon ang itinakdang pagpapalaya sa kanila. Bilang dagdag na pagpapakita ng aming sinseridad at komitment sa iniaalok naming kapayapaan, hihintayin namin na maideklara ang sampung araw na Suspension of Offensive Military and Police Operations (SOMO-SOPO) na patuloy na tinatrabaho ng Third Party Facilitators at mga upisyal ng GPH na nagmamahal sa kapayapaan.

Para matiyak na ligtas ang dalawa, nangangailangan ng sapat na panahon ang custodial unit para ilipat sila sa lugar na relatibong malayo sa inilulunsad na rescue operations ng AFP. Sa gayon, hindi rin matatali ang iba pang yunit ng Bagong Hukbong Bayan sa pagharap sa mga tropa ng AFP.

Alinsunod sa una naming ipinahayag, muli naming hinihiling na mapailalim sa SOMO/SOPO ang dalawang syudad at pitong bayan sa Bukidnon at Misamis Oriental. Muli rin naming pinasasalamatan ang mga upisyal ng lokal na gubyerno sa dalawang prubinsya at crisis committee sa kanilang saklaw sa patuloy nilang pagsisikap na makatulong sa paghiling na mapailalim sa SOMO/SOPO ang mga itinakdang lugar sa kani-kanilang prubinsya. Kapuri-puri ang kanilang interes na maging bahagi ng pagkakataong ito para maisulong ang kapayapaan.

Sa kinauukulang mga pamilya, sa Third Party facilitators, sa mga upisyal ng GPH na nagmamahal sa kapayapaan at sa pangkalahatang publiko, tinitiyak namin ang makataong pagtrato sa dalawang POW at ginagarantiyahan namin ang kanilang mga karapatan alinsunod sa CARHRIHL at mga internasyunal na batas sa digma. Gagawin lamang ang pagpapailalim sa kanila sa pormal na imbestigasyon at posibleng paglilitis sa ilalim ng rebolusyonaryong sistema ng hustisya kung malinaw na wala nang kahit katiting na posibilidad na magdedeklara ang GPH ng SOMO/SOPO.