Pahayag ng Pakikipagkaisa sa mga delegado ng Manilakbayan

Ka Maria Roja Banua
NDFP-Bicol
November 11, 2014

Mainit na pagbati ang nais iparating ng National Democratic Front-Bicol sa mga delegado ng Manilakbayan upang ipagtanggol ang lupa ng mga ninuno, likhang kaunlaran mula sa sariling determinasyon at pagnanais ng kapayapaan ng mga mamamayan ng Mindanao laban sa korap, bulok at sinungaling na rehimeng US-BS Aquino. Binagtas ninyo nang hindi alintana ang hirap at pagod mula dulo ng Mindanao patungong Malacanang na syang luklukan ng Pork Barrel King na No.1 responsable sa paglabag sa karapatang pantao upang maningil at isiwalat ito sa publiko.

Sadyang walang katulad ang bangis at pagkaulol ng US-BS Aquino laban sa mga mamamayan upang  gamitin ang kanyang bayarang makinarya sa panunupil laban sa limang (5) rehiyon ng Mindanao at mga probinsya ng Moro ang halos 60% ng kabuuang lakas ng AFP. Dalawang malalaking kumand ito ng East Mindanao Command at West Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines (AFP) na may limang (5) Infantry Division na may 55 total na batalyon na syang may pinamalaking bilang ng batalyon ng AFP.  Tinatayang 60,000 kabuuang tropa palagiang handang mag-operasyon hindi pa kasama dito ang mga Civil-Military Operations (CMO) battalions, intelligence battalions, engineering battalions at mechanized battalions. Pinanatili pa rin ni BS Aquino ang nilikhang abusadong paramilitar na Investment Defense Forces (IDF) para idagdag sa regular na tropa ng AFP maliban pa ito sa CAFGU, Special Civilian Armed Auxiliary (SCAA) at  CAFGU Active Auxiliary (CAA).  Hindi pa nakontento, nagtayo pa ng bagong sampung (10) grupong paramilitar sa hanay ng Lumads na lahat may kinaiimbweltuhan na kaso ng pang-aabuso at pagpatay sa mga datu at ordinaryong mamamayan sa hanay ng Manobos at Lumad. Grandyuso din ang panlilinlang ng Comprehensive Agreement on Bangsa-Moro sa Moro Islamic Liberation Front  habang nilulunsad ang gyera laban sa Sambayanang Moro matapos mabulok ang Moro National Liberation Front.

Ito ang kabuuan ng makinarya gamit sa pandarahas, pang-aabuso at pangwasak sa sariling mga pagsisikap ng mamamayan sa Mindanao. Walang pakundangang nagsasagawa ng pambobomba, pangkakanyon sa pananiman, pagkakampo sa paaralan, barangay hall, panghahamlet at pagwasak ng iba pang imprastruktura. Sa taong 2014 lang, nagrehistro 8 pagpatay o extra judicial killing,  159 pagpataw ng gawa-gawang kaso, 110 warrant of arrest na john does, 8 komunidad ng minorya na sapilitang pinalikas, 113 na eskwelahan ng minorya hinimpilan ng tropa at iba pa. Wala nang pagtatangi kung bata, matanda at babae basta mailarga ang todong gyera. Wala na rin kinikilalang sibilyan, batas sa karapatang pantao at internasyunal na mga batas sa digma.

Mahigpit ninyo kaming karamay sa hangaring ilantad at tutulan ang pinaiigting na kampanyang militar ng  Armed Forces of the Philippines na lumulustay ng bilyun-bilyong pisong badyet at pondong mula sa pork barrel laban sa mamamayan. Pondong mula sa buwis ng mamamayan, na pumapatay sa mga minorya, walang muwang na mga bata, kabataan sa kagyat na henerasyon, kababaihan, magsasaka at mamamayan Moro, Lumads at Manobos ng Mindanao.

Mahalagang maisiwalat natin sa mamamayang Bicolano, pambansang sentrong lunsod, sa buong bansa at sa mundo ang tunay na pinag-uugatan ng digmaan sa Mindanao. Nakaugat ito sa gahamang paghahangad sa likas yaman ng kabundukan, kalupaan at karagatan para sa interes ng lokal na naghaharing uri at dayuhan. Sa loob lamang ng apat (4) na taon, naitayo ni BS Aquino ang imperyo ng mga komprador na pinangungunahan na ngayon nina Danding Cojuangco, Henry Sy, Aboitiz, Lopez, Pangilinan, Consunji at iba pa. Ang imperyo ng mga komprador , ang kasabwat ng mga dayuhan sa pagmimina ng mineral at power generation, pagtotroso at plantasyon ng komersyal na pananim sa malawak na kalupaan ng Mindanao, at pagsaid sa kabang yaman ng karagatan. Sinusuhayan sila ng mga batas sa EPIRA, Mining Act, Fisheries Code, IFMA, PPPP at EDCA na matagal nang tinutulan ng sambayanang Pilipino dahil lapastangan sa Pambansang Patrimonya ng Pilipinas. Sila ang "boss" ng kasalukuyang rehimen ni BS Aquino at ito daw ang "matwid na daan" na lubusin ang paglimas sa likas yaman ng bansa.

