10 ka adlaw nga ceasefire ipatuman sa NPA-NCMR, pag-release sa 2 ka POW giandam

Allan Juanito
New People’s Army- North Central Mindanao Region
Disyembre 19, 2014

Hugot nga mosanong ang tanang kumand ug yunit sa New People’s Army sa North Central Mindanao Region sa nasudnong kamanduan sa Partido Komunista ng Pilipinas alang sa kaugalingong 10 ka adlaw nga ceasefire samtang magpabilin kining alerto ug aktibong modepensa sa kaugalingon bisan pa man gideklara sa gubyernong Aquino ang 33 ka adlaw nga unilateral Suspension of Offensive Military Operation (SOMO) ug Suspension of Offensive Police Operation (SOPO).  Samtang, ginaandam na sa custodial unit sa NPA ang pagbuhi sa duha ka prisoners of war nga nabihag sa Bukidnon.

Isip pakighiusa sa katawhang Pilipino sa pagsaulog sa pasko ug bag-ong tuig, lakip na sa pagbisita sa Santo Papa sa Simbahang Katoliko, walay unsa mang ilunsad nga opensibang operasyon ang tanang yunit gerilya sa NPA-NCMR ug milisyang bayan batok sa AFP-PNP ug mga grupong paramilitar karong Disyembre 24 hangtud 26, 2014, Disyembre 31 hangtud Enero 1, 2015 ug Enero 15 hangtud 19, 2015. Kahigayunan sab kini alang sa pagsaulog sa tanang rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon sa ika-46 nga anibersaryo sa Partido Komunista karong Disyembre 26.


Sa laing bahin, klaro nga ang deklarasyon sa ceasefire sa rehimeng US-BS Aquino nagtangag sa duha ka tumong. Una, ang pagpanglingla sa publiko aron ipakita nga sinsero kuno kini sa pagkab-ot sa kalinaw. Taliwala kini sa kamatuoran nga ang rehimen walay gipakitang bisan gamay nga timailhan sa pagsulbad sa ugat-hinungdan sa armadong pagsukol sa katawhan batok sa pagdominar sa imperyalismong US sa nasud, kawalay yuta sa mga nagtikad ug kadunot sa reaksyonaryong gubyerno. Ikaduhang tumong mao ang paglit-ag o pag-atake sa rebolusyonaryong kalihukan sa haw-ang pangandoy niini nga mapulpog o bisan man lang mapugngan ang pagkusog sa rebolusyon sa dili pa matapos ang iyang termino.

Dahumon nato ang subling paglapas sa reaksyunaryong kasundalohan sa ilang kaugalingong ceasefire. Sa kasinatian, gigamit lang nila ang maong higayon aron tiktikan ug dakpon ang mga Pulang manggugubat, kumander ug kadre nga mobisita o moadto sa syudad o sentrong lungsod sa unsa mang katuyuan. Gani, ang pagdakop kang Kasamang Pedro Codaste sa Bayugan City, Agusan del Sur nahitabo niadtong Disyembre 16, 2010 sa adlaw mismo sa pagsugod sa ceasefire.  Maluibon sab nga nagalunsad og combat operations sa kabukiran ang kasundalohan ug kapulisan sa pasangil nga mag-serve sa warrant of arrest ug paggukod sa mga kriminal sa pamasin nga magluag sa seguridad ang mga gerilyang yunit sa NPA.

Ug tungod kay wala gilakip sa AFP pagsuspende ang Community Organizing for Peace and Development o COPD, padayon gihapon ang ilang militarisasyon o pagpanghasi sa mga sentrong baryo ug mga hilit nga komunidad bisan og naay ceasefire. Sa ingon, sulod sa 51 ka mga baryo dinhi sa rehiyon nga gi-COPD, ginaguba nila ang diwa sa pasko tungod kay nahikawan ang mga lumulupyo sa  gawasnon ug malinawong pagpanikay-sikay sa pagsaulog sa pasko ug pagsugat sa bag-ong tuig.

Kataw-anan ang pagkondena ni Maj. Christian Uy sa 4th ID AFP sa among 10 ka adlaw nga ceasefire. Nalimot sila nga walay bilateral nga kasabutan ang GPH ug NDFP alang sa hunong-buto karong tuiga tungod mismo sa pagmagahi sa rehimeng Aquino nga ipadayon ang peace talks. Kahinumduman sab nga nagmagahi pod ang 4th ID sa paghatag sa gipangayong pito ka adlaw nga ceasefire aron mabuhian ang duha ka prisoners of war nga silang Pfc. Marnel Cinches ug Pfc. Jerrel Yorong nga nabihag niadto pang Agosto 22 o halos mag-upat na ka bulan karon. Busa, klarong walay moral nga otoridad ang AFP aron ipanghingusog ang tugbang nga ceasefire kay una sa tanan sila ang nagmagahi niini ug ikaduha, sila mismo ang nagalapas sa kaugalingong deklarasyon sa hunong-buto sa reaksyonaryong rehimeng BS-Aquino.

Sa kasamtangan, ginaandam na sa NPA custodial unit ang pormal nga pagturn-over sa duha ka POW ngadto sa Third Party Facilitators sa unsa mang adlaw panahon sa ceasefire. Ang lugar ug petsa sa pag-release ipadangat lang ngadto sa mga hingtungdan human namo madawat ang release order gikan sa National Democratic Front.

Sa katapusan, angayang masabtan nga dili makahatag sa tinuod ug malungtarong kalinaw ang unsamang temporaryong ceasefire nga sama niini hangtod nagpabiling uyamot ang naghagong katawhan samtang ang nabulahan,  pipila lang ka mapahimuslanon. Angay bungkagon sa demokratikong rebolusyon ang semi-pyudal ug semi-kolonyal nga sistemang hinungdan niini ug pulihan sa usa ka makiangayong sistema nga may sosyalistang perspektiba aron maangkon sa katawhan Pilipino ang tinuod nga katilingbanong kausaban ug malungtarong kalinaw.