28 aksyong militar ng BHB-NCMR sa buwan ng Nobyembre 2014

Alan Juanito
NPA North Central Mindanao Regional Operations Command (Julito Tiro Command)
Disembre 02, 2014

Malakas na nilabanan ng mga subrehiyon at larangang gerilya ng Bagong Hukbong Bayan-North Central Mindanao Region ang pang-aatake ng 4th ID-Philippine Army nitong buwan ng Nobyembre 2014.

Nailunsad ang 28 aksyong militar na nagdulot ng mahigit 40 kaswalti (mahigit 30 patay at mahigit 10 sugatan) sa mga tropa ng 4th ID-PA at PNP sa mga prubinsya ng Misamis Oriental, Bukidnon, Western Agusan del Norte at Western Agusan del Sur. Sa mga aksyong ito, isang Pulang mandirigma ang magiting na nag-alay ng kanyang buhay--si Francisco "Ka Kevin" Mansiguiao.Gamit ang sangkalang pagligtas sa dalawang POW na mga tropa ng 8th IB, sinimulan ng 403rd Brigade ang operasyong militar nito sa hangganan ng Misamis Oriental, Agusan del Norte at Sur at Bukidnon nang patapos na ang Oktubre 2014.

Mula Nobyembre 15 hanggang 22, labing-isang harasment ang inilunsad ng BHB laban sa mga tropa ng 8th IB, 58th IB, dalawang kumpanya ng Scout Rangers, Airborne, CAFGU at paramilitar na grupong Lumad. Umabot sa 20 ang kaswalti ng AFP sa sunud-sunod na mga labanan kung saan nagtapang-tapangan lamang ang kaaway dahil may dala silang kanyon na nagpaputok ng 22 bala. Nagresulta ito sa pagbakwit ng mahigit 300 residente mula sa mga sityo ng Lakbangan, Impadiding at Calhaan, na saklaw ng Barangay Minalwang, Claveria, Misamis Oriental.

Noong panahon ding iyon, naglunsad ang 402nd Brigade ng operasyong militar sa mga bayang saklaw ng hangganan ng Agusan del Norte at Sur. Labing-apat na baryo na saklaw ng San Luis at La Paz, Agusan del Sur ang binulabog ng COPD teams ng AFP. Mula noong Nobyembre 9 ay walong aksyong militar ang nailunsad ng Wastern Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command na nagdulot ng pitong patay at limang sugatan sa kaaway.

Sa gitna ng kalagayang ito, aktibong tumugon ang mga subrehiyon at larangang gerilyang niluwagan na ng kaaway.

Naglunsad ng limang sunud-sunod na operasyong harasment ang Mt. Kitanglad Subregional Command mula Nobyembre 12 hanggang 22 na nagdulot ng apat na patay at walong sugatan sa kaaway. Tatlo ring sunud-sunod na harasment ang inilunsad ng Front 4B (Eastern Misamis Oriental) laban sa tatlong detatsment ng CAFGU sa loob ng buwan ng Nobyembre.

Patuloy na bibiguin ng Bagong Hukbong Bayan-North Central Mindanao Region ang pinaigting na operasyong militar ng 4th ID-Philippine Army. Bilang hukbo ng mamamayan, hindi ito makapapayag na pawiin ng anti-mamamayang Oplan Bayanihan ang mga tagumpay na natamo ng masa sa paglaban sa pangangamkam ng lupa, paglulunsad ng rebolusyong agraryo, paninindigan sa karapatan sa pagpapasya-sa-sarili at pagtatanggol sa lupang ninuno.