Ganap na Biguin ang Oplan Bayanihan, Pamunuan ang Kilusansa Pagbangon at Mag-ambag sa Pag-abanse ng Rebolusyon sa Isla ng Panay

Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada, Jr. Command, NPA-Central Panay
December 26, 2014

Ang organisasyon ng PKP, BHB at baseng masa nito sa Central Panay ay nakikiisa sa organisasyon ng PKP sa buong bansa sa pagdiwang ng ika-46 na anibersaryo nito ngayong Disyembre 26, 2014.  Sumasaludo at ibinibigay nito ang pinakamataas na pagpupugay sa mga rebolusyonaryong martir na nag-alay ng kanilang buhay para sa pag-abanse ng rebolusyon.

Sa pamumuno ng Partido sa Central Panay,  nag-ani ng malalaking tagumpay ang rebolusyonaryong kilusan sa larangan ngayong taon.Pangunahin sa mga tagumpay nito ay ang pag-abot ng kilusang pagbangon sa mahigit 1,500 na pamilya na sinalanta ng superbagyong Yolanda sa pamamagitan ng pagkumpuni ng mga nasirang  bahay at kabuhayan habang patuloy na sinisingil ng ayuda ang inutil na rehimeng BS Aquino.  Sa pamumuno ng mga sangay ng partido inilunsad ang iba’t-ibang organisadong aktibidad pang-ekonomiya at pulitika ng kilusang pagbangon. Muling napatunayan ng masa na ang PKP ang tunay nilang partido at hindi ang bulok na partidong pulitikal ng mga naghaharing uri na nakakaalala lang sa kanila tuwing panahon ng eleksyon.

Matatag na pinamunuan ng Partido ang mga pakikibaka ng mamamayang Tumanduk sa pagtatangol ng lupa ng kanilang ninuno mula sa patuloy na pang-aagaw ng 3rd ID at sa nakaambang na pag-umpisa ng kontraksyon ng Jalaur megadam at planong pagtatayo ng Pan-ay megadam.

Patuloy nitong binigo ang plano ng 3rd ID at 301st Bde na pahinain at durugin ang NPA at rebolusyonaryong baseng masa sa Central Panay.  Ito ay sa kabila ng kalagayang mas o menos dalawang batalyon ng pinagsamang pwersa ng PA, PNP-SAF at PNP-PSC ang itinutok  nito sa mga sona at baseng gerilya ng larangan. Mula noong Hunyo ng kasalukuyang taon, ibinuhos ng kaaway ang kanyang pwersa sa 18 kabaryuhanan ng Tapaz, Capiz at Calinog, Iloilo kung saan malakas ang kilusan ng mamamayan sa pagbangon at paniningil sa rehimeng Aquino mula sa salanta ng superbagyong Yolanda at pagtutol sa Jalaur megadam project.  Halos walang tigil ang mga combat clearing operations sa hangganan ng nabanggit na dalawang bayan at probinsya.

Ang pagpapahina at pagwasak sa rebolusyonaryong kilusan sa Central Panay ay bahagi ng 2014 na plano ng 3rd ID at 301st Bde na maging “conflict manageable” ang probinsya ng Capiz sa kasalukuyang taon bago nito ilipat ang pokus sa Iloilo sa 2015.  Ito ay bahagi ng suntok sa buwan na plano ng CentCom, PA na maging “insurgency free” ang Visayas pagdating ng 2016.  Ito ay pangunahing nagsisilbi sa nakaambang pag-umpisa ng konstraksyon ng Jalaur megadam sa unang kwarto ng 2015.

Sa kabila ng pinaigting na kampanya militar ng kaaway ay namentinar ng BHB sa larangan ang kanyang inisyatiba at patuloy na napasulong ang mga gawain sa pulitika at militar.  Nakapaglunsad ito ng siyam na aksyon militar na nagresulta sa isang iskwad na kaswalti sa kaaway.  Patuloy din ang pagkonsolida ng baseng masa nito sa gitna ng halos walang patlang na mga operasyon militar at nakapagpalawak ito sa mas paborableng mga lugar sa isla.  Napangibabawan nito ang dating kahinaan sa gerilyang taktika na nagpakitid ng mamaniobrahan nitong lugar at paghina ng inisyatiba noong nakaraang mga taon.

Sa darating na 2015, buo ang kumpyansa ng Partido sa Central Panay na aabanse ang mga gawain nito sa lahat ng patag at makapag-ambag ng malaki sa pag-abanse ng rebolusyon sa isla.  Ang mahigit 40 taon na magkasamang buhay-at-kamatayan na pakikibaka ng PKP-BHB at ng mamamayan sa Central Panay ang hindi magigibang pundasyon ng tuloy-tuloy na pagsulong na hindi kayang pigilan ng anumang oplan ng kaaway.


