Tubag sa bakak nga manifesto

Ka Aris Francisco
Comval-North Davao-South Agusan Subregional Command
September 18, 2014

Ang manifesto dili lehitimo o wala nagsubay sa usa ka lehitimo o demokratikong proseso kung diin ang tinuod nga tingog o mithi sa mga gipagulang mipirma niini mao ang katawhang Lumad ug mag-uuma nga apektado sa militarisasyon. Ang maong manifesto usa ka maniobra sa AFP sa pakigkonsabohay sa LGU sa Kapalong ug sa NCIP, ug gigamit niini ang paramilitary nga Alamara ug AMADO.

Nagpatawag ang AMADO, ang organisasyon nga ilalom ni Osmundo Bungolan og miting niadtong Setyembre 1 ug 2 sa mga sitio lider ug boardmembers niini. Matod pa sa mga mitambong, wala gitin-aw unsa ang agenda sa miting, mao nga nagdahum sila nga kabahin sa mga projects nila ang hisgutan. Sa aktwal nga tigum, natingala na lang ang uban nga nanambong kay gisingit man diay ang agenda sa Alamara, ang pagtukod ug pagrekluta og mga Alamara ug ang kunuhay pagkamugna ug pagtamla sa usa ka manifesto sa mga Lumad sa Gupitan.Matud pa sa mga nanambong sa maong miting, mura ra sila og naminaw og radyo kay dili man sila katingog, wala man gani’y open forum, taman ra sila sa paguyon-uyon sa mga gihisgutan. Gani sa pagtukod ug pagrekluta og Alamara, gipaagi ra og pagdeklara nga tanan naa didto nga sitio nga mitambong sa miting puro na Alamara. Wala kabalibad ang uban, samtang wala misugot ang uban.

Taman sa wala mibalibad, gikonsidera na nilang Alamara. Sagad niini mga pipila ka indibidwal nga naa sa sitio Patil, Kapogi ug Paiton. Apan sagad niini pamilya ni Laris Mansaloon. Matud pa, ang manifesto daan nang naandam ug naprint nga computerized, igo lang gibasa ug gisumada nga para daw sa pagpabarog kuno sa kultura sa Lumad. Ug sa mismong pagpirma niini, halos tanan nga naa didto gipapirma. Dili angay basulon ang mga tribal leader nga nagpirma tungod sa kahadlok ug kahasi sa Alamara nga initan sila, gawas pa nga gipunduhan ang mga komunidad sama sa Tagasan, Taongatok ug Kapatagan.

Ang giingong FPIC o free prior and informed consent sa manifesto, langkob sa CADC o CADT ilalom sa NCIP, ang ahensya nga napamatud-an na sa kasaysayan nga wala nagadala ug nagaalagad sa interes sa mga Lumad. Dili na ta magpailad ani nga gambalay.

Bisan pa man, adunay pipila ka mga punto sa sulod sa manifesto nga kinahanglan tubagon dili tungod sa pagkalehitimo sa manifesto, apan tungod oportunidad kini arun mapasabot ang publiko sa mga programa ug palisiya sa demokratikong rebolusyon sa katawhan.

Kabahin sa komunal, dili ilimod sa NPA nga ginatudluan niini ang mga Lumad ug mga mag-uuma sa kooperasyon sa pagpanguma.Dili lang karon kundili kaniadto pa. Ug kini dili lang sa Kapalong, kung dili halos tanang baryo nga langkob na sa mga nagbarog nga mga binhi sa demokratikong gobyerno sa katawhan. Nagpamatuod lang ang mga bakak sa kaaway nga gibutang sa manifesto nga wala gyud sila magtuki sa kahimtang sa mga Lumad sa kabukiran.

Alang sa kasayuran sa publiko, tungod sa pursigidong pagpatuman sa NPA sa programa sa rebolusyonaryong reporma sa yuta sama sa kooperasyon sa pagpanguma sa dagway lusong ug komunal, ug kooperatiba,  inanay nga gigakos sa masa, naabagan ang ilang pagbarug sa mga giagian niining mga kalamidad sama sa Bagyong Pablo.

Ug tungod sa rebolusyonaryong kalihukan ug paningkamot sa mga masang Lumad ug mag-uuma sa pagpanguma, misaka ang produktibidad sa mga Lumad sa ilang mga pananum. Mitaas ang ilang kahimtang sa panginabuhian nga dili na magsalig sa illegal logging ug induno. Kini nga kahimtang layo ra sa gipasiatab sa AFP ug Alamara nga gipugos ang mga masa sa pagtanum nga mulapas na sa ilang kapasidad.

Ang manifesto, si Laris Mansaloon ug ang Alamara dili mga lehitimong representante sa tingog sa tribong Manobo. Bisan gani ang AMADO, kakunsabo sa NCIP nga tigpamaligya og yuta sa mga Lumad. Labaw pa nga dunay kahasi ang kahimtang sa paghanyag ug pagpirma sa manifesto sa mga lider Lumad nga mismong si Larris Mansaloon, lider sa Alamara ug Cafgu, ang anaa sa ilang atubanganan. 

Angay lang nga supakon, ibasura, ug babagan ang manifesto. Dili angay magpailad ang katawhan sa mga bakak nga gipasiatab sa kaaway.