Delubyo ng Bagyong Yolanda at Aquino Patuloy ang Pananalasa

Patnubay de Guia
NDF-ST
Nobyembre 8, 2014

Isang taon matapos manalasa ang mapangwasak na superbagyong Yolanda, lugmok pa rin sa guho ng delubyo ang mamamayan ng Leyte at Samar. Bigo ang mamamayang makaaasa sila ng tulong ni simpatya mula sa reaksyunaryong rehimeng BS Aquino.

Sa halip na maagap na tugunan at pangunahan ang pag-ahon ng buhay at kabuhayan ng mga nasalanta ng mamamayan, ipinalasap ng rehimeng Aquino at mga alipures nito ang kawalang malasakit at pagwawalang bahala sa nagging kalunus-lunos na sitwasyon ng lugar na sinalanta at mamamayan.  Inuna ng mga bulok na burukrata ang pamumulitika kaysa kapakanan ng mga biktima.Ang diumano’y ibinabanderang Comprehensive Rehabilitation and Recovery Plan (CRRP) ng reaksyunaryong rehimeng BS Aquino ay parang asin sa di naghihilom na sugat para sa mga biktima. Isang taon muna ang pinalipas bago inaprubahan ang nasabing plano. Gayunman, ang ipinagmamalaking _rehabilitation plan_ ay napakababa ang inilaan na pondo. Wala pa sa 30 porsyento ng kabuuang napinsala ng Yolanda ang malalaanan ng CRRP. Ang balangkas ng proyektong rehabilitasyon ng rehimeng BS Aquino ay pabor sa malalaking negosyo sa pamamagitan ng programang _public-private partnership_ na lalong nagsasangkalan sa interes ng mga biktima ng kalamidad. Nakalaan ang malaking bulto ng pondo sa konstruksyon ng mga _“resettlement area”_ na pinag-aagawan ng mga korporasyong pagmamay-ari ng malalaking burgesya-kumprador tulad ng mga Gokongwei, Zobel-Ayala, Aboitiz, Pangilinan, Razon at Gaizano.

Isang pantasya ng rehimeng BS Aquino ang nilulubid nitong paghahambog na diumano’y nakabangon na ang mga rehiyong nasalanta ng kalamidad matapos ang isang taon. Ang nagdudumilat na katotohanan ay bahag-ang-buntot ng rehimeng BS Aquino na harapin ang milyun-milyong mamamayang biktima ng kanyang criminal na pagpapabaya.  Sa halip na makiisa at makisimpatya siya sa mamamayan ng Tacloban na siyang labis na sinalanta, mas pinili niyang puntahan ang mga sekundaryong lugar na nasalanta at mga alyado.  Dito nga naman ay tiyak na papuri ang kanyang madidinig.  Ayaw niyang harapin ang katotohanang wala siyang nararamdamang malasakit sa mga kawawang biktimang animo ay tinalikuran na ng gubyerno.  Sa halip, obsesyon nitong pigain at pagkakitaan ang paghihirap ng masang anakpawis para sa pansarili nitong kapakinabangan.

Sa unang taon ng anibersaryo ng pananalasa ng superbagyong Yolanda, lubos na nakikiramay ang National Democratic Front-Southern Tagalog (NDF-ST) sa lahat ng biktima ng delubyong idinulot ng kapabayaan ng rehimeng BS Aquino—sa pamilya ng mga nasawi at nawawala at sa milyun-milyong naapektuhan na hanggang sa ngayon ay di pa nabubuo ang mga nabasag na piraso ng kanilang buhay.

Nagpupugay ang NDF-ST sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa na nanatili sa piling ng mga maralita ng Leyte at Samar kahit sa kasagsagan ng delubyo at magpahanggang sa kasalukuyan.  Unang-una ang mga rebolusyonaryo at progresibo sa mabilis na nagresponde sa pangangailangan ng mamamayan.  Maraming mga kadre at organisador na nakikipamuhay sa piling ng maralita sa Silangang Visayas ang kasama nilang nilamon din ng delubyo. Para sa kanila ang tunay na pagpupugay, at para sa criminal na rehimeng US-BS Aquino ang sumpa at muhi ng sambayanan.

Sa panahon ng kalamidad at sakuna, lalo pang tumimo sa masa na ang BagongHukbong Bayan (BHB) ang kanilang tunay na hukbo at ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang kanilang taliba. Para sa masang anakpawis wala ng ibang solusyon kundi pag-ibayuhin ang pagsusulong ng demokratikong rebolusyong bayan na tunay na lalagot sa lahat ng makauring pang-aapi at pagsasamantala.