Nagpupugay ang PKP sa magiting na rebolusyonaryong armadong paglaban ng mga Kurds sa ISIS

Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 13, 2014


Translation: CPP hails heroic armed revolutionary resistance of Kurds against ISIS

Nagpupugay ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa rebolusyonaryong mamamayang Kurds sa kanilang magiting na armadong paglaban sa panibagong paglusob ng ISIS sa bayan ng Kobane (o Ayn al-Arab), sa hilagang hangganan ng Syria at timog lang ng Turkey.

Sa kabila ng mas mahihinang sandata, matagumpay na napaatras ng mamamayan ng Kobane sa pamamgitan ng YPG o Yunit Pandepensang Bayan, ang mabangis na pagsalakay ng ISIS. Nagtagumpay ang armadong paglabang Kurds sa pagdudulot ng malaking pinsala sa ISIS.


Sa nakaraang ilang buwan, mahigit nang 300 tropang ISIS ang napaslang sa paglusob sa Kobane, habang nasawi naman ang mahigit 200 sa YPG. Sa nakaraang dalawang araw ng maiigting na labanan, nasawi ang halos 40 sa mga armadong tauhan ng ISIS. Naghahandang magkasa muli ng panibagong pagsalakay ang ISIS sa Kobane sa pamamagitan ng pagdeploy ng ilang libong armadong tropa at pagkokonsentra ng mas maraming sandata sa pagtatangkang kubkubin ang Kobane. Sa paghahangad na makontrol ang Kobane, nais ng ISIS na kontrolin ang malaking tipak ng hangganang Syria-Turkey.

Nakikiisa ang PKP sa mamamayang Kurd sa pagkundena sa gubyerno ng Turkey dahil sa pagpapataw ng blokeyo sa erya ng Rojava habang pinahihintulutan naman ang malayang daloy sa mga teritoryo sa hangganan na kontrolado ng ISIS. Nagpapahayag ng pakikiisa ang PKP sa malawakang demonstrasyon sa Turkey na kumukondena sa kawalang-aksyon ng gubyerno ng Turkey sa harap ng mga banta ng masaker sa Kobane.

Isa ang Kobane sa tatlong canton (pampulitikang yunit) sa rehiyong Rojava (West Kurdistan o Northern Syria) kung saan nagtatag ang mamamayang Kurds ng nagsasariling administratibong gubyerno. Malaon nang nakikibaka ang mamamayang Kurds para sa pagpapasya-sa-sarili upang makapagtatag ng isang independyenteng estado sa eryang sumasaklaw sa hilagang Syria, timog-silangang Turkey, hilagang-kanlurang Iran at hilagang Iraq.

Mahigit nang isang taon ngayon, isinailalim ng ISIS ang Kobane sa mga pag-atake at blokeyo upang pwersahin ang mamamayang sumuko sa brutalidad ng ISIS. Ilampung munisipalidad na ang kinubkob ng ISIS sa kampanya nitong makapagpalaki ng teritoryo sa hangganang rehiyon sa pagitan ng Iraq at Syria sa pamamagitan ng tahasang brutalidad at teror. Layon nitong kontrolin ang malalaking erya ng minhan ng langis.

Gumamit ang ISIS ng walang humpay na brutalidad at nagsagawa ito ng mga masaker at panggagahasa sa libu-libo katao. Ang armadong mga mandirgma ng Kurdistan ang pinakaepektibo at pinakalaganap na kilusang lumalaban sa ISIS.