Ilantad ang mabagal at kulang na pagbaba ng langis, igiit ang mas malaking pagbawas sa presyo--PKP

Kawanihan sa Impormasyon
Partido Komunista ng Pilipinas
Disyembre 07, 2014

Translation: Denounce slow and small rollback of oil prices, demand bigger price cuts--CPP

Nanawagan ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa sambayanang Pilipino na batikusin ang mabagal, maliit at hindi tugma na pagbaba ng presyo ng mga produktong petrolyo sa harap ng sunud-sunod at malalaking pagbaba ng presyo ng krudong langis sa mga nakaraang buwan.

Inilabas ng PKP ang panawagang ito matapos ianunsyo kahapon ng mga kumpanya ng langis ang pagbabawas ng presyo ng mga produktong petrolyo nang halos P2.50 kada litro ng gasolina at halos P2.20 kada litro sa diesel.


"Inilalarawan ng mga kumpanya ng langis at ng mga upisyal ng gubyerno ang pagbabang ito bilang pinakamalaki ngayong taon, at iyo'y totoo," anang PKP. "Gayunpaman, ang pagbabang ito'y maliit at hindi tugma kumpara sa matarik na pagbaba ng presyo ng krudong langis noong katapusan ng Nobyembre at simula noong Hunyo ngayong taon."

"Matapos bumaba ang presyo ng krudo sa daigdig nang halos 8-10% na katumbas ng $70-72 kada bariles sa pagtatapos ng Nobyembre, dapat may katugong pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo sa pamilihan ng Pilipinas na katumbas nang halos P4-5 kada litro ng gasolina at P3-4 sa diesel," pagdidiin ng PKP.

"Tumatabo ng napakalaking tubo ang mga subsidyaryo ng malalaking kumpanya ng langis sa Pilipinas kapag hindi sila nagbababa ng presyo ng produktong petrolyo na katumbas ng pagbaba ng presyo ng krudo sa daigdig." pagdidiin ng PKP. "Pinagsasamanatalahan ang sambayanang Pilipino ng mga hayok sa tubong subsidyaryong ito sa pamamagitan ng pagkontrol ng kartel sa lokal na presyo ng langis at ng hindi pagbababa ng lokal ng presyo ng produktong petrolyo na ayon sa pagbaba ng presyo ng krudo sa daigdig."

"Umpisa Hunyo, bumagsak na ang presyo ng krudo ng 38-40% habang hindi katugma ang pagbaba ng presyo ng lokal na produktong gasolina na kulang sa 20% at sa diesel ng halos 25%," dagdag ng PKP. "Sa halos $70 kada bariles, bumaba na ang presyo ng krudo sa antas ng 2007 na kung saan ang lokal na presyo ng diesel ay P25-30 kada litro, na mas mababa sa kasaluyang presyo kada litro na P32.50-34."

"Dapat igiit ng sambayanang Pilipino ang mas malaking pagbaba ng presyo ng lokal na produktong petrolyo na katumbas sa matarik ng pagbagsak ng presyo ng krudo sa internasyunal na pamilihan," anang PKP.

"Dapat din nilang paigtingin ang kanilang pakikibaka para sa pagtataas ng sahod at igiit ang mas malaking pagbaba sa presyo ng mga batayang produkto, kuryente, tubig at iba pang serbisyo sa harap ng pagbaba ng gastos sa produksyon."

"Dapat igiit ng mamamayan ang makabuluhang pagbaba ng pasahe sa metrorail, eroplano, barko, kargada, malalayong-biyaheng bus at iba pang anyo ng malaking transportasyong publiko," dagdag ng PKP. "Dapat igiit ng masang anakpawis sa mga ahensya sa regulasyon ng gubyerno na habulin ang malalaking industriya sa halip ang mga drayber ng dyip, traysikel, taxi at FX at iba pang maliliit ng naghahanapbuhay sa linya ng serbisyong pantransportasyon."

Bumubulusok ang ang presyo ng krudo sa internasyunal na pamilihan na resulta ng umiigting na kumpetisyon sa hanay ng mga prodyuser ng langis sa harap ng mabagal na paglawak ng pamilihan. Ang mga prodyuser ng shale oil sa US ay nagpalaki ng walang kaparis na antas ng produksyon at kinamkam ang kalahati ng pamilihan ng US sa krudo. Sa pagtatangkang muling agawin ang bahagi ng pamilihan sa US, nagpalaki ng produksyon at nagbaba ng presyo ang mga prodyuser ng langis sa Middle East sa pangunguna ng Saudi Arabia, na nagpwersa sa presyo ng krudo pababa umpisa Hunyo.

Sa harap ng matagalang resesyon sa pandaigdigang sistemang kapitalista, walang katugong paglaki sa pangangailangan sa langis, na nagreresulta sa sobrang suplay ng krudong langis na tinatayang nasa pagitan ng 700,000 hanggang dalawang milyon bariles kada araw sa kasalukuyan.

"Gayunpaman, ang umiigting na kumpetisyon para sa limitadong pamilihan, ay nakatakdang tumungo sa muling konsolidasyon ng industriya ng langis at ng muling pag-usbong ng mga bagong alyansa at monopoloyo," pagdidiin ng PKP. "Ang pagbulusok ng presyo ng krudo ay pansamantala, na baka tumagal hanggang kalagitnaan ng 2015, kung saan makababangon silang muli na magbubunsod naman ng manipulasyon sa presyo ng mga monopolyo."

Tinatayang ang abereyds na gastos sa produksyon ng krudo ay nasa pagitan ng $29 hanggang $43 kada bariles (at mas maliit sa Saudi Arabia). Subalit ang krudo ay ibinebenta nang mas mataas sa pamilihan na resulta ng ispekulasyon at manipulasyon ng malalaking kumpanya ng langis na may kontrol sa ekstraksyon at pagrepina.