ANG MAKASAYSAYANG PAPEL AT MGA KONTRIBUSYON NG KABATAANG MAKABAYAN

Prof. Jose Maria Sison
Founding Chairman, Kabataang Makabayan
Nobyembre 30, 2014

Sanaysay ng pagdiriwang sa ika-50 Anibersaryo ng Pagtatatag ng KM