Ka Lucas: Isang pag-alaala ng Sine Proletaryo

Nobyembre 16, 2014

Inaalala ng Sine Proletaryo si Ka Lucas (Rendell Ryan Cagula), Pulang mandirigma at bayani ng sambayanang Pilipino. Kabilang si Ka Lucas sa mga Pulang mandirigmang napatay noong Nobyembre 4, 2014 sa pakikipaglaban sa mga pasistang tropa ng 27th IB sa Maasim, Sarangani. Kasamang napatay sa labanan sina Ka Payat, Ka Doming and Ka Jappie.

Noong Enero 2014, si Ka Lucas ay itinalagang mapabilang sa pangkat ng Sine Proletaryo na magsasagawa ng mga pag-interbyu sa mga lider at kasapi ng Partido at Bagong Hukbong Bayan sa Far South Mindanao Region para sa proyektong "Istatus: FSMR". Ang "Istatus" ay serye ng maiiksing bidyo na nagtatampok ng kalagayan at pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan sa iba't ibang rehiyon.Bagaman walang pormal na pagsasanay, ipinamalas ni Ka Lucas ang mataas na interes sa trabaho sa "likod ng camera". Madali siyang matuto at matamang nakikinig sa mga instruksyon at tagublin. Maingat niyang inalagaan ang mga gamit ng pangkat: ang camera, tripod at mga baterya. Tiniyak niyang laging may karga ang mga baterya. Kadalasang nangunguna siya sa pangkat ng SineProl sa mga itinakdang iskedyul kahit pa madaling-araw o malakas ang ulan.

Si Ka Lucas ang nasa likod ng camera sa halos lahat ng kuha para sa bidyong "Istatus:FSMR" na lumabas noong Pebrero 16, 2014.

Nakipaghabulan siya sa mga Pulang mandirigma noong kinukunan ang war games. Umakyat siya sa mga puno para makunan ng magandang anggulo ang BHB na nagmamartsa. Maagap niyang kinukunan ng bidyo ang mga Pulang mandirigma na nag-eehrsisyo sa umaga. Bukod sa hawak niya ang camera, matama din siyang nakikinig sa panayam kay Ka Efren Aksasato, tagapagsalita ng NDFP-FSMR kaugnay sa kalagayan ng rehiyon at ng rebolusyonaryong pwersa.  Komentaryo ng mga kasama: "istable ang pulso ni Lucas."

Hindi alintana ni Ka Lucas kung bago man sa kanya ang gawain, sa partikular, ang gawaing bidyo ng Sine Proletaryo. Ang rebolusyonaryong sigla niya ay makikita sa kaseryosohang tuparin ang mga tungkuling nakaatang sa kanya, ng patuloy na pagtitipon ng kaalaman sa pamamagitan ng pagtatanong at sariling pagsisikap na matuto.

Ito ang iniwang alaala ni Ka Lucas sa mga kasama sa Sine Proletaryo.