Kundenahin ang "dobleng insulto" ng pakustodiya ng US kay Pemberton sa loob ng HQ ng AFP — PKP

Partido Komunista ng Pilipinas
Oktubre 23, 2014


Translation: Condemn “double insult” of US custody of Pemberton inside AFP HQ — CPP

Kinundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang gubyerno ng US sa "dobleng pang-iinsulto" ng pagtangging isuko ang kustodiya ng sundalo ng US na siyang pangunahing suspek sa brutal na pagpatay noong Oktubre 11 kay Jennifer Laude sa Olongapo City. Inilipat kahapon si Pfc. Joseph Scott Pemberton ng US Marine mula sa USS Peleliu sa isang militar na pasilidad sa Camp Aguinaldo.

Si Pemberton ay tauhan ng USS Peleliu na nakadaong sa Subic Bay ilang linggo na ang nakalipas. Itinuro siya ng mga saksi na siyang kasama ni Laude kulang sa isang oras bago nagtagpuan ang kanyang katawang nakahandusay sa inidoro ng isang kwarto sa motel kung saan siya inilunod. Makikita sa isang awtopsiyang ginawa sa katawan ni Laude na siya'y brutal na pinaslang. Nagtamo si Laude ng mga pasa at gasgas, bale ang leeg at tatagukan at may mga pasa mula ulo hanggang puwit.

Mula Oktubre 12, nasa kustodiya ng gubyerno at militar ng US si Pemberton alinsunod sa Visiting Forces Agreement na siyang nagbibigay sa US ng gayong kaukulang karapatan.

"Isang grabeng insulto sa soberanya ng Pilipinas ang patuloy na kustodiya ng US kay Pemberton," anang PKP. Kahapon, iginiit ni Phillip Goldberg, ambassador ng US na mananatili sa US ang pagkustodiya kay Pemberton sa buong proseso ng paglilitis at apela.

"Ang pagtangging ilipat ang kustodiya sa pangunahing suspek ay nagpapahina sa kapabilidad ng mga mang-uusig na makapagbuo ng karampatang kaso para sa paglilitis," anang PKP. "Hindi man lamang makakuha ang mga imbestigador ng pulisya at mga mang-uusig ng sampol ng fingerprint at laway ni Pemberton para sa pagsusuri ng DNA upang maikumpara ito sa mga natagpuan sa lugar na pinangyarihan ng krimen."

"Isang malaking kasinungalinan ang ipinamamarali ng gubyerno ng US at ni Aquino na ang VFA ng US-RP ay kapareho rin ng kasunduan ng US ibang bansa," anang PKP. Tinukoy ng PKP na inoobliga ng Status of Forces Agreement ng US-Japan ang US na isuko nito ang kustodiya ng akusadong sundalong Amerikano kapag may habla sa kanila, tulad ng kaso ng tatlong sundalo ng US na nanggahasa sa 12-taong gulang na batang babae sa Okinawa noong 1995.

"Oo nga't nangako ng pakikipagtulungan ang US, subalit pinatatampok lamang nito ang katotohanang, dahil wala sa Pilipinas ang karapatang kunin ang kustodiya sa suspek na si Pemberton, lubhang mahina ang kriminal na hurisdiksyon nito sa kaso ni Laude," anang PKP.

"Ang lalo pang nakaiinsulto ay ang paglilipat kay Pemberton, na nasa kustodiya ng US, sa isang pasilidad ng US sa loob ng punong himpilan ng Armed Forces of the Philippines (AFP), na kahit ang chief of staff ng AFP ay hindi man lamang makapag-iinspeksyon nang walang pahintulot mula sa awtoridad ng US," dagdag ng PKP.

Ibinasura ng PKP ang sinasabi ng US na "kooperasyon" sa paglilipat kay Pemberton, hindi sa embahada ng US, kundi sa Joint US Military Advisory Group (Jusmag) na nasa loob ng Camp Aguinaldo. "Nililinlang ng US ang sambayanang Pilipino sa pagsasabing ang paglilipat kay Pemberton sa Camp Aguinaldo ay pagtiyak sa pagpapailalim sa kanya sa kriminal na hurisdiksyon ng Pilipinas, na sa totoo lang, kahit ang mga imbestigador ng pulisya ay pinagkaitan na ng karapatan na makapanyam ang suspek at maipalalim sa iba pang proseso."

"Ang desisyon ng US kontra sa pagdetine kay Pemberton sa embahada ng US ay upang iwasang maulit muli ang malakas na protesta nang idetine ang sundalo ng US na si Lance Corporal Daniel Smith na kinasuhan, nilitis at hinatulan sa kasong panggagahasa noong 2005. Tinataya ng gubyerno ng US at ng mga namamahala sa krisis nito na ang detensyon ni Pemberton sa Camp Aguinaldo ay makapagpapakalma sa galit ng sambayanang Pilipino sa VFA sa pamamagitan ng pagpapalabas na ang suspek ay saklaw ng awtoridad ng Pilipinas, kahit pa sa katotohana'y nananatili naman ang kustodiya sa kapangyarihan ng US."

"Ang ligal na realidad ay patuloy na nakadetine si Pemberton sa loob ng isang ekslusibong teritoryo ng gubyerno ng US. Ang malala pa, ang teritoryo ay nasa loob ng punong himpilan ng armadong pwersa ng Pilipinas. Tinitiyak ang seguridad ng perimetro ng mga armadong pwersa na sinanay at nagpapahusay sa pagsalig at katapatan sa militar at gubyerno ng US dahil sa tinagurian nitong modernisasyon."

"Kaya, hindi lamang ang paglilipat ang nagpapatingkad sa katotohanang nilalapastangan ng VFA ang soberanya ng Pilipinas, pinatatampok nito maging kung paano nakikipagsabwatan ang gubyerno ng Pilipinas sa paglabag ng US sa pambansang kalayaan at intergridad ng Pilipinas," dagdag ng PKP.

"Nakikiisa ang PKP sa sambayanang Pilipino sa pagbatikos kay Aquino sa kanyang imbing pagtatanggol sa VFA sa pagsasabing ang pagbabasura dito'y hindi makapipigil sa paggawa ng krimen ng mga sundalo ng US."

"Nililinlang ni Aquino ang mamamayan at inililigaw ang kanilang atensyon sa katotohanang dahil sa VFA (at sa EDCA), libu-libong sundalong US na taglay ang aroganteng diwa ng karapatan at machismo ng militar ng US ang pinahihintulutang makatuntong sa Pilipinas at walang-habas na lapastanganin ang soberanya ng Pilipinas," dagdag ng PKP.