____________________________________

Lubos nga Paslawon ang Oplan Bayanihan, Pamunuan ang Hublag sa Pagbangon kag Mag-amot sa Pag-abanse sang Rebolusyon sa Isla sang Panay

Jurie Guerrero
Jose Percival Estocada, Jr. Command, NPA-Central Panay
December 26, 2014

Ang organisasyon sang PKP, BHB kag baseng masa sini sa Central Panay nagaupod sa organisasyon sang PKP sa bilog nga pungsod sa pagsaulog sang ika-46  nga anibersaryo sini subong nga Disyembre 26, 2014. Nagasaludo kag ginahatag sini ang pinakamataas nga pagpasidungog sa mga rebolusyonaryo nga martir nga naghalad sang ila kabuhi para sa pag-abanse sang rebolusyon.

Sa pagpamuno sang Partido sa Central Panay nag-ani sang dalagku nga mga kadalag-an ang rebolusyonaryo nga hublag sa prente subong nga tuig.

Nagapanguna sa kadalag-an sini ang paglab-ot sang kahublagan sa pagbangon sang masobra 1,500 ka pamilya nga nadalasa sang superbagyo Yolanda paagi sa pagkaayo sang ila nasamad nga mga puluy-an kag pangabuhian samtang padayon ang pagpanukot sang ayuda sa inutil nga rehimen ni BS Aquino. Sa pagpamuno sang mga sanga sang partido ginlunsar ang lainlain nga organisado nga aktibidad pang-ekonomiya kag pangpulitika sang kahublagan sa pagbangon. Liwat nga napamatud-an sang masa nga ang PKP ang tunay nga partido nila kag indi ang garuk nga partido pulitikal sang nagahari nga sahi nga makadumdum lang sa ila sa panahon sang eleksyon.

Hugot nga ginpamunuan sang Partido ang mga paghimakas sang pumuluyong Tumanduk sa pagpangapin sang duta sang ila kamal-aman batuk sa padayon nga pagpang-agaw sang 3rd ID kag sa magaumpisa na nga konstraksyon sang Jalaur megadam kag sa plano nga pagtukod sang Pan-ay megadam.

Padayon nga ginpaslaw ang plano sang 3rd ID kag 301st Bde sa pagpaluya kag pagdugmok sa NPA kag rebolusyonaryong baseng masa sa Central Panay. Ini sa pihak sang mas o menos duha ka batalyon sang gintingob nga pwersa sang PA, PNP-SAF kag PNP-PSC nga gintutok sa mga sona kag baseng gerilya sang prente. Umpisa sang Hulyo 2014  ginpunsok sang kaaway ang iya pwersa sa 18 ka kabaryuhanan sang Tapaz, Capiz  kag Calinog, Iloilo sa diin mabaskog ang kahublagan sang pumuluyo sa pagbangon kag pagpanukot sa rehimeng Aquino sa halit sang superbagyo Yolanda kag sa pagpamatuk sang Jalaur megadam project. Halos wala man untat ang mga combat clearing operations sa lindero sang duha ka banwa kag probinsya.

Ang pagpaluya kag pagwasak sang rebolusyonaryong hublag sa Central Panay napasulod sa 2014 nga plano sang 3rd ID 301st Bde nga mangin “conflict manageable” ang probinsya sang Capiz sini nga tuig antes magsaylo sang pokus sa Iloilo sa 2015. Kabahin ini sang sumbag sa bulan nga plano sang CentCom, PA nga mangin “insurgency free” ang Visayas pag-abot sang 2016. Pangunahon nga nagaserbe ini sa maga-umpisa na nga konstraksyon sang Jalaur megadam sa una nga kwarto sang 2015.
Sa pihak sang pinasingki nga kampanya militar sang kaaway namentinar sang BHB sa prente ang iya inisyatiba kag padayon nga napasulong ang mga hilikuton sa pulitika kag militar. Nakalunsar ini sang siyam ka aksyon militar nga nagtuga sang isa ka iskwad nga kaswalti sa kaaway.  Padayon man nga ginakonsolida ang baseng masa sini sa tunga sang halos wala untat nga operasyon militar kag ang pagpalapad sa mas paborable nga mga lugar sang Panay. Napangibabawan sini ang nagligad nga kahuyangan sa gerilya nga taktika nga nagtuga sang pagkitid sang lugar nga maniobrahan kag paghuyang sang inisyatiba sang nagligad nga mga tinuig.

Sa maabot nga 2015, lubos ang kumpyansa sang Partido sa Central Panay nga magaabanse ang mga hilikuton sini sa tanan nga patag kag makatubong sang daku sa pag-abanse sang rebolusyon sa isla. Ang masobra 40 ka tuig na nga ululupod nga kabuhi-kamatayon nga paghimakas sang PKP-BHB kag sang pumuluyo sa Central Panay ang indi maluka nga pundasyon sang tayuyon nga pagsulong nga indi mapunggan sang anuman nga Oplan sang kaaway.#