Ito rin ang dahilang kung bakit maladelubyo ang galit na ipinamalas ni Pablo, Yolanda dahil sa paninira nila sa mga natural na proteksyon ng kalikasan laban sa bagyo, lindol at pagbaha. Ikinatuwa pa nila ang pansamantalang paglikas pagtungo sa evacuation center ng ibang mamamayan upang higit na bigyan laya ang kanilang pagmimina ng mineral at power genration. Mas masahol pa, pinakinabangan pa nila ang pondong dapat sanay maagap na mapunta sa mga biktima ng kalamidad at nagmamagaling pa sa kanyang State of Nation Address na naging mahusay, mabilis at epektibo daw ang kanilang programa sa relip at rehabilitasyon samantalang nakalipas na ang ilang linggo bago nakarating na hanggang sa ngayon hindi inabot ang karamihan ng mga malalayong lugar.

Sa harap ng pang-aabuso, malalang paglabag sa karapatang pantao at pandaigdigang makataong batas at imbeng layunin ng brutal na kampanyang panunupil ng Oplan Bayanihan ng AFP kailangan ang ibayong pagkakaisa para igiit ang kagyat na pagpapatigil ng opensibang operasyon militar sa lahat ng komunidad ng sibilyan.  Malaking kaduwagan at pagiging barbaro ang pagbalingan ang mga walang armas na sibilyan sa halip na harapin ang labanan sa New People's Army at ibang rebolusyonaryong grupo sa balangkas ng kasunduan sa karapatang pantao at international na batas sa paglulunsad ng digmaan.

Para sa ating mamamayang Bicolano,  ang kalagayan ng Mindanao ay katulad din ng ating nararanasan sa kasalukuyan.  Si Danding Cojuangco rin ang imbeng umagaw sa kontrol ng mga kooperatiba na dapat sana ay kooperatiba ng mga konsumedor sa kuryente. Sa matagal na panahon, piniga at pinadugo na ito ng husto ng mga lokal na pulitikong naghahari sa rehiyon na nagbigay katwiran sa pag-take over ng National Electrification Administration (NEA).  Pagpasok lamang ng 2014, ganap nang kontrolado ng San Miguel Energy Corporation (SMEC) na pag-aari ng pamilyang Cojuangco sa tulong ng NEA ang ALECO at CASURECO II at nasa proseso pa ang iba pang kooperatib para isapribado. Sumirit agad ang pagtaas ng bayad sa kuryente at pagpatong ng mga dagdag na bayarin sa bill ng kuryente.  Lalong pinagtibay ito ng batas EPIRA upang malayang makontrol ni Henry Sy ang National Power Grid Corporation sa Naga City na syang namamahala sa distribusyon ng kuryente sa mga kooperatiba. Para sa kapakinabangan ni Henry Sy hinayaang ring bumagsak ang mga dating bazaar at mall na pag-aari ng lokal na mga negosyante at mga lokalisadong mga intsik sa rehiyon.

Katulad ng Mindanao, sinasalakay din ng 9th Infantry Division ng Philippine Army na may 3 brigada at 7 na batalyon kasama na ang 22nd IB Cadre Battalion (CAFGU) ang ating mga kabundukan sa anim (6) na probinsya upang magbigay proteksyon sa interes ng mga dayuhan at mga lokal na naghaharing komprador. Dalawang ulit na nilang idinadeklara ang kampanyang gawing 0% insurhensya ang Albay na kasingkahulugan na "tanggalin ang paglaban at pagtutol" ng mamamayan hanggang taong 2016.  Habang ibayo ang paghahanda para sa seguridad at pang-aliw sa nalalapit na pagtitipon ng Asian Pacific Economic Cooperation (APEC) sa 2015 na gagawin sa Albay. Target daw na gawing "langit ng mga dayuhang inbestor" ang Kabikolan dahil sa magagandang tanawin at sugalan sa gitna ng Albay Gulf na tinatawag na Misibis.  Lulustay din ito ng bilyon-bilyong pondo mula pork barrel mula sa mamamayan samantalang ang mga pinauwing evacuees sa paligid ng Mayon at distrosong likha ng bagyong Glenda ay di pa makabangon mula sa dati nang lugmok na kabuhayan.  Layon pang mang-engganyo ng dayuhang mamumuhunan para sa natitira pang likas yaman na pinagpepyestahan na ng mga pulitikong lokal na negosyante at dayuhan sa pagmimina ng ginto, chrome, carbon, enerhiya, pagkakwari at pangingisda na dapat sanang laan para sa mga mamamayan sa Bicol.

Makatarungan ang mag-armas at isulong ang rebolusyon upang ibagsak ang imperyo ng mga Komprador na baseng paghahari ng Imperyalismong Estados Unidos sa bansa. Kailangang idepensa at ipagtanggol ng mamamayan ang binhi ng pagsisikap para sa isang tunay, malaya at makaturungan lipunan para sa hinaharap.

Kaya hinihikayat natin ang mga mapagmahal sa kapayapaan at grupong humanitaryan na tumulong sa pagsisiyasat at pagsisiwalat sa kalagayan ng Mindanao, Kabikolan at buong bansa.  Makakatulong ito para makalikha ng malawak na opinyong pampubliko at suporta para sa ninanais na makatarungang kapayapaan para sa buong bansa.

Isulong ang digmang bayan hanggang sa tagumpay.
Mabuhay ang Sambayang Pilipino!