Pasalubong na Taktikal na Opensiba dagdag na Dagok sa 9th Infantry Division, Philippine Army sa Bicol

Ka Maria Banua
NDFP-Bicol
Nobyembre 14, 2014

Magkakasabay na inilunsad ng Norben Gruta Kumand-Distrito II-Cam Sur at Celso Minguez Command- Sorsogon ang isang ambush  at Jose Rapsing Kumand-Masbate na isang pamamarusa.

Inilulunsad ito ng mga Kumand ng Bagong Hukbong Bayan sa rehiyon bilang hamon sa armadong pwersa na AFP na ipanalo ang labanan sa prinsipyadong taktika at teknika. Igalang at huwag pagbalingan ang walang kalaban-labang sibilyan (non-combatant), makataong pagtrato ng mga bihag sa digmaan (prisoners of war) at mga kalaban na wala na sa kakakayahang lumaban (Hors de Combat) sang-ayon sa batas sa digmaan.Inambus ang dalawang (2) sundalo na kabilang sa Peace and Development Team (PDT) at 31st Infantry Batallion ng Philippine Army inambus at dinisarmahan sa brgy San Antonio, Barcelona, Sorsogon habang nakasakay sa isang tricycle. Tumalon ang isang sundalo kaya napilitan itong barilin ng mga kasama habang ang isa naman ay sumiksik sa mga tao na nagmamakaawa kaya malayang pinatalilis ng mga kasama. Nasamsam sa kanila ang isang calibre 45 revolver.

Nobyembre 15, 2014 alas-dose ng hatinggabi pinarusahan si Victorino Abioro, 55 taong gulang dating CHDF sa salang pang-aabuso at pagpatay ng mga masa noong panahon na nasa aktibong serbisyo ito sa mersenaryong paramilitar noong 1986.  Biktima nito sina Bernardo Gata, asawang si Remedios Gata at amang si Vicente Gata sa magkahiwalay na panahon sa kanilang taniman "badang" noong 1986. Nasamsam sa dating CHDF ang isang M79 at 4 na RPG sa kanyang posisyon.

Nobyembre 16, 2014 alas 10:45 ng umaga inambus ng mga pulang mandirigma sa sitio Sarabangan, baranggay Tinalmod, Pasacao ang siyam (9) na sundalong nagsasagawa ng pagtugis sa mga kasamang nagsagawa ng pamamarusa. Umabot ng mahigit trenta (30) minutos ang palitan ng putok. Napatay ang dalawang (2) sundalo na ang isa (1) ay pinangalanang Alvin Candelario-CAFGU habang nasugatan naman ang tinatayang mahigit sa dalawang sundalo. Nasamsam ng mga pulang mandirigma ang isang carbin, dalawang 38 caliber revolver, 2 magasin ng M14 at mga kagamitang militar. Umatras na wala man lang galos ang mga magigiting na pulang mandirigma ng Norben Gruta Kumand.

Nananawagan po kami sa lahat ng mga paramilitar na grupo na hawak ng Philippine Army na huwag magpabayad at magpagamit upang labanan ang sariling kauring magsasaka at kababaryo sa inyong lugar.

Biguin ang Oplan Bayanihan ng US-BS Aquino
Isulong ang digmang bayan para sa estratehikong pagkapatas patungong ganap na tagumpay.