Roy Erecre Statement after September 19, 2014 Release From Bohol District Jail: [Bisaya]

Pax Enguerra
Media Liaison, NDFP Visayas
September 27, 2014


Translation: NDFP Consultant for Visayas Roy Erecre's Statement after his September 19, 2014 Release from Bohol District Jail:

Mas mahimong epektibo ang pagpatuman sa akong responsibilidad isip NDFP consultant para sa Visayas sa dihang nakagawas ko sa Bohol District Jail pinaagi sa desisyon sa korte niadtong September 19. Iligal ang pagka-aresto kanako sa Davao City niadtong May 7 kuyog ang usa ka NDFP liaison para sa Peace Talk.

Ang akong pagka-aresto ug pagka-detiner sa BDJ kalapasan sa JASIG. Sa gambalay sa JASIG ug sa Peace Negotiation, dili ako angayang mapailalom sa judicial system sa GPH. Ang Rebolusyonaryong Gobyerno nga gi-representahan sa NDFP adunay kaugalingong judicial system. Ang pahayag sa Commanding General sa CENTCOM AFP niadtong September 25 nga padayon akong i-monitor human sa akong release usa kini ka kalapasan sa JASIG.


Unsa pa man, bisan sa mga ginama-gamang mga kaso batok kanako, nagpasalamat ko sa pagka-makatarunganon ug pagka-makiangayon sa mga nahimong hukom sa mga nalambigit nga Huwes ug Prosecutor. Sa unom ka patong-patong nga mga kaso nga adunay upat ka non-bailable ug duha ka bailable, ang duha niini nadismiss ug ang upat nahimong bailable. Nagpasalamat sab ako sa mga nagsuporta ug nagtabang kanako aron maatubang ang mga kaso hilabina sa akong mga abogado ug akong mga anak aron maangkon ang temporaryong kagawasan. Ang Free Roy Erecre & Free All Political Prisoners Movement nakapataas sa akong moral ug kaisog taliwala sa kalisdanan.

Nagpadayon ang hulga sa akong seguridad gumikan kay padayong giila sa GPH nga ako usa ka high-profile ug high-risk nga tawo nga adunay reward nga 5.6 million sa akong ulo. Babag kini sa akong luwas nga pagpartisipar sa Peace Talk ug sa Peace Negotiation. Ang mga anti-peace negotiation ug mga pasistang elemento sa AFP, PNP ug GPH nagplano sa pag-likida kanako ug sa labing minus ibalik ko sa bilangguan pinaagi sa pagmugna og mga gama-gamang kriminal nga kaso. Sila ang grabeng nasuko sa pag-angkon nako og kagawasan ug makabalik ako sa pagalagad sa katawhan aron mapadayon ang pagkab-ot sa tiunay nga kausaban.

Sa maong kahimtang, dili angayan nga motambong ko sa mga hearing sa korte sa Bohol, Cebu ug Negros nga walay igong pagpaseguro sa akong seguridad. Ang akong mga abogado naghimo na og haom nga mga lakang nga maatubang nila ang akong mga nagtunhay nga mga kaso.

(sgd) ROY A. ERECRE
NDFP Consultant for Visayas