Kundenahin ang pagpatay kay Jeffrey Laude!
Ibasura ang EDCA, VFA at MDT at wakasan ang presensyang militar ng US!

Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 14, 2014


Translation: Condemn the killing of Jeffrey Laude! Scrap the EDCA, VFA and MDT and end US military presence!

Nakikiisa ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino sa pagpapaabot ng taimtim na pakikidalamhati sa pamilya ni Jeffrey Laude, 26, na pinatay noong Sabado nang gabi sa isang motel sa Olongapo City habang kasama siya ng di pa nakikilalang sundalong Amerikano.

Kinukundena ng PKP ang brutal na pagpatay kay Laude. Ayon sa inisyal na mga ulat, inginudngod ang mukha niya sa inodoro hanggang siya'y malunod. May mga laslas sa kanyang ulo at mga pinsala sa kanyang leeg. Natagpuan ang kanyang katawan bandang 11:30 n.g. Isang oras bago ito, nakilala niya at ng kanyang mga kaibigan ang isang grupo ng sundalong US sa isang diskohan at paglao'y umalis sila patungo sa motel sa tapat.


Si Laude ay isang transgender (lalaking may identidad na babae) na kilala ng kanyang mga kasamahan bilang si Jennifer Ganda.

Sinusuportahan ng PKP ang sambayanang Pilipino sa hiling na kagyat na igiit ng gubyerno ng Pilipinas ang soberanong awtoridad sa kaso ni Laude at igiit ang kustodiya sa Amerikanong sundalo na pinaghihinalaang siyang gumawa ng krimen.

Anang PKP, dadami pa ang bilang ng mga sekswal at iba pang krimen ng mga tauhang militar ng US sa Pilipinas dahil sa pinaigting na presensya ng mga sundalong US sa bansa sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) na nagbibigay-daan sa pagbabase-militar ng US.

Ang brutal na pagpatay kay Laude ay nagpapaalingawngaw sa patriyotikong kahilingan ng sambayanang Pilipino na ibasura ang EDCA, ang Visiting Forces Agreement, ang Mutual Defense Treaty at iba pang di pantay na tratadong militar sa US. Nagpapaalingawngaw ito sa paggigiit nila na kagyat na paalisin ang lahat ng tropang US sa bansa at wakasan ang presensyang militar ng US sa Pilipinas na lumalapastangan sa soberanya ng Pilipinas.

Sa nakaraang ilang taon, nilapastangan ng militar ng US ang soberanya ng Pilipinas sa pagprotekta sa tauhan nito na nakagawa ng krimen sa Pilipinas. Lalo pa itong pinalala sa pamamagitan ng Visiting Forces Agreement (VFA) ng 1998 na nagbibigay ng awtoridad ng gubyerno at militar ng US sa kanilang mga tauhang sangkot sa mga krimen habang nasa teritoryo ng Pilipinas.

Nanawagan ang PKP sa sambayanang Pilipino na ibuhos ang lahat ng suporta sa pamilya at mga kaibigan ni Jeffrey Laude sa pakikipaglaban nila para sa katarungan. Tulad ng dati, gagawin ng militar at gubyernong US ang lahat para hadlangang maipailalim ang tauhan nila sa soberanya ng Pilipinas.

Alalahanin kung paano ginamit ng militar ng US ang VFA upang hadlangang maipailalim sa hurisdiksyon ng Pilipinas ang sundalo ng US na sangkot sa paggahasa kay "Nicole" noong Nobyembre 2005. Ang sundalong Amerikano na dapat na malitis ay hindi man lamang naikulong ng pulisya ng Pilipinas kahit sandali man lamang.

Nang mahatulan nang may sala saka lamang nakulong si Lance Corporal Daniel Smith sa isang ispesyal na selda na may akses ang embahada at ang tauhang militar ng US. Pagkatapos, inilipat ang sundalong Amerikano sa bakuran ng embahada ng US at ipinuslit palabas ng bansa matapos lubos na ipresyur ng gubyerno ng US ang pamilya para pilitin ang biktima na iatras ang kanyang testimonya at nang sa gayon, mabaligtad ang husga.

Sa nakaraang ilang taon, ilan pang tauhang militar ng US na sangkot sa mga krimen sa Pilipinas ang hinadlangang mapailalim sa lokal na hurisdiksyon. Ang sundalong Amerikano na si Reggie Lane na bumaril sa magsasakang si Buyong-buyong Isnijal noong Hulyo 24, 2002 ay pinauwi kaagad kinabukasan ng militar ng US at hindi man lamang naipailalim sa kriminal na proseso. Gayundin, ang tatlong sundalo na lumahok sa ehersisyong Balikatan sa Cebu na bumugbog sa drayber ng taxi na si Marcelo Batistil noong Marso 6, 2000 ang kagyat na pinauwi sa US.

Ang mga tauhan ng US sa Zamboanga City ay nasangkot din sa sari-saring kaso ng publikong panggugulo, karahasang sekswal at iba pa mula nang itayo ang punong himpilan ng Joint Special Operations Task Force-Philippines (JSOTF-P) noong 2002. Naging laganap ang prostitusyon sa Zamboanga at muling dumami sa Olongapo at kung saan-saan pa dahil sa madalas na pagdaong ng mga barkong pandigma ng US sa Subic at Maynila.