Kapit-tuko sa kapangyarihan si Aquino sa gitna ng lumalawak na panawagang siya'y patalsikin

Partido Komunista ng Pilipinas
5 Oktubre 2014


Translation: Aquino clinging to power like a leech amid mounting calls for removal

Kapit-tuko sa kapangyarihan si Benigno Aquino III sa pagbalewala niya sa lumalawak na panawagan para magbitiw o patalsikin siya. Ang pagmamatigas niyang manatili sa MalacaƱang ay katulad din ng paggigiit ni Gloria Arroyo noon sa kabila ng lumalakas na mga protesta mula 2005.

Patuloy ang pagsingaw ng korapsyon ng rehimeng Aquino nitong huling mga linggo.

Nalantad na bilang malaking kasinungalingan ang ipinangangalandakan ni Aquino na sa sistema ng Disbursement Acceleration Program (DAP), inililihis lamang ang bilyun-bilyong piso bilang "savings" para gamitin sa mga prayoridad na proyekto. Sa inilabas kamakailan na listahan ng mga proyekto at mga nagtulak nito, malinaw na makikita na ang mga pondo ng DAP ay ipinamahagi kalakhan sa mga alyado sa pulitika ni Aquino, laluna sa mga susing upisyal ng Liberal Party, sa pagpapanatili ng sistemang padrino. Kabilang sa pinakamalaking tumanggap ng DAP sina Sec. Jun Abayad, Speaker Feliciano Belmonte, Senate President Franklin Drilon at Sec. Francis Pangilinan, pawang lider ng LP.


Sa partikular, nabunyag na labis-labis ang pondong napunta kay Rep. Henedina Abad para sa kanyang "beautifacation and greening projects" sa maliit na prubinsya ng Batanes. Si Congresswoman Abad ay asawa ni Budget Sec. Florencio Abad na mariing binabatikos dahil sa pagiging pasimuno, tagapagpatupad at tagapagtanggol ng DAP.

Ilang araw na ring pinupukol ng batikos si Dir. Gen. Alan Purisima, hepe ng PNP at malaon nang malapit na katiwala at utusan ng mga Aquino. Nalantad na nakapagkamal siya ng mga ari-ariang malayo sa kayang ng kanyang sweldo bilang upisyal ng pulisya, kabilang ang malalawak na lupain at mansyon na may swimming pool. Naiulat din ang pagtanggap niya ng milyun-milyong pisong "kontribusyon" at diskwento para sa kanyang personal na mga sasakyan.

Napakatindi na ng mga panawagan para patalsikin si Purisima, lalupa't galit ang mamamayan sa kanyang kabiguang linisin ang Philippine National Police, na may mga upisyal na sangkot sa malalaking krimen.

Kahit bistadong-bistado nang nagsisinungaling sa kanyang mga pahayag na binitawan sa Senado at sa midya, walang lubay pa ring sinusuportahan ni Aquino si General Purisima, at wala rin siyang nakikitang dahilan para imbestigahan ang PNP. Ganito rin ang lubos na suportang tinatamasa ni Secretary Abad mula kay Aquino.

Sa gitna ng napakaraming akusasyon ng korapsyon, ipinagpipilitan pa rin ni Aquino na uliran pa rin ang kanyang gubyerno sa usapin ng "mahusay na pamamahala" at "matuwid na daan."

Sa desperasyong ipakita na may popular na suporta si Aquino, ang kanyang “Yellow Army” ng mga dalubhasa sa public relations o PR ay naglabas ng "full-page ad" sa malalaking pahayagan na nananawagan ng isa pang termino para kay Aquino. Ito ay matapos silang mabigong lumikha ng gayong "panawagan" sa mga social media website. Sa nagdaang buwan, lalabinlimang bagong tagatangkilik kada araw ang nakukuha ng "one-more-term" (isa pang termino) ni Aquino sa Facebook.

Taliwas sa nais palabasin ng MalacaƱang, walang malawakang panawagan para sa pagpapalawig ng termino ni Aquino. Gayunpaman, baliktad palagi ang sinasabi ng kanyang mga tagapagsalita. Iginigiit nila na makikinig pa rin daw sa kanyang mga "boss" si Aquino at mananatiling bukas sa pagpapalawig ng termino.

Bigo ang mga operatiba sa pulitika ng rehimen na maglunsad ng kampanya para makapagpalawig sa poder si Aquino dahil sa tindi ng sosyo-ekonomikong krisis na nagbunga na ng di pa napapantayang bilang ng mga manggagawang wala at kulang sa trabaho, lumalalang pang-aapi at mas maraming mamamayang lugmok sa karalitaan.

Dumarami ang mga sektor na naggigiit na tapusin na ang paghahari ni Aquino. Ang pinakamagiit ay ang mga manggagawa, magsasaka, estudyante at iba pang mga demokratikong sektor na siyang pinakainaapi sa korapsyon, pagsisinungaling, kalupitan at pagpapakapapet ni Aquino. Kamakailan lamang, mga taong-simbahan na ang hayagang nanawagan na magbitiw na si Aquino. Idinagdag nila ang kanilang mga tinig sa sigaw ng dumaraming mga Pilipinong sukang-suka na sa rehimeng Aquino at naggigiit na kagyat na itong patalsikin.

Batay sa mga pahayag at kilos ni Aquino, magpupursigi pa rin siyang kumapit sa poder lagpas sa 2016 sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa eleksyon ng tuta niya, o paghahabol niya mismo ng pangalawa o pinalawig na termino.

Para matamo ang kanilang inaasam na mapatalsik ang rehimeng Aquino, dapat agarang kumilos ang mamamayang Pilipino. Para mapwersang umalis sa poder si Aquino, dapat silang mag-organisa, magparami at patatagin at buuin ang kanilang lakas sa mga pabrika, upisina at mga kampus ng mga pamantasan. Dapat nilang palakasin ang kanilang determinasyon sa pamamagitan ng pagdaraos ng pampulitikang edukasyon upang mahigpit nilang mapanghawakan ang paglulunsad ng mga pampulitikang aksyong masa para patalsikin ang rehimeng Aquino.               ~