Itigil ang pagpatay sa mga mamamahayag! Wakasan ang walang-pakundangan karahasan! Katarungan sa mga biktima ng Masaker sa Ampatuan!

NDFP National Executive Committee
Nobyembre 23, 2014

Translation: Stop killing journalists! End impunity now! Justice for the victims of the Ampatuan Massacre!


Kaisa ng buong bansa at ng internasyunal na komunidad ang National Democratic Front of the Philippines sa paggunita sa ika-5 anibersaryo ng Masaker sa Ampatuan, kung saan 58 katao, kabilang ang 32 mamamahayag, ang brutal na pinatay sa prubinsya ng Maguindanao.

Ipinapahayag ng NDFP ang ganap na suporta nito sa lokal at internasyunal na organisasyon ng midya na nananawagan ng pagwawakas sa kulturang ng impunity o kawalang-pakundanagan na nagpapalakas sa loob ng mga nasa kapangyarihan na gumawa ng karahasan na sintindi at singgarapal gaya ng masaker sa Ampatuan.

Tinaguriang pinakamarahas na isang insidenteng kaugnay ng eleksyon sa Pilipinas at pinakamalalang pag-atake sa tagamidya sa kasaysayan, isinagawa ang masaker sa Ampatuan sa utos ng makapangyarihang angkan ng warlord na mga Ampatuan. Nahaharap sa kaso ng maramihang pagpatay ang hindi bababa sa 15 myembro ng pamilya, kabilang sina Andal Ampatuan Sr. at anak niyang si Andal Ampatuan Jr., ang dating alkalde ng Datu Unsay, na itinuturo ng mga saksi na imbwelto mismo sa pamamaril ng marami sa mga biktima.

Kinasuhan din ang kulang sa isandaang tauhan ng lokal na Philippine National Police (PNP), ng paramilitar na Citizens’ Armed Forces Geographical Unit (CAFGU) at ng pribadong hukbo ni Ampatuan. Bahagi sila ng armadong pangkat na dumukot sa mga kasamahan ng asawa ng Bise Alkalde ng Buluan na si Ishmael Mangudadatu at ang kanyang pamilya na patungo noon sa upisina ng Commission on Elections sa Shariff Aguak para magsumite ng papeles sa kandidatura ni Ishmael Mangudadatu sa pagkagubernador ng Maguindanao.

Limang taon na ang nakalipas mula noon, subalit nakabimbin lamang ang mga pagdinig ng kaso sa korte sa ilalim ni Aquino. Ang totoo, pinaniniwalaan ng marami na ang pinakahuling mga kaganapan kaugnay ng kaso, na ang masaker, sa kabila ng maigting na internasyunal na hiling, ay madadagdag lamang sa mahabang listahan ng mga di nareresolbang kaso ng pampulitikang pamamaslang sa Pilipinas.

Binibigyang-pansin ng NDFP ang sumusunod:

ang pag-atake noong Nobyembre 18 sa dalawang susing saksi, na nagresulta sa pagkamatay ni Dennis Sakal, ang dating drayber ni Ampatuan Sr., at pagkasugat ni Sukarno Butch Saudagal, na diumano’y dating tauhan ni Ampatuan Jr. Ang pagkamatay ni Sakal ay ikaapat na sa kabuuang bilang ng mga saksing pinatay na;

ang hindi pag-aresto ng awtoridad sa 98 suspek na nananatiling malaya pa;
ang paggawad ng petisyong makapagpyansa sa 41 akusadong pulis, matapos matuklasan ng korte na “mahina” ang mga ebidensya sa kanila para makasuhan;

ang pagtaas ng ranggo ni Brig, Gen. Medardo Geslani, pinuno noon ng 601st Brigade ng Philippine Army, na nagbasura sa mungkahi ng mga biktima na magkaroon ng alalay sa seguridad;

ang naiulat na pagtanggap ng suhol ng pangkat ng prosekusyon; at ng patuloy na bantang natatanggap ng mga kaanak ng mga biktima at ang presyur sa kanila na makipag-ayos sa mga Ampatuan.

Mariing kinukundena ng NDFP ang rehimeng Aquino sa mga pangyayaring ito. Ang pagwawalangkibo ni Aquino sa kaso ay nagpahintulot sa mga Ampatuan, na ang nakaw na yaman ay nananatiling buo, na patagalin ang mga proseso sa korte, kung kaya, nabababoy ang dati nang walang silbing sistema ng hustisya ng bansa.

Ang malala pa, ang kawalang-akasyon niya sa panawagang ihinto ang ekstrahudisyal na pamamaslang sa Pilipinas ay ibayong naggaganyak sa mga nasa kapangyarihan na huwag mangiming patayin ang kanilang mga kritiko, kabilang ang mga mamamahayag.

Binatikos na dati si Aquino dahil sa kawalang alam sa wastong bilang ng mga biktima sa masaker sa Ampatuan, dismayado rin ang mga mamamahayag kay Aquino nang ibasura niya na ang mga pagpatay sa mga tagamidya ay hindi laging kaugnay sa gawain. Ayon sa International Federation of Journalists (IFJ), may 33 kabuuang bilang ng mamamahayag ang napatay habang gumagampan ng gawain mula nang maupo si Aquino sa poder noong 2010.

Ang kawalang kapasyahan ni Presidente Aquino na parusahan ang mga Ampatuan sa krimeng ito at napagtibay na, mahigit pa lamang ang tatlong taon matapos ang masaker sa Ampatuan, kung saan hindi bababa sa 72 myembro ng angkang Ampatuan ang nakakandidato na noong Mayo 2013, siyam sa kanila ay nasa ilalim ng bandila ng Liberal Party ni Aquino.

Tulad nang naipahayag na ng NDFP sa mga naunang pahayag hinggil sa masaker sa Ampatuan, ang mga Ampatuan, tulad din ng ibang angkan ng mga warlord sa buong bansa, ay patuloy na nagtatamasa ng pabor at proteksyon ng mga nasa MalacaƱang dahil sa mga ibinigay na boto sa pamamagitan ng malawakang pandaraya at brutal na pamumuwersa, gaya sa kaso ni Gloria Macapagal-Arroyo na ang isang milyong kalamangang ipinanalo niya sa eleksyong presidensyal noong 2004 ay produkto ng salamangka ng mga Ampatuan sa Maguindanao.

Walang nagbago sa ilalim ni Aquino, tulad ng kanyang hinalinhan, ay pinatibay lamang ang pulitika ng warlordismo at pamamadrino sa Pilipinas sa pamamagitan ng panunuhol sa mga angkang ito sa pamamagitan ng tinaguriang Priority Development Assistance Fund (PDAF) at Disbursement Acceleration Program (DAP), na kapwa idineklara kamakailan ng Korte Suprema na di-konstitusyunal, bukod pa sa pag-armas sa mga pribadong hukbong minamantine ng mga angkang ito ng mga warlord.

Dahil sa ganitong usapin kaya muling idinidiin ng NDFP ang panawagan na parusahan ang mga nasa likod ng masaker sa Ampatuan.