Apat ang patay at pito pa ang sugatan sa mga sundalo ng Bravo Company ng 29th IB

Omar Ibarra
New People's Army, Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command (WANAS)
Disyembre 23, 2014

Translation: Upat ang patay ug lain pang pito ang samaron sa mga sundalo sa Bravo Company sa 29th IB
 

Apat ang patay at pito pa ang sugatan sa mga sundalo ng Bravo Company ng 29th IB nang pasabugan sila ng command-detonated explosive ng isang tim ng Bagong Hukbong Bayan sa ilalim ng Western Agusan Norte-Agusan Sur Subregional Command noong Disyembre 22 alas-8 ng umaga sa Rizal, Buenavista, Agusan del Norte.


Sakay ng isang siksbay, nagmula sa command post ng Bravo Company sa Barangay Rizal ang isang platun ng mga tropa para rumelyebo sa kanilang tropa na nananatiling nakapondo sa Sityo Bangkaling, Nongnong, Butuan City. Hindi na nakaganti ng putok ang mga nakasakay sa siksbay dahil sa impact ng pagsabog ng eksplosibo.

Tumakbo ang limang minuto bago makaabot ang iba nilang tropa para i-rescue sila. Ang mga sundalong magre-rescue sana ay basta na lamang nagpaputok kung saan-saan kaya tinamaan nila ang isang batang tumutulay sa pilapil sa kanilang tubigan. Liban sa pagsabog ng eksplosibo, wala nang ibang putok na nagmula sa panig ng BHB. Kaya malinaw na kathang-isip lamang ng mga sundalo ng 29th IB ang kanilang kwento na nagkaroon daw ng sampung-minutong palitan ng putok.

Kahit itanggi pa ng militar at pulisya ang kanilang mga kaswalti sa pangyayaring ito, hindi maitago sa maraming residente sa paligid, mga dumadaan sa pinangyarihan at mga nakatira sa tabi ng kanilang kampo ang totoong bilang ng mga kaswalti.

Ang pangyayaring ito ay malinaw na nagbubunyag na sinungaling ang mga pahayag ng mga tagapagsalita ng AFP at PNP na mahigpit silang sumusunod sa SOMO at SOPO ng kanilang papet na presidenteng si BS Aquino. Hanggang ngayon, hindi pa umaalis ang isang platun ng 29th IB na nananatili pa sa Sityo Bangkaling, Nongnong, Butuan City. Ang pagpapatuloy ng mga COPD at ang duwag na pagpatay kay Brgy. Kapitan Nicasio Precioso Sr. na taga-Balit, San Luis, Agusan del Sur ay walang kaduda-dudang kagagawan ng mga pasistang sundalo na siyang totoong naghahasik ng terorismo sa kabundukan kahit sa panahon ng Kapaskuhan.

Sa kabilang banda, ang lahat ng yunit gerilya ng Bagong Hukbong Bayan at milisyang bayan ay mahigpit na tumatalima sa atas ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas na suspindihin ang lahat ng opensibong aksyon sa Disyembre 24-26 sa pagdiriwang ng Pasko at ika-46 na anibersaryo ng PKP, Disyembre 31, 2014-Enero 1, 2015 sa pagsalubong sa Bagong Taon, at Enero 15-19, 2015 sa pagbisita sa Pilipinas ni Pope Francis.

Sa panahon ng deklarasyon ng tigil-putukan, mananatiling alerto, aktibong magdedepensa, at handang lumaban ang lahat ng yunit ng BHB at milisyang bayan para ipagtanggol ang sarili kapag may ilulunsad na sikretong pag-atake ang mga tropa ng AFP at pulisya o kaya'y para biguin ang anumang tangkang dahasin ang mamamayan.