NPA, pinuri ng PKP sa pagsamsam ng 20+ armas sa reyd sa Mindoro

Partido Komunista ng Pilipinas
Nobyembre 10, 2014

Translation: CPP hails NPA for arms haul in Mindoro raid

Pinupuri ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa pagsamsam ng 23 aramas sa isang reyd noong Nobyembre 7 sa munisipyo ng Paluan, Occidental Mindoro. Sa mabilis at tiyak na galaw, matagumpay na nasugpo ng mga Pulang mandirigma ng BHB ang mga armadong elemento ng Public Safety Battalion at ng 408th Public Safety Maneuver Forces ng Philippine National Police at ng 76th Infantry Battalion ng Philippine Army.

Matagumpay na inilunsad ang reyd ng Kumand ng BHB sa Isla ng Mindoro (Lucio de Guzman Command). Ayon sa NDF-Southern Tagalog, nakasamsam ang mga Pulang mandirigma ng pitong ripleng M14, 13 ripleng M16, isang shotgun, dalawang maikling baril, mga bala at ibang pang gamit pandigma.

"Isang platun ng mga Pulang mandirigma ng BHB sa Mindoro ang nakatakdang maarmasan ng mga bagong nakumpiskang sandata mula sa kaaway," dagdag ng PKP. "Ang mamamayan ng Mindoro, laluna ang masang maralita at panggitnag magsasaka at mga manggagawang bukid at masang Mangyan ay galak na galak sa matagumpay na taktikal na opensiba at determindaong paigtingin ang kanilang rebolusyonaryong armadong pakikibaka."

"Lubos na determinado ang mamamayang inaapi at pinagsasamantalaha sa Mindoro na isulong ang kanilang pakikibaka para sa reporma sa lupa at palayasin ang malalaking kumpanya sa pagmimina at malalaking dayuhang kumpanyang agribisnis na nakatakdang mandambong sa Mindoro, manlason sa kapaligiran at agawan ang mamamayan ng kanilang yaman at rekurso," anang PKP.

"Ang pinakamalalaki sa mga kumpanyang ito ay kasabwat ng naghaharing rehimeng Aquino at kabilang sa mga kaibigan ni Aquino na malalaking burgesya kumprador," pagdidiin ng PKP.

"Lubos ang galak ng buong PKP, BHB at ang rebolusyonaryong masa sa buong bansa sa matagumpay na reyd ng BHB-Mindoro," anang PKP. Isa ito sa pinakamalaking taktikal na opensiba ng BHB ngayong taon sa dami ng bilang ng armas na nakumpiska.

"Ang mga yunit ng BHB sa iba't ibang rehiyon ay maglulunsad pa ng mga taktikal na opensiba, malaki at maliit, sa mga susunod na linggo at buwan upang makasamsam ng mas maraming armas mula sa kaaway," dagdag ng PKP.

"Hinahangad at umaasa ang sambayanang Pilipino na magkaroon pa ng mas maraming taktikal na ilulunsad ng BHB habang sila'y patuloy na naghihirap sa ilalim ng papet, korap, at brutal na rehimeng Aquino," anang PKP.