Bukas nga Sulat:
Alang sa pamilya ni Pfc. Marnel Cinches ug Pfc. Jerrel Yorong

 Alan Juanito
 NPA Regional Operations Command - Northe Central Mindanao
 Disyembre 6, 2014

Mainitong rebolusyonaryong pagtimbaya kaninyo!

Gikasubo namo nga malangan sa dili pa matino nga gidugayon ang pag-release sa duha ka prisoners of  war. Tungod kini sa nagpadayong operasyong militar sa 4th ID sulod sa area of operation sa NPA-NCMR.

Niadtong bulan sa Nobyembre 2014 gipakusog sa reaksyonaryong Gobyerno sa Pilipinas ang pagpangatake batok sa rebolusyonaryong kalihukan sa NCMR.  Mokabat sa 28 ka mga sangka ang nahitabo tali sa mga armadong pwersa sa Gobyerno sa Pilipinas batok NPA-NCMR. Mikalas kini sa 1 ka Pulang Manggugubat ug kapin 40 ka patay ug samaron sa panig sa AFP-PNP-CAFGU.


Hinuon, ipasalig namo kaninyo nga anaa sila sa luwas nga lugar nga layo sa nahitaboan sa mga sangka. Gipaningkamotan usab namo nga matubag ang ilang mga batakang panginahanglan.

Manghinaut kami nga inyong masabtan nga ang pagtiner kanila isip POWs nanukad sa kamatuoran nga adunay nagapadayong gubat sibil karon dinhi sa atong nasud. Kini ang kamatuoran nga gustong ilimod sa AFP kun diin nahisakop ang duha ka POWs. Mao kini ang rason nganong nagdumili ang Gobyerno sa Pilipinas sa pagdeklara og SOMO.

Gustohon man nato nga makagawas sila panahon sa Pasko, apan ang pagmagahi sa AFP sa pagdeklara sa SOMO maoy makapalangan niini.

Sa katapusan, manghinaut kami sa usa ka malingkawasnong Pasko sa tanan.

Kaninyo matinahuron,